Veronika Krejčí "> Obce a města dostanou peníze na připravené projekty vodovodů a kanalizací. MŽP vyjednalo dalších 10 miliard - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/obce-a-mesta-dostanou-penize-na-pripravene-projekty-vodovodu-a-kanalizaci.mzp-vyjednalo-dalsich-10-miliard
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MŽP ČR a SFŽP ČR: Obce a města dostanou peníze na připravené projekty vodovodů a kanalizací. MŽP vyjednalo dalších 10 miliard

13. března 2024 | MŽP ČR a SFŽP ČR
Autor: Veronika Krejčí, tel: 267 122 835, 267 122 534
Další miliardy míří na kanalizace, čistírny odpadních vod nebo vodovody napříč Českem. Zelenou dostanou kladně vyhodnocené projekty, které si obce a vodohospodáři z veřejného sektoru podali skrze 42., 43., a 44. výzvu Operačního programu Životní prostředí, ale nedostane se na jejich podporu kvůli vyčerpané alokaci. Peníze se podařilo vyjednat ministru Hladíkovi (KDU-ČSL), v roce 2025 a 2026 tak bude pro tyto projekty vyčleněno celkem 10 miliard korun.

Ve výzvách, které vyhlásilo MŽP prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR loni v srpnu s celkovou alokací 4 miliardy korun, bylo přijato 477 žádostí s požadavkem na dotaci převyšující rámec finančních možností výzev. „Obce a města si řekly celkem o 14,8 miliardy v oblasti výstavby kanalizací a čistíren odpadních vod a o 3,8 miliardy pro oblast výstavby vodovodů. Tato čísla jasně ukazují, že poptávka po takových projektech je opravdu velká, a proto jsem rád, že se nám podařilo na vládě dojednat dalších 10 miliard, jelikož ve stávajících dotačních titulech jsou peníze již vyčerpány,“ informuje ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) a dále zdůrazňuje, že se jedná o finančně nákladné projekty, které s ohledem na cenovou regulaci nejsou mnohdy samofinancovatelné a bez dotace je jejich realizace téměř nemožná.

Podpora pro oblast vodohospodářské infastruktury je žádoucí a nezbytná nejen k naplnění požadavků práva EU, ale hlavně k reálnému zajištění komfortu občanů ČR prostřednictvím čištění a dodávky vody. Jedná se o klíčový sektor technické infrastruktury měst a obcí, který je nezbytný pro fungování a rozvoj společnosti. Investice do této infrastruktury jsou realizované zejména obcemi za finanční podpory Operačního programu Životní prostředí, kde je o oblast odpadní i pitné vody tradičně veliký zájem a finance již nestačí na podporu dalších projektů.

Obce a města již oslovujeme

„Žádostem nad alokaci výzvy, zařazeným do zásobníku projektů Operačního programu Životní prostředí, nabídneme financování formou dotace ve výši 60 % namísto původních 70 %. Díky snížení podpoříme maximum projektů, v případě obcí do dvou tisíc obyvatel k této snížené dotaci dále nabídneme možnost čerpat 20% zápůjčkou se zvýhodněnou úrokovou sazbou 1 % ze zdrojů SFŽP ČR, přičemž dotace na intenzifikace úpraven vod a čistíren odpadních vod zůstává ve výši 30 %,“ upřesňuje ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

„Všechny přijaté a kladně vyhodnocené projekty zařazené do zásobníku postupně oslovujeme a počítáme s tím, že v dubnu vyhlásíme jednoduchou výzvu na příjem žádostí, které jsou již vyhodnoceny, takže následný schvalovací proces bude velmi rychlý. Zejména projekty s uzavřenou smlouvou o dílo budou moci využít letošní stavební sezónu a maximálně se urychlí realizace projektů s nepochybným pozitivním dopadem nejen na životní prostředí, ale i život obyvatel v obcích,“ říká Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR

Revize směrnice: Povinná kanalizace a čistírna i v obcích nad jeden tisíc obyvatel

V oblasti odpadní vody jsou výše uvedené investice nezbytné zejména k naplňování, resp. implementaci požadavků EU, a to zejména plnění požadavků vyplývajících ze Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991. Tato směrnice požaduje zajištění centralizovaného sběru, odvádění a čištění odpadních vod u aglomerací nad 2000 ekvivalentních obyvatel (EO). Směrnice byla plně přenesena do národní právní úpravy, přesto má ČR nadále dílčím způsobem problémy s její praktickou aplikací. V současné chvíli existuje několik desítek aglomerací, které nejsou z pohledu Evropské komise vyřešené. Aktuálně probíhá revize této směrnice, která mj. rozšiřuje její působnost také na aglomerace menší než 2 000 EO a dále zpřísňuje požadavky na emisní standardy. V oblasti zásobování pitnou vodou je klíčová podpora dostavby vodovodních přivaděčů a vodovodních sítí, a to zejména v oblastech, které jsou zásobovány z mnohdy zranitelných individuálních zdrojů a v době sucha nezbývá obyvatelům nic jiného než náhradní zásobování pitnou vodu z přistavených cisteren.
Veronika Krejčí, tel: 267 122 835, 267 122 534
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist