https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/podjatost-usteckeho-kraje-muze-ohrozit-provoz-vetsiny-uhelnych-elektraren-cez.nyni-zalezi-na-rozhodnuti-ministra-brabce
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Hnutí DUHA a Greenpeace ČR: Podjatost Ústeckého kraje může ohrozit provoz většiny uhelných elektráren ČEZ. Nyní záleží na rozhodnutí ministra Brabce

16. června 2020 | Hnutí DUHA a Greenpeace ČR
Autor: Aleš Miklík, tel: 604 131 131
Ekologické organizace Greenpeace a Hnutí DUHA podaly rozklad [1] proti rozhodnutí regionálních úředníků MŽP. Rozporují zamítnutí své námitky podjatosti Krajského úřadu Ústeckého kraje při řízení o výjimkách z limitů na ochranu ovzduší pro Počerady a další čtyři uhelné elektrárny firmy ČEZ. [2] O podjatosti tak rozhodne ministr životního prostředí Richard Brabec. Organizace předložily důkazy o tom, že Ústecký kraj podepsal smlouvu o podpoře investičních záměrů ČEZ [3] a že od firmy dostává každoročně desetimilionové dary. [4]

Spor může mít dalekosáhlé následky. Pokud nyní ministr Brabec rozhodnutí svých podřízených potvrdí a správní soudy je zruší v době, kdy již výjimku budou v platnosti, ČEZ bude muset ze dne na den odstavit pět uhelných zdrojů, které dohromady zajišťují více než čtvrtinu tuzemské výroby elektřiny. S ohledem na dosavadní judikaturu správních soudů [5] přitom ekologické organizace považují takový vývoj za pravděpodobný.

Brabcovi severočeští podřízení v rozhodnutí o námitce podjatosti nyní revolučně popírají, že by k tzv. systémové podjatosti (tedy podjatosti celého úřadu) mohlo vůbec dojít. To je v ostrém a přiznaném rozporu s platným metodickým výkladem Ministerstva vnitra, který existenci systémové podjatosti uznává [6], i sjednocenou judikaturou správních soudů [7]. Ekologické organizace namítají, že takový výklad je jednak absurdní, ale také v rozporu s předchozím rozhodnutím MŽP ve věci elektrárny Chvaletice.

Ekologické organizace také poukázaly na to, že kraj pomáhá v prosazování prodlužování spalování uhlí i skupině Sev.en Energy Pavla Tykače, když do pracovní skupiny Uhelné komise nominoval jeho zaměstnance, který zde také zájmy uhelné firmy prosazuje [8]. Vršanská uhelná (ze skupiny Sev.en Energy) přitom převezme elektrárnu Počerady od roku 2024 a má eminentní zájem na udělení výjimky, která by umožnila vypouštět čtyřnásobné množství rtuti, než stanovují nové limity na ochranu zdraví [9]. Pro vyloučení Krajského úřadu Ústeckého kraje je tedy dvojí důvod.

Námitku systémové podjatosti podala organizace Greenpeace již dříve i v případě žádosti o výjimku z limitů pro znečištění ovzduší u elektrárny Chvaletice patřící do uhelného impéria Pavla Tykače. V tomto případě ovšem podjatost nebyla zřejmá od začátku, ale vznikla až v průběhu řízení, mj. kvůli vystupování senátora a zastupitele pardubického kraje Petra Šilara ve prospěch elektrárny. Ministerstvo životního prostředí potvrdilo, že úředníci krajského úřadu Pardubického kraje jsou podjatí a v řízení proto nyní pokračuje Krajský úřad Olomouckého kraje [10].

Jan Rovenský z Greenpeace řekl:
"Panu ministru Brabcovi, upřímně řečeno, tohle dilema nezávidím. Buď přizná chybu svých podřízených z regionálního odboru v Ústí nad Labem - nebo právně doslova podminuje provoz elektráren zajišťujících čtvrtinu výroby elektřiny v ČR. První možnost je rozhodně pro všechny bezpečnější - v neposlední řadě i pro samotný ČEZ, který sice ztratí pár týdnů, ale s nimi i obrovskou nejistotu ohrožující fungování většiny jeho uhelné flotily."

Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, řekl:
"Budou úředníci Ústeckého kraje v případě rozhodovat o výjimkách z limitů na ochranu ovzduší nestranně vůči ČEZu, s nímž má kraj smlouvu o spolupráci a dostává desetimilionové dary? A dostanou volnou ruku od vedení kraje, které do pracovní skupiny Uhelné komise poslalo lobbistu Sev.en Energy, firmy která má eminentní zájem na výjimce pro Počerady? My si myslíme, že nestranné rozhodnutí za takových okolností prostě není možné. Je ovšem na ministru Brabcovi, aby to rozhodl."

Kontakty:
Jan Rovenský, Greenpeace ČR, 734 620 843, jan.rovensky@greenpeace.org
Jiří Koželouh, Hnutí DUHA, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz


Poznámky pro editory:

[1] Viz přiloženou kopii rozkladu proti zamítnutí námitky podjatosti pro řízení o výjimce pro elektrárnu Počerady.

[2] ČEZ žádá o výjimky hned u elektráren Počerady, Prunéřov, Tušimice a Ledvice a dále pak u teplárny Trmice. Ekologické organizace kritizují především výjimku pro největší zdroj skleníkových plynů a toxické rtuti v České republice - elektrárnu Počerady. Ta má platit až do poloviny roku 2025, tedy celý rok a půl poté, co Počerady převezme nový vlastník - uhlobaron Pavel Tykač.

[3] Ústecký kraj má s firmou ČEZ již od roku 2011 uzavřenou stále platnou a účinnou "Rámcovou smlouvu o spolupráci", podle které se kraj zavázal "v rámci své samostatné působnosti napomáhat obnově vybraných uhelných elektráren ČEZ na území Kraje" a "konat kroky podporující investiční záměry ČEZ přinášející snížení environmentální zátěže a zajištění dlouhodobé stability energetického zásobování na území Kraje". Kraj a ČEZ zřídily společnou "energetickou komisi", která na svém posledním jednání v únoru 2020 projednávala mimo jiné "plán Skupiny ČEZ dosáhnout souladu parametrů zdrojů na území kraje s novými limity BAT platnými od roku 2021", který se podaných žádostí o výjimku bezprostředně týká.

Viz znění "Rámcové smlouvy o spolupráci" na webu Ústeckého kraje či tiskovou zprávu Ústeckého kraje "Energetická komise a ČEZ hodnotily plnění uzavřené rámcové smlouvy o spolupráci za rok 2019" ze dne 21. února 2020 na webu Ústeckého kraje.

[4] Viz např. tiskové zprávy "E-mobilita: spolupráce Ústeckého kraje a ČEZ, a. s." ze dne 23. ledna 2020, "Dětské domovy Ústeckého kraje zajistí péči v elektromobilech od Skupiny ČEZ" ze dne 24. června 2019 a "Skupina ČEZ v roce 2018 opět podpořila projekty Ústeckého kraje" ze dne 20. listopadu 2018 na webu Ústeckého kraje

[5] Viz rozsudky správních soudů ve věci podjatosti Krajského úřadu Plzeňského kraje ve věci stavby spalovny Chotíkov. Soudy shledaly, že podjatost krajského úřadu spočívá v existenci smlouvy o spolupráci mezi Plzeňským krajem a investorem spalovny. Ze stejného důvodu, tedy existenci smlouvy o spolupráci mezi Ústeckým krajem a ČEZ, a.s., nyní namítají podjatost krajského úřadu ekologické organizace.

[6] Viz Metodiku Ministerstva vnitra k systémové podjatosti:

[7] Viz usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 89/2010-119: ""v soudobém českém modelu spojené územní veřejné správy, v němž státní správu i samosprávu vykonávají z podstatné části orgány územních samosprávných celků jakožto politických entit ovládaných místními či regionálními politickými reprezentacemi, prosazujícími nezřídka partikulární zájmy, a nikoli zájem veřejný, nelze nebezpečí plynoucí ze "systémového rizika podjatosti" podcenit. Je tomu tak proto, že v modelu, v němž v posledku o osudech zaměstnanců územního samosprávného celku rozhoduje místní či regionální politická reprezentace, nezřídka ovládaná zákulisními vlivovými strukturami, jež z povahy věci má zájmy na tom, aby určité věci místního významu byly řešeny určitým způsobem, fakticky nelze v rámci územní samosprávné jednotky zajistit skutečně úplné oddělení politických a zákonných hledisek při výkonu veřejné správy. (...) proto je nezbytné podezření vyplývající z existence "systémového rizika podjatosti" brát velmi vážně a s ohledem na smysl a účel § 14 odst. 1 správního řádu z roku 2004 … v pochybnostech dát přednost vyloučení všech úředních osob příslušného správního orgánu z úkonů v řízení."

[8] Asistent výkonného ředitele skupiny Sev.En Energy (která je mateřskou skupinou Vršanské uhelné, a.s.), pan Pavel Farkač vystupuje ve 2. pracovní skupině vládní Uhelné komise jako oficiální zástupce Ústeckého kraje a zasazuje se zde za zájmy svého zaměstnavatele. Tato na první pohled nepravděpodobná skutečnost byla oficiálně potvrzena náměstkem hejtmana Martinem Klikou na jednání zastupitelstva Ústeckého kraje dne 27. ledna 2020.

[9] ČEZ chce vypouštět z elektrárny Počerady 4x více rtuti, než je limit na ochranu zdraví
https://www.hnutiduha.cz/aktualne/cez-chce-vypoustet-z-elektrarny-pocerady-4x-vice-toxicke-rtuti-nez-je-limit-na-ochranu

[10] Viz např. tiskovou zprávu Greenpeace "O výjimce pro Chvaletice budou rozhodovat úředníci v Olomouci. MŽP potvrdilo podjatost Pardubického kraje" z 20. prosince 2019

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist