https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/novinky-ve-vlakovem-jizdnim-radu-pro-rok-2017-v-moravskoslezskem-kraji
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

České dráhy: Novinky ve vlakovém jízdním řádu pro rok 2017 v Moravskoslezském kraji

5. prosince 2016 | České dráhy
V neděli 11. prosince 2016 začne platit nový jízdní řád pro rok 2017. V Moravskoslezském kraji mírně naroste regionální doprava. Na trati 324 Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice nově zavádíme taktovou dopravu. Na hraničních přechodech Bohumín – Chalupki a Český Těšín – Cieszyn rozšiřujeme regionální spojení. V roce 2017 se předpokládá dokončení modernizace tratě 310 Opava – Krnov a otevření nové zastávky Havířov střed.

Regionální vlaky v Moravskoslezském kraji ujedou v roce 2017 celkem cca 7 mil. vlakových kilometrů. České dráhy vypraví v rámci kraje denně 30 spěšných a 750 osobních vlaků. Integrovaný dopravní systém (ODIS) platí na celém území Moravskoslezského kraje ve všech osobních a spěšných vlacích a v rychlících na tratích 270 Bohumín – Ostrava – Studénka – Suchdol nad Odrou (linka R7) a 321 / 310 Ostrava – Opava – Krnov – Bruntál – Moravský Beroun (linka R10).


Nejvýznamnější změny v Moravskoslezském kraji


Linka S4 Bohumín – Ostrava – Studénka - Mošnov, Ostrava Airport

Osobní vlaky z Bohumína, Ostravy do Mošnova, Ostravy Airportu pojedou tak, aby bylo možné zabezpečit:
* návozy / odvozy cestujících do / z průmyslové zóny Mošnov na všechny směny / ze všech směn
* návozy / odvozy cestujících na vybrané letecké spoje / od vybraných leteckých spojů

Osobní vlaky z Bohumína, Ostravy do Mošnova, Ostravy Airportu pojedou v rámci linky S4, jedná se o 8 párů pravidelných a 4 páry sezónních osobních vlaků (pojedou v letním období pro zabezpečení odvozu / návozu cestujících na / od charterových letů). Kromě toho se předpokládá vedení dalších posilových vlaků v rámci dnů NATO 16. a 17. 9. 2017.

Osobní vlaky linky S4, které budou začínat / končit v železniční stanici Ostrava hl. n., budou mít v této stanici přípoj od osobních vlaků linky S2 z Mostů u Jablúnkova / a opačně.

Na vlacích linky S4 bude nasazena nová dvouvozová elektrická jednotka RegioPanter s kapacitou 147 míst k sezení, z toho 9 míst v 1. vozové třídě. Nové jednotky RegioPanter jsou pořízeny s využitím prostředků ROP.


Linka S3 Bohumín – Ostrava – Studénka – Suchdol nad Odrou

Osobní vlaky mezi Hranicemi na Moravě a Suchdolem nad Odrou objednávají 2 objednavatelé - tedy Krajský úřad Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Olomoucký krajský úřad zvolil svou koncepci dopravy a přednost u něj mají vlaky na dopravním rameni Vsetín - Hranice na Moravě - Přerov - Olomouc hl. n. Výrazně se omezily osobní vlaky z Hranic až do Bohumína (většinou jedou jen z Hranic na Moravě do Suchdolu nad Odrou a zde mají přípoj na rychlíky z Brna do Bohumína, podobně i zpět, kdy po příjezdu rychlíku z Bohumína do Brna jede osobní vlak do Hranic na Moravě).

Na většině osobních vlaků z Bohumína, Ostravy do Studénky, Suchdolu nad Odrou (linka S3) bude nasazena nová dvouvozová elektrická jednotka RegioPanter.

Taktová doprava na trati 324 Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice
Na trati 324 Frýdlant n. O. – Ostravice je nově zavedená intervalová doprava s pravidelným hodinovým taktem, ve Frýdlantě n.O. je zajištěna vždy okamžitá návaznost od vlaků z / do Ostravy.

Další mezistátní osobní vlaky do Polska
Ve spolupráci s Katowickým vojvodstvím a polským dopravcem Koleje Ślaskie bude rozšířeno mezistátní regionální spojení – z Bohumína do Katowic / Racibórze / Rybníku a zpět přes Chalupki - zde pojede 6 párů osobních vlaků, na tyto vlaky budou nasazeny polské elektrické jednotky EN57.

Z (Frýdku-Místku -) Českého Těšína do Cieszyna a zpět – zde pojede 9 párů osobních vlaků. Na tyto vlaky budou nasazeny české modernizované motorové soupravy Regionova (byly pořízeny s přispěním ROP) a pojedou v pravidelném 2-hodinovém taktu. V Českém Těšíně jsou nově navázány přípoje od osobních vlaků z Bohumína na vlaky do Cieszyna a opačně.

Ukončení nepřetržité výluky Krnov – Opava východ
Ukončení nepřetržité výluky v souvislosti s modernizací tratě z Krnova do Opavy-východ se předpokládá na začátku roku 2017.

Nová zastávka Havířov střed
Na trati 321 Opava – Ostrava – Český Těšín se v průběhu r. 2017 předpokládá výstavba a otevření nové zastávky Havířov střed (mezi stanicemi Havířov a Havířov-Suchá).


Změny v jízdním řádu na jednotlivých tratích v Moravskoslezském kraji (na tratích, které nejsou v přehledu zmiňovány, nedochází k podstatnějším změnám)

Trať 270 Bohumín – Přerov
* Na základě požadavku objednavatele dálkové dopravy - Ministerstva dopravy ČR dochází na trati 270 k posunu tras rychlíků Bohumín – Brno (linka R8) o 2 – 5 minut dříve (Bohumín – 29. minuta). Je to kvůli už loňskému požadavku na vypravení rychlíků na trati Krnov – Ostrava-Svinov. Regionální doprava tak na uvedeném úseku musela být posunuta o cca 15 minut a provoz tak bude v některých případech zabezpečen do Opavy směr Bohumín právě rychlíky linky R8 – bez obsluhy zastávky Ostrava – Mariánské Hory.
* Soukromý dopravce RegioJet, a.s. vede své vlaky do Prahy o cca 21 minut později. Regionální vlaky bylo nutno přizpůsobit těmto změnám.
* U mezikrajových regionálních vlaků mezi Hranicemi na Moravě a Suchdolem nad Odrou požaduje Olomoucký kraj prodloužení čekací doby na zpožděné vlaky v Hranicích na Moravě na 10 minut. Uvedené vlaky ovšem dojíždějí do Suchdolu nad Odrou jen 2 – 3 minuty před rychlíky linky R8 z Brna, na které mají mít návaznost. Při vyšším zpoždění těchto regionálních vlaků z Olomouckého kraje nemusí být uvedená návaznost zabezpečena.
* Pro nový jízdní řád zůstává v platnosti snížená rychlost v Bohumíně (po požáru z počátku roku) a na trati 320 v úseku z Karviné do Dětmarovic. Prodloužení času jízdy je zapracováno do jízdních dob. Majitel infrastruktury – státní organizace Správa železniční dopravní cesty předpokládá, že na trati 320 z Českého Těšína do Bohumína by mohly mít stavební práce a delší doba jízdy mít vliv při obratu vlaků linky S2 (Mosty u Jablunkova – Ostrava hl. n.) na případné zpoždění vlaku opačného směru. Pro eliminaci těchto důsledků jsme na trať z Mostů u Jablunkova do Ostravy hl. n. přidali jednu jednotku. Dopolední vlaky jsou vedeny až do Ostravy-Svinova, bez přestupu v Ostravě hl.n. Vznikne tak delší čas na obrat soupravy zpět.

Trať 276 Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou, Trať 277: Suchdol nad Odrou – Fulnek, Trať 278: Suchdol nad Odrou – Nový Jičín město, Trať 279: Studénka – Bílovec, Trať 325: Studénka – Veřovice
* Na těchto tratích krajský úřad požaduje u vybraných vlaků omezené čekání souprav na vlaky soukromého dopravce LEO EXPRESS.

Trať 320 Bohumín – Mosty u Jablunkova
* Drobná časová změna polohy u vlaku Ex 544 Hutník způsobuje, že přípoj od vlaku Os 2900 je na tento vlak navázán pouze v Návsí (4:54 – 4:58). V úseku Hrádek až Třinec centrum již přípoj mezi vlaky není

Trať 321 Opava východ – Ostrava-Svinov – Český Těšín
* Poslední, respektive první vlak z Ostravy-Svinova do Havířova je veden v 0:40 po přípoji od Ex 547 z Prahy. V Ostravě-Kunčicích má přípoj směr Frýdek-Místek
* Ranní návoz z Opavy (Os 3441 a 3443) a Havířova (Os 2850 a 2852) do Ostravy-Svinova na Ex 546 jsou vedeny ve dvou trasách dle četnosti jízdy vlaku Ex 546 tedy v pracovní dny a v sobotu + svátky
* Vlak Os 3401 jede nově přímo z Opavy do Č. Těšína skrz (O.-Svinov 4:57 – 5:08). V tomto jízdním řádu byly vlaky Os 3445 a Os 2835 s přestupem v O.-Svinově
* Spěšné vlaky Sp 1603 a 1607 – 1617 dojíždějí do Č. Těšína ve 42. minutu bez přípoje na Hnojník. S ohledem na časový posun odjezdu z O.-Svinova jsou posunuty i návaznosti do O.-Kunčic přes O. Vítkovice
* V pracovní dny je veden nový spěšný vlak z Bohumína (4:05) přes Ostravu-Svinov (4:20-4:28) do Opavy východ (4:53)
* V pracovní dny je veden nový „zrychlený“ (zastavuje pouze ve Štítině a v Háji ve Sl.) osobní vlak z Opavy v 5:41 do Ostravy-Svinova (6:14), odkud pokračuje do Ostravy-Kunčic.

Trať 323 Ostrava – Valašské Meziříčí:
* Poslední, respektive první vlak z Ostravy hl.n. do Frýdlantu n.O. je veden v 0:40, V O.-Kunčicích má přípoj od osobního vlaku z Ostravy-Svinova, kterým je zabezpečena návaznost od nového expresu (Ex 547) z Prahy
* Z Ostravy hl.n. ve 23.29 je veden nový vlak do Frýdku-Místku (24:00)

Nové soupravy v Moravskoslezském kraji
* V Moravskoslezském kraji jezdí 2 nové elektrické jednotky 650 RegioPanter (pořízeny s podporou Regionálního operačního programu Moravskoslezsko) na osobních vlacích z Bohumína, Ostravy do Mošnova, Ostravy Airportu / Suchdolu nad Odrou na lince S3 a S4.
* Dále v současnosti jezdí v kraji celkem 12 nových jednotek 471 CityElefant, z toho jsou čtyři jednotky s podporou ROP Moravskoslezsko. Tři jednotky CityElefant zajišťují převážnou většinu vlaků na lince S2 Mosty u Jablunkova – Bohumín – Ostrava. Dvě jednotky pokrývají 100 % spojů linky R1 Opava východ – Ostrava střed – Český Těšín. Čtyři jednotky zajišťují cca 100 % pokrytí linky S1 v trati Opava východ – Ostrava-Vítkovice – Český Těšín a zpět. U ostatních úsekových spojů linky S1 je pokrytí soupravou CityElefant u cca čtvrtiny spojů, v sobotu a neděli je 100 % pokrytí na vlacích na trati Havířov - Ostrava-Kunčice - Ostrava-Svinov.
* Dvouvozových motorových souprav 814 Regionova jezdí v kraji aktuálně 13 (z toho 5 jednotek bylo pořízeno za podpory ROP Moravskoslezsko). Motorové jednotky zajišťují provoz ze 100 % na tratích 279 Studénka – Bílovec, 278 Suchdol nad Odrou – Nový Jičín město, 322 Frýdek-Místek – Český Těšín a 324 Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice a dále z cca 65 % v pracovních dnech a ze 100 % v sobotu a neděli na tratích 314 Opava východ – Hradec nad Moravicí a 317 Opava východ – Hlučín. V pracovních dnech kromě prázdnin pojedou Regionovy na všech spojích na trati 318 Kravaře ve Slezsku – Chuchelná. Z cca 10% jsou nasazeny na vlacích na trati 323 Ostrava – Valašské Meziříčí. Dále budou tyto jednotky nasazeny na většinu spěšných vlaků na trati 292 z Krnova do Jindřichova ve Slezsku (- Jeseníku) a zpět.
* Na vybraných osobních vlacích na trati 323 z Ostravy do Valašského Meziříčí jsou nasazeny čtyři modernizované motorové soupravy s rekonstruovaným motorovým vozem M 842 a novými přípojnými vozy Bdtn756/7.
tisknout poslat
 twitter
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si jej.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklamaSetkání s přírodou

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist