https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/plasty-na-jedno-pouziti-komise-vita-ambiciozni-dohodu-o-novych-pravidlech-k-omezeni-mnozstvi-odpadku-v-morich
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Zastoupení EK v ČR: Plasty na jedno použití: Komise vítá ambiciózní dohodu o nových pravidlech k omezení množství odpadků v mořích

19. prosince 2018 | Zastoupení EK v ČR
Pokud jsou alternativy k plastovým výrobkům na jedno použití dostupné a cenově přijatelné, bude prodej plastových výrobků na jedno použití zakázán. Jedná se o takové produkty, jako plastové vatové tyčinky, příbory, talíře, brčka, míchátka, tyčky k balónkům, oxo-rozložitelné plasty a nápojové a jídelní obaly vyrobené z expandovaného polystyrenu.

Evropský parlament a Rada Evropské unie dosáhly prozatímní politické dohody o ambiciózních nových opatřeních, která Komise navrhla, aby přímo u zdroje bojovala proti vzniku odpadků, které znečišťují moře. Komise se zaměřila na deset plastových produktů, které se nejčastěji nacházejí na plážích, a na opuštěná lovná zaří

Dohoda vychází z květnového návrhu předloženého Komisí pro řešení problematiky plastů na jedno použití v rámci první ucelené strategie v oblasti plastů na světě, která byla přijata na začátku tohoto roku s cílem chránit občany a životní prostředí před znečišťováním plasty a přitom podporovat růst a inovace. Nová pravidla přispívají k rozsáhlejšímu úsilí o přeměnu Evropy na udržitelnější, oběhové hospodářství, jak bylo vyjádřeno v akčním plánu pro oběhové hospodářstvíVyhledat dostupné jazykové verze předchozího odkazuCS••• přijatém v prosinci 2015. Pravidla zajistí evropským podnikům a spotřebitelům celosvětové prvenství ve vytváření a používání udržitelných alternativ, které neznečišťují moře a oceány. Řeší tedy problém s globálními důsledky.

Frans Timmermans, první místopředseda Komise odpovědný za udržitelný rozvoj, prohlásil: „Vřele vítám dnešní ambiciózní dohodu, které bylo dosaženo o návrhu Komise snížit používání plastů na jedno použití. Tato dohoda skutečně pomáhá chránit naše občany i naši planetu. Evropané vědí, že plastový odpad představuje obrovský problém a že EU jako taková prokázala opravdovou odvahu při jeho řešení, díky čemuž jsme se v oblasti nakládání s plastovými odpady v mořích stali celosvětovými šampiony. Neméně významné je i to, že řešení, na nichž jsme se dnes dohodli, budou také představovat impuls pro nový model oběhového hospodářství a zaměří naše hospodářství udržitelnějším směrem.“

Jyrki Katainen, místopředseda Komise odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost, doplnil: „Problematiku plastů prostě řešit musíme. Řešení však s sebou nesou také nové příležitosti pro inovace, konkurenceschopnost a tvorbu pracovních míst. S odvětvím výroby plastů tuto otázku podrobně projednáme v rámci aliance pro plasty v oběhovém hospodářství. Dnes dosaženou dohodou dokazujeme, že Evropa přijímá rozhodnutí, která jsou inteligentní, berou ohled na životní prostředí a posunují nás v oblasti plastů k novému, skutečně oběhovému hospodářství.“

Komisař pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov Karmenu Vella prohlásil: „Když jsme v situaci, že si jeden rok přineseme domů rybu v plastové tašce a další rok si tu stejnou tašku přineseme domů v rybě, musíme s tím něco rychle udělat. Proto mě potěšilo, že se dnes Rada s Parlamentem dohodly. Musíme se přeorientovat na snížení objemu plastů na jedno použití v našem hospodářství, v oceánech a v konečném důsledku i v našem organismu.“

Různá opatření pro různé výrobky

Nová směrnice EU o plastech na jedno použití bude z celosvětového hlediska nejambicióznějším právním předpisem řešícím problematiku plastového odpadu v mořích. Obsahuje různá opatření pro různé kategorie výrobků. Pokud jsou alternativy k plastovým výrobkům na jedno použití dostupné a cenově přijatelné, bude prodej plastových výrobků na jedno použití zakázán. Jedná se o takové produkty, jako plastové vatové tyčinky, příbory, talíře, brčka, míchátka, tyčky k balónkům, oxo-rozložitelné plasty a nápojové a jídelní obaly vyrobené z expandovaného polystyrenu. U ostatních produktů se bude klást důraz na snížení jejich používání snižováním spotřeby na úrovni členských států, požadavky na design a označování a zavedením povinností výrobců ohledně nakládání s odpady a odklízení odpadků.

Další kroky

Předběžnou dohodu, které bylo dnes dosaženo, musí nyní formálně schválit Evropský parlament a Rada. Po přijetí bude nová směrnice zveřejněna v Úředním věstníku EU a členské státy ji budou muset provést ve vnitrostátním právu po dvou letech.

Souvislosti

Iniciativou se plní závazek přijatý v rámci evropské strategie pro plasty řešit nehospodárný a škodlivý plastový odpad prostřednictvím legislativních opatření. Navrhovaná opatření přispějí k přechodu Evropy na oběhové hospodářství a k dosažení cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje i závazků EU v oblasti klimatu a cílů její průmyslové politiky.

Evropská komise přijala v prosinci 2015 nový ambiciózní balíček týkající se oběhového hospodářstvíVyhledat dostupné jazykové verze předchozího odkazuEN•••, který má evropským podnikům a spotřebitelům pomoci v přechodu k silnějšímu a více oběhovému hospodářství, kde jsou zdroje využívány udržitelnějším způsobem. Tento balíček umožnil zlepšit spolupráci v rámci Komise a přispívá k obecným politickým prioritám tím, že pomáhá v boji proti změně klimatu a v ochraně životního prostředí a současně podporuje vytváření pracovních míst, hospodářský růst, investice a sociální spravedlnost. Připravil jej hlavní projektový tým, jemuž spolupředsedali první místopředseda Frans Timmermans a první místopředseda Jyrki Katainen za intenzivního přispění komisaře Karmenu Velly a komisařky Elżbiety Bieńkowské. Do přípravy se zapojili také další komisaři, kteří pomohli určit nejúčinnější nástroje pro širokou škálu oblastí politiky.

Navrhovaná směrnice uplatňuje podobný přístup jako úspěšná směrnice o plastových taškách z roku 2015, která vedla k rychlé změně chování spotřebitelů. Nová opatření budou přínosná jak z hlediska životního prostředí, tak z hlediska ekonomiky. Pro ilustraci:

* zamezí emisím 3,4 milionu tun ekvivalentu CO2,
* zabrání škodám na životním prostředí, které by do roku 2030 představovaly ekvivalent 22 miliard eur,
* podle odhadů ušetří spotřebitelům 6,5 miliardy eur.

Směrnice o plastech na jedno použití je doplněna dalšími opatřeními proti znečištění moří, například směrnicí o přístavních zařízeních pro příjem na níž se Evropský parlament a Rada předběžně dohodly minulý týden. Směrnice se zabývá odpadem z lodí se zaměřením na odpady v mořích, které pocházejí ze zdrojů souvisejících s mořem. Stanoví opatření, která zajistí, aby odpad vzniklý na lodích nebo shromážděný na moři byl vždy vrácen na pevninu, recyklován a zpracován v přístavech.

Na začátku tohoto měsíce Evropská komise zřídila alianci pro plasty v oběhovém hospodářství, což je aliance klíčových zúčastněných stran v odvětví celého hodnotového řetězce plastů. Komise tak učinila ve snaze dále přispívat ke snížení objemu odpadů, zvýšení podílu recyklovaných plastů a stimulaci tržních inovací. Cílem aliance je zlepšit ekonomiku a kvalitu plastů recyklovaných v Evropě a posílí zejména soulad mezi poptávkou po recyklovaných plastech a jejich nabídkou, protože stávající nesoulad je považován za hlavní překážku bránící řádnému fungování trhu EU s recyklovanými plasty.
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist