Aleš Miklík "> Omezování pesticidů v EU: Ministr Výborný je proti, europoslanci Vondra a Polčák rozhodnou v úterý - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/omezovani-pesticidu-v-eu-ministr-vyborny-je-proti-europoslanci-vondra-a-polcak-rozhodnou-v-utery
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Hnutí DUHA: Omezování pesticidů v EU: Ministr Výborný je proti, europoslanci Vondra a Polčák rozhodnou v úterý

20. října 2023 | Hnutí DUHA
Autor: Aleš Miklík, tel: 604 131 131
Europoslanci z Výboru pro životní prostředí včetně Alexandra Vondry (ODS) a Stanislava Polčáka (STAN) budou v úterý 24. října hlasovat o ambiciózních cílech omezování pesticidů na další roky v rámci připravovaného “nařízení o udržitelném používání prostředků na ochranu rostlin”. Legislativa je klíčovým prvkem pro zvrácení současných negativních vlivů zemědělství na přírodu i zdraví lidí. Čelí však (podobně jako tzv. zákon o obnově přírody v minulých měsících [1]) tvrdému tlaku agrobyznysu a některých politických stran. [2] Mezitím chce ČR spolu s 10 dalšími státy v rámci Rady EU nařízení významně oslabit a nezavádět žádné národní cíle pro omezování. [3]

Navrhovaná legislativa má závazně stanovit evropské i národní cíle pro omezování pesticidů, zajistit lepší ochranu citlivých oblastí, jako jsou parky, hřiště nebo ekologicky cenné oblasti a zajistit vymáhání pravidel tzv. integrované ochrany rostlin, která se zaměřuje na prevenci a užívání pesticidů schvaluje až jako poslední možnost. Souhrnným evropským cílem je omezit používání pesticidů a jejich rizik o 50 % do roku 2030. Podobný cíl (omezení rizik vyplývajících z používání pesticidů o 50 % do 2030) byl také přijat na COP 15 v Montrealu v rámci dohody o snaze zastavit úbytek biodiverzity. [4] Právě kvůli nedostatku závazných cílů se nedaří plnit stávající legislativa, tzv. Směrnice o udržitelném používání pesticidů, která platí již od roku 2009.

Projednávání návrhu bylo významně zdrženo v prosinci roku 2022 kvůli požadavku členských států na vypracování nového “hodnocení dopadů” (impact assessment), které prosadil bývalý ministr Zdeněk Nekula v rámci českého předsednictví. [5] Hodnocení vypracovala Evropská komise a opět potvrdila, že přijetí nařízení a jeho cílů by neohrozilo potravinovou bezpečnost Evropské unie. [6]

Výbor pro životní prostředí bude o své pozici k nařízení hlasovat v úterý 24. října, v listopadu pak nařízení poputuje na plénum Evropského parlamentu. Paralelně jedná o své pozici Rada EU, kde na posledním jednání 10 převážně východoevropských států včetně ČR (zastoupené ministerstvem zemědělství) vzneslo požadavek na vypuštění národních cílů a zařazení mnoha výjimek, které by umožnily státům omezování pesticidů obejít. [3]

Na obranu nového nařízení (a tzv. zákona o obnově přírody) se ve společném stanovisku postavilo 6 tisíc vědců, kteří napsali: “Odpůrci těchto nových předpisů tvrdí, že budou mít negativní dopad na zemědělství, rybolov a celou společnost, a naznačují, že ohrozí potravinovou bezpečnost a zlikvidují pracovní místa. Tato tvrzení nejenže postrádají vědecké důkazy, ale dokonce jsou s nimi v rozporu.” [7]

Z negativních dopadů pesticidů má obavy i většina obyvatel. Z průzkumu veřejného mínění agentury IPSOS v 6 evropských státech vyplynulo, že více než 75 % obyvatel má obavy z dopadů pesticidů na lidské zdraví nebo životní prostředí. [8] Evropskou občanskou iniciativu “Zachraňme včely a farmáře”, volající po podpoře zemědělců v postupném omezení umělých pesticidů, podepsalo 1,1 milionu lidí. [9]

Spotřeba pesticidů v ČR sice po dosažení vrcholu v roce 2012 klesala, avšak poslední dva roky se pokles v podstatě zastavil. [10] Pesticidy a jejich metabolity se přitom hojně objevují v českých půdách, ve vodách i v potravinách. Není výjimkou, že se například ve vodách nacházejí pesticidy v nadlimitních koncentracích, nejčastěji jsou ovšem nalézány podlimitní koncentrace řady látek, tvořících tak mix s neznámými účinky. [11]

Martin Rexa, koordinátor zemědělské kampaně Tohle žeru Hnutí DUHA, řekl:

„Užívání jedovatých pesticidů musíme zásadně omezit, v tom je věda jasná. Navrhovaná legislativa je zásadním prvkem pro přeměnu evropského zemědělství do podoby, která umožní produkovat dlouhodobě dostatek potravin, a zároveň nebude vyčerpávat půdu, ohrožovat lidské zdraví a už tak ubývající počty opylovačů a dalších důležitých organismů. Nyní to mají v rukou i někteří čeští europoslanci, tedy Alexandr Vondra a Stanislav Polčák. Při hlasování o tzv. zákonu o obnově přírody v souladu s vědeckým poznáním se vzepřeli rozkazům svých evropských stran, které naskočily na odporné politikaření s osudem přírody a společnosti. [12] Dokážou to i nyní a podpoří protipesticidní legislativu?

Ministr Výborný by měl přehodnotit odmítavý postoj svého ministerstva k navrhované legislativě a podpořit nastavení ambiciózních cílů pro omezování pesticidů. Ohrožuje tím totiž dlouhodobou udržitelnost evropského i českého zemědělství a také zdraví českých občanů a stav naší přírody. Měl by naslouchat vědcům a ne agro lobbistům.”


Kontakty:
Martin Rexa, koordinátor zemědělské kampaně Tohle žeru Hnutí DUHA, 775 894 642, martin.rexa@hnutiduha.cz

Poznámky:
[1] https://hnutiduha.cz/aktualne/priroda-dnes-vyhrala-nad-politikarenim-evropsky-parlament-podporil-tzv-zakon-na-obnovu
[2] https://www.desmog.com/2023/10/18/mapped-the-deep-ties-between-big-ag-and-europes-right-wing-politicians/
[3] https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/eu-countries-seek-to-scrap-national-pesticide-reduction-targets/
[4] https://www.cbd.int/doc/c/e6d3/cd1d/daf663719a03902a9b116c34/cop-15-l-25-en.pdf
“TARGET 7
Reduce pollution risks and the negative impact of pollution from all sources, by 2030, to levels that are not harmful to biodiversity and ecosystem functions and services, considering cumulative effects, including: (...); reducing the overall risk from pesticides and highly hazardous chemicals by at least half including through integrated pest management (...)”
[5] https://hnutiduha.cz/aktualne/ministri-nekula-sikela-ohrozili-cile-ke-snizovani-pesticidu-navzdory-argumentum-vice-nez
[6] https://food.ec.europa.eu/system/files/2023-07/pesticides_sup_commission-response_art-241_vp-to-council.pdf “Tato dodatečná analýza potvrzuje potřebu snížit používání chemických pesticidů a riziko jejich používání v půdě v Unii. Potvrzuje také, že náklady na nečinnost jsou z dlouhodobého hlediska vyšší než náklady na opatření.” (přeloženo)
[7] https://zenodo.org/records/8128624
[8] https://www.pan-europe.info/press-releases/2023/10/report-opinion-poll-shows-europeans-are-opposed-gambling-pesticides-and-want
[9] https://www.savebeesandfarmers.eu/eng
[10]https://eagri.cz/public/portal/ukzuz/pripravky-na-or/ucinne-latky-v-por-statistika-spotreba/spotreba-pripravku-na-or/spotreba-v-jednotlivych-letech/spotreba-roky-neviditelny/2009-2022/Spotreba_ucinnych_latek_a_pripravku_na_ochranu_rostlin__POR__a_pomocnych_prostredku__PP__v_letech_2009_2022_ceska_verze.pdf
[11] https://tohlezeru.hnutiduha.cz/sites/default/files/PESTICIDY_metaanalyza_HNUTI_DUHA.pd Metaanalýza k problematice pesticidů v zemědělství, str. 36-42 (půda), str. 42-58 (voda), str. 64-81 (potraviny), str. 81-88 (biodiverzita, živočichové)
https://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2022/11/position_paper_k_pesticidum_-_pro_mze-1_0.pdf
[12] https://hnutiduha.cz/aktualne/priroda-dnes-vyhrala-nad-politikarenim-evropsky-parlament-podporil-tzv-zakon-na-obnovu

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist