https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/o-dalnici-d8-probehne-v-lovosicich-nove-verejne-projednani
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Děti Země: O dálnici D8 proběhne v Lovosicích nové veřejné projednání

11. listopadu 2019 | Děti Země
Ministerstvo životního prostředí uznalo návrh Dětí Země. Ministerstvo životního prostředí oznámením ze dne 7. listopadu 2019 svolává na 18. listopadu 2019 do Lovosic od 15 hodin (Školní 1) veřejné projednání, kterého se bude moci zúčastnit každý a na kterém se bude diskutovat o vlivu části trasy dálnice D8-0805 Lovosice – Řehlovice délky 4,66 km na životní prostředí.

Ministerstvo tak uznalo návrh Dětí Země z jejich vyjádření k dokumentaci EIA ze dne 18. října 2019. Půjde o druhé projednání dálnice. První proběhlo v rozporu se zákonem dne 27. srpna 1996.

„S postupem Ministerstva životního prostředí jsme spokojeni, neboť zákon svolat veřejné projednání umožňuje. Očekáváme, že se na něm vysvětlí všechny závažné vlivy od prosince 2016 provozované části dálnice D8 u Řehlovic na životní prostředí a také zodpoví otázky občanů, spolků, odborníků, obcí i úřadů,“ vysvětluje předseda Dětí Země Miroslav Patrik, který se dálnicí D8 přes České středohoří zabývá od listopadu 1993.

Děti Země své dvacetistránkové vyjádření k dokumentaci EIA zaslaly 18. října 2019, přičemž v něm kromě návrhu na svolání veřejného projednání také připomněly, že Ministerstvo životního prostředí při posuzování vlivů dálnice D8 přes České středohoří v letech 1994-6 opakovaně porušovalo zákon, jak to také dokládají dva rozsudky Krajského soudu v Ústí nad Labem z roku 2012, které zrušily dvě dílčí územní rozhodnutí.

První veřejné projednání k dokumentaci EIA pro celou trasu dálnice D8 délky 16,41 km proběhlo v Lovosicích od 14:30 hodin dne 27. srpna 1996, přičemž na základě něho pak MŽP vydalo dne 15. 11. 1996 stanovisko EIA. Tento proces EIA byl ovšem nezákonný, takže nyní pro trasu dálnice délky 4,66 km probíhá nový proces EIA.

„Tento proces EIA prosadily Děti Země rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 23. února 2018, a to v rámci jejich žaloby proti zamítnutí žádosti z dubna 2013 na obnovení stavebního řízení. Původní proces EIA v letech 1995-6 totiž MŽP řídilo nezákonně, takže jsme na nový čekali 23 let,“ připomíná dále Patrik.

Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 23. února 2018 uvádí mj. následující: „Byť je tedy záměr již téměř zcela realizován, v obnoveném stavebním řízení by mohly být alespoň částečně zhojeny procesní vady, pro které bylo zrušeno územní rozhodnutí, a... prostřednictvím nového stanoviska EIA posouzeny v rámci předmětu stavebního řízení budoucí vlivy záměru na životní prostředí, i vlivy, ke kterým již od okamžiku realizace záměru došlo, a to za plnohodnotné účasti dotčené veřejnosti.“

Děti Země nicméně od dubna 2013 stále čekají na obnovení stavebního řízení pro část trasy dálnice D8 délky 4,66 km u Řehlovic, neboť ho již šest a půl roku Krajský úřad Ústeckého kraje i MMR odmítají obnovit. Proti nečinnosti krajského úřadu proto Děti Země podaly v březnu 2019 ke krajskému soudu správní žalobu.


* * * * * * * * * * *

Průběh snahy Dětí Země o obnovení stavebního řízení a o zahájení nového procesu EIA pro trasu dálnice D8-0805 Lovosice – Řehlovice délky 4,66 km u Řehlovic

20.04.1995 = Ministerstvo životního prostředí vydává stanovisko SEA o výběru koridoru pro D8-0805

15.11.1996 = Ministerstvo životního prostředí vydává stanovisko EIA o výběru varianty pro D8-0805

25.08.2003 = Děti Země, Společnost ochránců životního prostředí a jedna fyzická osoba podávají žalobu proti vydání územního rozhodnutí pro celou trasu dálnice D8-0805 délky 16,41 km

17.06.2010 = Krajský soud v Ústí nad Labem třetím rozsudkem ruší územní rozhodnutí pro D8-0805

02.12.2011 = Děti Země podávají žalobu proti vydání územního rozhodnutí pro D8-0805 délky 100 m

27.02.2012 = Krajský soud v Ústí nad Labem ruší územní rozhodnutí pro D8-0805 délky 100 m

31.08.2012 = Společnost ochránců životního prostředí podává žalobu proti vydání územního a stavebního rozhodnutí pro dálnici D8-0805 délky 4,66 km

20.12.2012 = Krajský soud v Ústí nad Labem ruší územní rozhodnutí pro dálnici D8-0805 délky 4,66 km

12.04.2013 = Děti Země podávají žádost o obnovení stavebního řízení pro dálnici D8-0805 délky 4,66 km, přičemž jeho podkladem má být nové stanovisko EIA

25.09.2013 = Krajský úřad Ústeckého kraje žádost o obnovení stavebního řízení zamítá

14.10.2013 = Děti Země proti zamítnutí žádosti podávají odvolání

05.03.2014 = Ministerstvo pro místní rozvoj odvolání zamítá

07.05.2014 = Děti Země podávají žalobu ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem

25.07.2017 = Krajský soud v Ústí nad Labem žalobu zamítá

14.08.2017 = Děti Země podávají kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu

23.02.2018 = Nejvyšší správní soud ruší rozsudek krajského soudu i rozhodnutí MMR a krajského úřadu

04.07.2018 = Krajský úřad Ústeckého kraje řízení o žádosti Dětí Země přerušuje do konce srpna 2018

07.09.2018 = Krajský úřad Ústeckého kraje řízení o žádosti Dětí Země přerušuje na šest měsíců

27.03.2019 = Krajský úřad Ústeckého kraje řízení o žádosti Dětí Země přerušuje na šest měsíců

13.09.2019 = Krajský úřad Ústeckého kraje oznamuje zahájení procesu EIA s možností se do 18.10.2019 vyjádřit k předložené dokumentaci EIA

19.09.2019 = Krajský úřad Ústeckého kraje řízení o žádosti Dětí Země přerušuje do skončení procesu EIA

09.10.2019 = Děti Země proti přerušení řízení podávají odvolání č. 4 a žádají stavební řízení obnovit

18.10.2019 = Děti Země zasílají na Ministerstvo životního prostředí vyjádření k dokumentaci EIA

07.11.2019 = Ministerstvo životního prostředí svolává veřejné projednání do Lovosic na 18.11.2019

18.11.2019 = veřejné projednání dokumentace EIA v Lovosicích (Školní 1, stará radnice) od 15 hodin


Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist