https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/novinky-v-jizdnim-radu-2020-v-plzenskem-kraji
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

České dráhy: Novinky v jízdním řádu 2020 v Plzeňském kraji

3. prosince 2019 | České dráhy
V neděli 15. prosince začne platit nový jízdní řád pro rok 2020. V Plzeňském kraji je připravován ve spolupráci s organizátorem a koordinátorem veřejné dopravy POVED. Jízdní řád zahrnuje celkem 542 vlaků v působnosti Regionálního obchodního centra Plzeň, z toho jezdí v pracovních dnech 493 vlaků, o sobotách a nedělích 332 vlaků. Průměrně je vypravováno 447 vlaků denně. Regionální spoje ujedou 5,6 mil. vlakokilometrů, což představuje nárůst o 5,22 % ve srovnání se současným jízdním řádem.


Hlavní změny v jízdním řádu regionálních vlaků

Změny v číslování tratí:
* 170 nově Beroun – Klatovy (původně Beroun – Cheb);
* 190 v úseku Plzeň hl.n. – Strakonice přečíslována na trať 191;
* původní trať 191 Nepomuk – Blatná přečíslována na 192;
* trať Plzeň hl.n. – Cheb nově pod číslem 178.

Nově budou některé vlaky vedeny jako průjezdné ze směru Beroun – (Rokycany) – Přeštice – (Klatovy) a zpět.

Nově bude také vedeno 5 párů vlaků v úseku Poběžovice – Staňkov – Holýšov (1× v pracovní dny, 4× v sobotu, neděli a o svátcích) jako přípoj k vlakům kategorie Ex.


Konkrétní informace o změnách regionálních jízdních řádů

Trať 160 Plzeň – Žatec
* V novém jízdním řádu nadále nebudou dálkové vlaky na trati 160 provozovány Českými drahami.
* U regionálních vlaků je zachován stejný dopravní koncept, dojde pouze k drobným časovým posunům v řádu minut.

Trať 170 nově v úseku Plzeň – Klatovy
* Nově byly regionálními vlaky propojeny tratě Beroun – Plzeň a Plzeň – Klatovy;
* Základem nového jízdního řádu pro osobní vlaky zůstává dvouhodinový takt s odjezdem z Plzně hl.n. do Berouna. Některé vlaky v tomto dvouhodinovém taktu budou začínat, resp. končit v Přešticích, popř. Klatovech;
* Na pěti spěšných vlacích v úseku Klatovy – Rokycany a Rokycany – Klatovy bude nasazena rychlíková souprava.

Trať 175 Rokycany – Nezvěstice
Na této trati bude zachován stejný dopravní koncept, dojde pouze k drobným časovým posunům v řádu minut.
Nově budou zavedeny následující spoje:
* v úseku Rokycany – Příkosice osobní vlak Os 27814, pojede v pracovní dny v 5:58 z Rokycan;
* v úseku Rokycany – Mirošov město osobní vlak Os 27830, pojede v pracovní dny kromě prázdnin ve 13:58 z Rokycan;
* v úseku Mirošov město – Rokycany osobní vlak Os 27813, pojede v pracovní dny ve 4:44 z Mirošova města;
* v úseku Mirošov město – Rokycany osobní vlak Os 27835, pojede v pracovní dny kromě prázdnin, ve 14:44 z Mirošova města.

Trať 176 Plzeň – Radnice
* V novém jízdním řádu bude zachován stejný dopravní koncept, dojde pouze k drobným posunům časové polohy v řádu minut.;
* Nově budou zavedeny tři vlaky v úseku Plzeň hl.n. – Chrást u Plzně zastávka, pojedou v pracovní dny z Plzně hl.n. v 6:39 (tento vlak pojede z Nýřan), 14:12 a 18:12.
* Nově pojedou v pracovní dny také tři vlaky v úseku Chrást u Plzně zastávka – Plzeň hl.n., s odjezdem v 7:28, 15:20 a 19:20.

Trať 177 Pňovany zastávka – Bezdružice
* V novém jízdním řádu je zachován stejný dopravní koncept, pouze s časovými odchylkami.
* V jiných časových polohách nově pojedou ze železniční stanice Plzeň hl.n. ranní vlaky s odjezdy z Plzně hl.n. v 6:35 (Os 17840/1 v pracovní dny), 6:45 (Os 27314, v sobotu a o svátcích), v 8:45 (Os 27316, v sobotu a o svátcích) a 9:10 (Os 17808/9, v pracovní dny).
* Nově bude zaveden jeden pár vlaků s odjezdem z Bezdružic v 10:26 do Plzně hl.n. (příj. v 11:40, Os 27317) a zpět z Plzně hl.n. v 10:45 do Bezdružic (příj. v 11:58, Os 27318). Tento vlak pojede v pracovní dny, v sezóně od 1. března do 9. října pak denně.

Trať 178 Plzeň hl.n. – Cheb
* Na trati bude zachován koncept dopravy, u vlaků došlo pouze k minutovým posunům.
* Nově jsou zaintegrovány vlaky kategorie IC v úseku Plzeň – Mariánské Lázně.

Trať 180 Plzeň – Domažlice – Domažlice město
* V novém jízdním řádu bude u regionálních vlaků na této trati zachován stejný dopravní koncept, dojde pouze k drobným posunům časové polohy v řádu minut.
* Nové vlaky pojedou z Poběžovic přes Staňkov do Holýšova a zpět jako přípoje na Západní expresy do Plzně, resp. v opačném směru od Plzně. Vlaky z Poběžovic budou do Holýšova přijíždět o sobotách, nedělích a svátcích v 8:13, 12:13, 16:13 a 20:13 a v pracovní dny v 10:13. Odjezdy z Holýšova budou v sobotu, neděli a svátcích v 9:46, 13:46, 17:46 a 21:07, v pracovní dny v 11:46.

Trať 181 Nýřany – Heřmanova Huť
* Vlaky z Nýřan: První ranní vlak Os 27400 nově pojede později (nově ve 4:42). Vlak v 5:24 (Os 27402) pojede v pracovní dny (původně v pracovní dny a v sobotu), vlak v 8:40 (Os 27410) nově pojede denně (původně o sobotách, nedělích a svátcích), vlak ve 12:40 (Os 27414) nově pojede denně (původně v pracovní dny) a vlak 18:40 (Os 27426) pojede denně (původně o sobotách, nedělích a svátcích). Nově bude zaveden nový vlak s odjezdem z Nýřan ve 23:05.
* Vlaky z Heřmanovy Hutě: V 5:00 pojede v pracovní dny nový vlak Os 27403. Nově denně pojedou vlaky v 6:00 (Os 27405, původně v pracovní dny a o sobotách), v 9:00 (Os 27413, původně o sobotách, nedělích a svátcích), v 11:00 (Os 27415, původně pracovní dny) a 19:00 (Os 27427, původně o sobotách, nedělích a svátcích).
* U dalších vlaků jsou pouze minutové posuny.

Trať 182 Staňkov – Poběžovice
* Na trati bude změněn koncept dopravy. Nově pojede většina vlaků v celém úseku trati. Jeden pár vlaků v pracovní dny a čtyři páry vlaků o sobotách, nedělích a svátcích budou zajíždět na trať 180 do stanice Holýšov (viz trať 180).

Trať 183 nově Klatovy – Železná Ruda-Alžbětín
* Koncept vlaků v úseku Klatovy – Železná Ruda-Alžbětín bude zachován. Některé vlaky budou z důvodu odlišné polohy rychlíků časově posunuty v řádu desítek minut.

Trať 184 Domažlice – Planá u Mariánských Lázní
* V úseku Domažlice – Poběžovice a zpět budou zavedené nové vlaky. Z Domažlic budou odjíždět v 6:13 (o sobotách), v 7:23 (v pracovní dny) a ve 13:28 (v pracovní dny kromě prázdnin). V opačném směru z Poběžovic pojedou nové vlaky v 7:56 (v pracovní dny) a ve 14:13 (v pracovní dny kromě prázdnin). Z Plané u Mariánských Lázní v 9:08 pojede o sobotách, nedělích a svátcích nový osobní vlak do Bělé nad Radbuzou (Os 7203). Nový vlak pojede také ve 22:58 z Plané u Mariánských Lázní do Tachova.

Trať 185 Domažlice – Klatovy – Horažďovice předměstí
- úsek Horažďovice předměstí. – Klatovy:
* Spoj v 6:09 bude prodloužen do Klatov, spoj v 11:10 pojede v pracovní dny a bude rovněž prodloužen do Klatov. O sobotách, nedělích a svátcích nově pojede v úseku Horažďovice předm. – Sušice spoj s odjezdem v 11:16. Spoj ve 14:53 z Horažďovic předm. bude prodloužen do Sušice. V pracovní dny bude nově zaveden vlak v úseku Horažďovice předm. – Sušice s odjezdem v 18:16.
* V úseku Klatovy – Horažďovice předm. pojede v pracovní dny nový vlak s odjezdem z Klatov v 6:33. Spoj s odjezdem z Klatov ve 13:33 nově pojede v celé trase denně a v pracovní dny pojede ze Sušice v 17:35 nový vlak do Horažďovic předměstí.
- úsek Klatovy – Domažlice:
* Z Klatov do Domažlic pojede v pracovní dny nový vlak s odjezdem z Klatov v 5:18.
* V úseku Domažlice – Klatovy pojede v pracovní dny a o sobotách nový vlak s odjezdem v 5:34 spoj v 6:15 pojede nově pouze v pracovní dny. Místo vlaků Os 17547 (10:21 o sobotách, nedělích a svátcích) a Os 17549 (12:21 v pracovní dny) pojede vlak Os 17553 v 11:30 denně. O sobotách, nedělích a svátcích bude spoj s odjezdem 16:21 a nahrazen spojem v 17:30. Nově bude v pracovní zaveden vlak z Domažlic do Klatov s odjezdem v 18:08. Nově bude zaveden spoj ze Strakonic do Horažďovic v pracovní dny s příjezdem do Horažďovic v 8:05.

Trať 186 Svojšín – Bor
* Na této trati není objednán žádný vlak Českých drah.

Trať 191 Plzeň – Horažďovice předměstí
* Dopravní koncept zůstává až na drobné minutové odchylky obdobný.
* Spoj v 7:03 z Plzně hl.n. bude v pracovní dny nově prodloužen až do Horažďovic předměstí.
* V pracovní dny bude nově zaveden spěšný vlak Sp 1698 z Horažďovic předm. s odjezdem v 8:07.
* Spoj v 17:03 z Plzně hl.n. bude nově prodloužen až do Horažďovic předm.

Trať 192 Nepomuk – Blatná
* Na trati bude změněn dopravní koncept.
* Z Nepomuku budou vlaky nově odjíždět v 5:03 (v pracovní dny), 6:41 (v pracovní dny), 8:33 (denně), 12:33 (denně), 14:00 (v pracovní dny), 15:33 (v pracovní dny), 16:41 (o sobotách, nedělích a svátcích), 17:53 (v pracovní dny) a 18:41 (o nedělích a svátcích) a20:33 (denně);
* Z Blatné budou vlaky odjíždět ve 4:21 (v pracovní dny), 5:49 (v pracovní dny), 6:46 (denně), 10:46 (denně), 13:16 (v pracovní dny), 14:46 (denně), 16:46 (denně mimo soboty), 18:46 (denně) a 22:30 (do Kasejovic, v pracovní dny).

Novinky v odbavení cestujících
* Od 15. prosince 2019 zavádí České dráhy kontaktní i nekontaktní platby kartou ve všech vlacích, kde je vlakový doprovod. Vlakové čety po celé republice vybaví ČD více než 1 600 mobilními platebními terminály. Tuto službu bude možné poskytnout pouze v místech, kde je signál. Konkrétně v Plzeňském kraji bude k dispozici 98 platebních terminálů propojených s přenosnými osobními pokladnami.
* V regionu také dochází ke zrušení pokladen, kde byli výhradními prodejci zaměstnanci SŽDC. Celkem se jedná o osm stanic (Bělá nad Radbuzou, Horažďovice, Kdyně, Kolinec, Nezvěstice, Poběžovice, Železná Ruda-Alžbětín, Žichovice). Cestující budou odbaveni vlakovou četou ve vlaku.
* Od 1. července 2020 předpokládá objednatel zavedení krajského tarifu.
* Od jízdního řádu 2020 budou zaintegrovány vlaky SC v úseku Plzeň-Jižní předměstí – Mariánské Lázně a zpět.


Obnova vozového parku v Plzeňském kraji

Rychlíkové soupravy linky R 16 budou nově nasazeny i na spěšné vlaky Klatovy – Rokycany a zpět (5 spěšných vlaků s identickým názvem Berounka).


Výluková činnost SŽDC během platnosti jízdního řádu 2020

V příštím roce jsou v plánu SŽDC následující rozsáhlé výluky:
* Od 30. dubna 2020 v délce 135 dní na trati Plzeň – Třemošná
* Od 2. července 2020 v délce 35 dní na trati Plzeň – Starý Plzenec


Přeprava kol a cyklopůjčovny
* Jako spoluzavazadlo je možné v Plzeňském kraji kolo svézt 396 vlaky v pracovní dny a 276 vlaky o víkendech. V 51 vlacích v pracovní dny a 50 o víkendech je možné zarezervovat místo pro kolo (jako spoluzavazadlo, ale s rezervací) a v 35 vlacích je rezervace místa pro kola povinná.
* V jízdním řádu 2018/19 byla přeprava spoluzavazadla v 382 vlacích v pracovní dny a 251 vlacích o víkendu.
* V roce 2018 bylo v Plzeňském kraji vypůjčeno 425 kol. Celkem bylo provozováno pět cyklopůjčoven.
* V roce 2019 bylo v Plzeňském kraji vypůjčeno 380 kol. Celkem byly provozovány čtyři cyklopůjčovny. (Plzeň, Domažlice, Klatovy a Tachov).


Tabulkové jízdní řády

Pro nový jízdní řád již nejsou z důvodu stále klesajícího prodeje vydávány Regionální jízdní řády, tabulky traťových jízdních řádů jsou k dispozici v aktuálním znění na internetových stránkách, např. www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady.
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist