https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/pokracujeme-v-digitalizaci-agend-chceme-urychlit-stavbu-liniovych-staveb
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

STAN: Pokračujeme v digitalizaci agend, chceme urychlit stavbu liniových staveb

10. října 2023 | STAN
Poslanecká sněmovna má na pořadu schůze balíček zákonů, které přispějí k lepšímu a efektivnějšímu fungování České správy sociálního zabezpečení a Úřadů práce. Poslanci se ve druhém čtení budou věnovat také zákonu, který urychlí výstavbu liniových staveb. Typicky se jedná o stavbu železničních koridorů nebo dálnic, ale také plynovodů nebo nabíjecích stanic pro elektromobily. V závěrečném třetím čtení budou poslanci diskutovat o konsolidačním balíčku, jehož cílem je snížit zadlužení státu o 150 miliard v následujících dvou letech.

Vláda se ve svém programovém prohlášení zavázala k postupné digitalizaci svých agend. Návrh zákona přichází v době, kdy jsou Úřady práce přetíženy kvůli velkému množství žádostí o dávky. „Jsem ráda, že konečně začínáme s příjímáním zákonů, které skutečně ve velkém digitalizují procesy na úřadech a posouváme se tak konečně do 21. století. Před několika týdny jsme schvalovali zákon, díky kterému bude možné o důchody žádat online. Nyní máme na stole novelu zákona, která zavádí nové metody elektronické komunikace a počítá s automatizovaným zpracováním dat na Úřadech práce. Pro klienty dojde k zásadnímu zjednodušení. Nebudou muset dokládat všechny potřebné údaje v papírové podobě. Ty za ně v digitalizované podobě dodají například zaměstnavatelé nebo dodavatelé energií. Žadatel jim k tomu bude muset udělit samozřejmě souhlas,“ vysvětlila podstatu předkládané novely místopředsedkyně výboru pro sociální politiku Pavla Pivoňka Vaňková.

Součástí této novely je také mnohokrát diskutované navýšení rodičovského příspěvku o 50 000 Kč na celkových 350 000 korun. Spolu se zvýšením příspěvku se zároveň zkracuje jeho maximální doba pobírání ze čtyř na tři roky. „V Česku máme nejdelší rodičovskou dovolenou v rámci celé Evropy. Na druhé straně náš pracovní trh trpí dlouhodobě nedostatkem zaměstnanců. Zkrácení doby čerpání příspěvku bude mít pozitivní dopady nejen na trh práce, ale pomůže také konsolidovat veřejné finance. Pozměňovací návrhy opozice nemůžeme podpořit, jelikož jsou rozpočtově neodpovědné,“ podotkla poslankyně Pivoňka Vaňková.

Novela zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení počítá s nový uspořádáním organizační struktury správ sociálního zabezpečení. Díky snížení počtu služebních úřadů ze současných 78 na 6 a celkovému zjednodušení organizačního uspořádání dojde ke zvýšení efektivity a úspoře nákladů. Zrušené úřady se změní na kontaktní centra, což zachová dostupnost služeb pro občany. „Za nás bylo zásadní, aby nedošlo k snížení dostupnosti služeb. Kontaktní místa České správy sociálního zabezpečení musí být pro žadatele dostupné v každém okrese,“ upřesnila požadavek hnutí STAN poslankyně Pivoňka Vaňková.

Poslanci ve druhém čtení projednají také liniový zákon, díky kterému dojde ke zrychlení výstavby klíčových dopravních či infrastrukturních staveb. „Musíme si přiznat, že nám za posledních 20 let ujel vlak. Rychlost výstavby dopravních staveb u našich sousedů, především v Polsku, je naprosto nesrovnatelná. Pokud se okolním státům nechceme jen dívat na záda, musíme přijít s kroky, které zásadním způsobem urychlí výstavbu klíčových liniových staveb. Takovou cestou je právě novela liniového zákona,“ uvedl předseda podvýboru pro dopravu Ondřej Lochman.

Novela zákona je evropskou transpozicí, kterou doplňuje velké množství pozměňovacích návrhů. Jejich cílem je mimo jiné zrychlit a zefektivnit povolovací proces vybraných startegických staveb, rozšířit seznam významných staveb, například o silnice I/56, plynovod STORK II nebo gigafctory. „K návrhu zákona budeme podávat několik pozměňovacích návrhů, které nám umožní zrychlit realizaci liniových staveb. Konkrétně bych nyní zmínil návrh, jehož jsem spolupředkladatelem, a který se zabývá dobíjecími a vodíkovými čerpacími stanicemi. Návrh přidává tyto pojmy do zákona, abychom urychlili rozvoj této, do budoucna klíčové, infrastruktury. Chceme také znemožnit podávání tzv. blanketní odvolání, u kterých dochází k jejich zneužívání. Každé odvolání má mít jasné odůvodnění. Pokud má úřad něco přezkoumávat, potřebuje přesně vědět co. Příkladem takových odvolání a následné zdržování je dostavba D11 a úsek dálnice D35,“ shrnul Lochman.

Poslanci budou ve středu a pátek pokračovat ve třetím čtení konsolidačního balíčku, který je zcela zásadní pro snížení zadlužení. „Výhled do následujících let mě naplňuje optimismem. Díky připraveným opatřením jsme oddálili náraz na dluhovou brzdu o pět let, což konstatovala i Národní rozpočtová rada. Pokud se podaří v příštích letech plně naplnit plán konsolidace, jsme schopni snížit naše zadlužení na 2% HDP, což bude výborný výsledek. Našim voličům jsme slíbili, že se státním dluhem začneme něco dělat a náš slib plníme. Chtěl bych znovu zdůraznit, že navrhovaný balíček byl připravován tak, aby nikoho neohrozil existenčně, ale zároveň se na něm podílely všechny skupiny obyvatel,“ zopakoval 1. místopředseda hnutí STAN Lukáš Vlček a zároveň doplnil, že je potřeba v příštích letech při sestavování rozpočtu více přemýšlet o tom, jak nahradit výdaje v souvislosti s plošnými opatřeními za cílenou pomoc těm, kteří ji skutečně potřebují.
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist