https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/po-peti-letech-cekani-zacal-proces-eia-pro-obchvat-trebice
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Děti Země: Po pěti letech čekání začal proces EIA pro „obchvat“ Třebíče

27. června 2023 | Děti Země
Veřejnost může do 7. července 2023 zasílat vyjádření k dokumentaci EIA

Krajský úřad v Jihlavě zveřejnil dne 5. června 2023 zahájení řízení o umístění nové silnice I/23 přes Třebíč v délce 6 km společně s hodnocením vlivů stavby na životní prostředí, tj. s procesem EIA.

Spolky se mohou do územního řízení přihlásit do 7. července 2023 a veřejnost může do stejného dne zasílat svá vyjádření k dokumentaci EIA. Spolek Obchvat Třebíče a Děti Země předložené podklady nyní studují.

„Ještě jsme se neúčastnili řízení o umístění nějaké velké stavby společně s procesem EIA, což sice stavební zákon umožňuje, ale pro vysoce spornou stavbu je to poměrně neobvyklé. Uvidíme tedy, jak dlouho bude řízení probíhat a s jakým výsledkem. Pro nás bude podstatné, jak se krajský úřad objektivně a nezaujatě vypořádá s posouzením vlivů skutečného obchvatu Třebíče před jeho prosazovaným průtahem, kterému se říká bizarně obchvat,“ říká předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Patrik připomíná, že ŘSD ČR již před více než pěti lety v březnu 2018 získalo závěry zjišťovacího řízení se šestnácti požadavky na obsah dokumentace EIA, podle kterých má být nový průtah silnicí I/23 přes Třebíč podrobně vyhodnocen, přičemž krajský úřad doporučil „prověřit vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví v exogenní variantě trasy přeložky“.

„Ve vyjádření k dokumentaci EIA se chceme především zaměřit na kvalitu posouzení nového průtahu městem v tzv. endogenní variantě, který prosazuje ŘSD ČR a vedení Třebíče v čele se starostou Pavlem Pacalem, a obchvatu města v tzv. exogenní variantě, který není ve střetu s obydlenými oblastmi a ani s rekreačním a sportovním zázemím města. Také nás bude zajímat rozsah likvidace stromů, riziko sesuvů a záplav a vlivy na krajinný ráz, na ovzduší a na limity hluku a světelný smog,“ vyjmenovává Patrik výběr zájmu Dětí Země.

ŘSD ČR ve svém letáku z června 2023 uvádí, že „obchvat“ celkové délky 6,5 km má v roce 2023 získat stanovisko EIA a územní rozhodnutí, v roce 2025 stavební povolení a v roce 2029 má dojít k jeho zprovoznění.

Děti Země a spolek Obchvat Třebíče se také od srpna 2021 do srpna 2022 účastnily řízení o povolení škodlivého zásahu do biotopů dvaceti sedmi zvláště chráněných druhů a rodů živočichů.

Krajský úřad v Jihlavě v prosinci 2021 výjimku s deseti podmínkami povolil a Ministerstvo životního prostředí ji pak v srpnu 2022 potvrdilo.

„Proti rozhodnutí MŽP jsme v říjnu 2022 zaslali ke Krajskému soudu v Brně žalobu, v níž v pěti bodech hlavně namítáme absenci dokladů o doložení veřejného zájmu na výstavbě nové silnice přes Třebíč a jeho převahy, neposouzení různých variant jako je modernizace průtahu a nové silnice mimo město apod.,“ připomíná Patrik.


* * * * * * * * * * *


I. Průběh hodnocení vlivů „obchvatu“ Třebíče silnicí I/23 (5,992 km) na životní prostředí


Proces EIA záměru „I/23 Třebíč, obchvat“
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_VYS1224?

12.02.2018 = krajský úřad v Jihlavě zveřejňuje oznámení EIA s možností se k němu do třiceti dní vyjádřit
27.03.2018 = krajský úřad v Jihlavě vydává závěry zjišťovacího řízení pro vypracování dokumentace EIA
05.06.2023 = krajský úřad v Jihlavě zveřejňuje dokumentaci EIA
07.07.2023 = termín, do kdy může kdokoliv zaslat vyjádření k dokumentaci EIA


II. Průběh územního řízení o umístění „obchvatu“ Třebíče silnicí I/23 (5,992 km)


16.11.2022 = Ředitelství silnic a dálnic ČR zasílá žádost
31.05.2023 = krajský úřad v Jihlavě oznamuje zahájení územního řízení spojeného s procesem EIA
07.07.2023 = termín, do kdy mohou spolky a příp. dotčené právnické a fyzické osoby zaslat přihlášku do řízení


III. Údaje Ředitelství silnic a dálnic ČR o přípravě záměru „I/23 Třebíč, obchvat“


V informačním letáku ŘSD ČR z 8/2021 se mj. uvádí následující:
„V únoru 2018 bylo zahájeno zjišťovací řízení záměru v rámci dokumentace EIA. Předpoklad vydání stanoviska EIA je koncem roku 2021... Předpoklad odevzdání čistopisu DÚR je v 10-11/2021.“

V informačním letáku ŘSD ČR z 10/2022 se mj. uvádí následující:
„K odevzdání čistopisu DÚR došlo v 05/2021. V 02/2021 byla uzavřena smlouva na zpracování podrobného GTP... Celkem bylo provedeno 124 vrtů (v rozmezí hloubky 3-25 m)... Průzkum (dokončený cca v polovině 09/2022) je podkladem pro zpracování DSP.“

V informačním letáku ŘSD ČR z 6/2023 se mj. uvádí následující:
https://kraje.rsd.cz/vysocina/#/stavby/I23/i23-trebic-obchvat?kraj=VYS&filters[]=StavbyRealizace&filters[]=StavbyProvoz&filters[]=StavbyPriprava&filters[]=StavbyStudie&page=0
„Dne 16. 11. 2022 byla podána žádost o umístění stavby v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí. Dne 31. 5. 2023 KÚ KV zahájil územní řízení.“

Časový plán ŘSD ČR (srpen 2021 / říjen 2022 / červen 2023):
2021 / 2022 / 2023 = vydání stanoviska EIA
2022 / 2023 / 2023 = vydání územního rozhodnutí
2024 / 2025 / 2025 = vydání stavebního povolení
2026 / 2026 / 2026 = zahájení výstavby
2029 / 2029 / 2029 = zahájení automobilového provozu


IV. Průběh řízení o povolení výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu do biotopů 27 zvláště chráněných druhů a rodů živočichů záměrem „I/23 Třebíč, obchvat“ celkové délky 6,546 km


13.08.2021 = Ředitelství silnic a dálnic ČR zasílá žádost
06.12.2021 = krajský úřad v Jihlavě povoluje výjimku s 10 podmínkami
10.08.2022 = Ministerstvo životního prostředí odvolání spolku Obchvat Třebíče, z. s., a Dětí Země zamítá
17.10.2022 = Děti Země zasílají ke Krajskému soudu v Brně správní žalobu (sp. zn. 31 A 98/2022)

Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist