Eva Češpiva "> Podávání jednotné žádosti zahájeno - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/podavani-jednotne-zadosti-zahajeno
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

SZIF: Podávání jednotné žádosti zahájeno

17. dubna 2023 | SZIF
Autor: Eva Češpiva, tel: +420 733 696 550
Dnes zahájil Státní zemědělský intervenční fond (Fond) příjem jednotné žádosti 2023. Prostřednictvím jednotné žádosti je možné požádat jak o přímé platby, tak o neprojektová opatření Rozvoje venkova. Jednotnou žádost je nutné podat v řádném termínu prostřednictvím Portálu farmáře, a to až do 15. května 2023. Žadatelé musí prokázat, že jsou aktivními zemědělci, a musí doložit propojenost podniků prostřednictvím samostatného formuláře pro potřeby tzv. transparentnosti.

„Alokovaná částka na opatření v rámci jednotné žádosti dosahuje téměř 30 miliard Kč. 20 miliard korun je určeno na přímé platby, zbývající třetina na neprojektová opatření. Očekáváme, že jednotnou žádost podá opět více než 30 000 žadatelů,“ uvedl Vítězslav Vopava, ředitel Sekce přímých plateb a environmentálních podpor, SOT a LPIS. Jednotná žádost představuje první možnost požádat o dotační prostředky v rámci nové společné zemědělské politiky 2023–2027 a přináší celou řadu nově formulovaných opatření a jejich podmínek. „Především se jedná o základní podporu příjmu pro udržitelnost označovanou jakou BISS s přímou vazbou na doplňkovou redistributivní podporu příjmu označovanou jako DRP či CRISS. To v praxi znamená, že bude poskytnutá zvláštní platba na prvních 150 hektarů formou příplatku k dotaci na BISS,“ upřesnil Vítězslav Vopava.

Jednotná žádost zahrnuje přímé platby, tedy základní a doplňkovou podporu příjmu pro udržitelnost, platbu pro malé zemědělce, která představuje dotaci na maximálně 4 hektary, žadatel však musí užívat maximálně 10 hektarů. Nesmí také žádat na jiná opatření v rámci přímých plateb, ale může žádat na další opatření v rámci neprojektových opatření Rozvoje venkova.

Již standardně je součástí přímých plateb doplňková podpora příjmu pro mladé zemědělce. Tato podpora byla dostupná i v předcházejícím programové období a ti žadatelé, kteří v jejím rámci dotační prostředky čerpají, postupují podle pravidel nastavených v době, kdy o dotaci žádali. V rámci nového režimu dotačního titulu určeného pro mladé zemědělce je podmínka dosažení zemědělského či veterinárního vzdělání. Nově je také formulovaná celofaremní ekoplatba jak v základní rovině, tak i jako prémiová. Pokud zemědělec podá žádost v rámci tohoto dotačního titulu, musí v souladu s názvem titulu dodržovat dané postupy na veškeré výměře zemědělské půdy deklarované v LPIS.

Prostřednictvím jednotné žádosti je také možné získat dotační prostředky v rámci neprojektových opatření Rozvoje venkova. Jedná se o dotační tituly, jako jsou agroenvironmentálně-klimatická opatření, podpory na ekologické zemědělství, Natura 2000 na zemědělské půdě, či tituly podporující oblasti s přírodními a jinými omezeními. V oblasti živočišné výroby dotační titul podporuje zvyšování obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací a také dobré životní podmínky zvířat.

„Pro žadatele bude novinkou i způsob prověřování naplňování dotačních podmínek prostřednictvím area monitoring systému s přístupem žadatelů do nového Portálu AMS s podporou mobilní aplikace GTFoto. Systém AMS monitoruje aktivity na zemědělských plochách prostřednictvím družicového systému,“ uvedl Vopava. Tímto způsobem umožňuje ověření, že žadatel naplnil podmínky, ke kterým se zavázal u plošných podpor v jednotné žádosti. Portál AMS bude otevřený pro žadatele v měsíci květnu. První výsledky monitoringu budou dostupné nejdříve v průběhu června.

Standardně také žadatelé mohou podat jednotnou žádost i v rámci tzv. pozdního podání, a to v maximální 25denní lhůtě po skončení řádného podání, tedy do 9. 6. 2023, avšak se sankcí 1 % za každý pracovní den.
Eva Češpiva, tel: 420 733 696 550
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist