https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/novemu-pristupu-statu-k-lesnictvi-by-mely-predchazet-analyzy-zalozene-na-komplexnim-odbornem-pohledu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Czech Forest think tank: Novému přístupu státu k lesnictví by měly předcházet analýzy založené na komplexním odborném pohledu

3. ledna 2022 | Czech Forest think tank
Členové think tanku CZECH FOREST vítají, že problematika lesů tvoří v programovém prohlášení nepřehlédnutelnou část a významnou část tezí považují za krok správným směrem. Přesto varují před některými rozpory a možnými dopady dílčích návrhů a upozorňují na to, že u mnohých návrhů chybí potřebné analýzy nebo dopadové studie. Co v koaliční smlouvě chybí je podpora tržního podnikatelského prostředí v lesnicko-dřevařském sektoru, jasná deklarace podpory plošné obnovy lesů po kalamitě, bližší specifikace role lesnictví ve vztahu ke klimatické změně nebo řešení ne zcela funkčního systému státní správy lesů, ale také téma celoživotního vzdělávání jako podmínky úspěšné implementace nových poznatků a změn.

V programovém prohlášení jsou silně akcentovány ekologické a mimoprodukční funkce naznačující související pokles produkční role lesů. Zároveň se ovšem počítá s navyšováním podílu obnovitelných zdrojů energie a s podporou využívání výrobků z dříví. Proto CZECH FOREST think tank navrhl zpracování detailní analýzy dopadů v koaliční smlouvě zmiňovaných kroků při zohlednění dopadů kůrovcové kalamity na zásoby dříví za účelem odstranění možného rozporu mezi podporou a omezeními s možnými ekonomickými dopady na vlastníky lesů, podnikatelskou sféru a státní rozpočet.

V roce 2018 působilo v EU v odvětvích využívajících dřevo aktivně 397 000 podniků, což představuje 20 % výrobních podniků v celé EU (Zdroj: Evropská strategie pro lesy do roku 2030). Podobný podíl má i Česká republika. Zásahy do tohoto prostředí by tedy s ohledem na možné ekonomické a sociální dopady měly být promyšlené a obezřetné.

Pochybnosti vyjádřili členové think tanku i k otázce posilování vlastních kapacit státních lesů bez odpovídající analýzy její výhodnosti a dopadů na tržní a fungující prostředí. Za chybu v oblasti státní lesnické politiky považují návrat k Národnímu lesnickému programu II, který vznikal ve zcela odlišných (přírodních, společenských, hospodářských) podmínkách, než v kterých se nacházíme nyní a nijak nereflektuje současnou klimatickou, společenskou a ekonomickou situaci.

Pokud vládní program například uvádí formulace: „Prosazujeme cílené, nikoli plošné kácení, následnou péči a kompenzaci ztrát" nebo „Lesy jsou naše národní dědictví, ne továrny na dřevo", vzbuzuje dokument dojem, že se na tvorbě programu bohužel nepodílel nikdo se schopností komplexního odborného pohledu na problematiku lesnicko-dřevařského sektoru.

Přirovnávání lesů k továrně na dřevo považujeme za chybné. I když chápeme použití tohoto sousloví směrem do lesnického oboru, vytváření pocitu boje s pojetím lesů jako továrnou na dřevo ve vztahu k široké veřejnosti vnímáme jako nevhodné a spojení termínu továrna s negativní emocí je od vlády většinově pravicových a demokratických stran velmi překvapující a může být chápáno jako urážka těch, kteří v lese pracují. Lesy nikdy nebyly, nejsou a snad ani nebudou jen továrnou na dřevo, což jednoznačně dokazuje plnění všech dalších funkcí. Věříme, že toto přirovnání je jen omylem, vzniklým například přičiněním těch členů pirátské strany, kteří vyznávají onen „demokratický komunismus".

Podle názoru členů think tanku by další směřování lesnicko-dřevařského sektoru mělo být založeno na odborné diskuzi a konsensu s respektem k tržnímu a podnikatelskému prostředí. Zároveň upozorňují na riziko spojené s pocity, že v oboru, kde se některé změny projeví v horizontu desítek let, známe nyní jedinou správnou variantu přístupu k lesům. Zda jsme natolik bohatá společnost, aby bylo možné realizovat záměr „ve státních lesích zásadně upřednostníme v rámci jejich hospodaření mimoprodukční funkce lesa“ zjistíme asi až v následujících letech.

Kompletní stanovisko CZECH FOREST think tank, které bylo v prosinci a v lednu odesláno nastupujícímu ministrovi zemědělství naleznete zde: http://www.czechforest.cz/files/uploads/Odborn%C3%A9%20v%C3%BDstupy/CZECH%20FOREST_reakce%20na%20koalicni%20smlouvu_TZ_220103.pdf
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist