https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/posouzeni-vlivu-splavneni-labe-se-zameri-na-sedm-oblasti
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Děti Země: Posouzení vlivů splavnění Labe se zaměří na sedm oblastí

31. ledna 2024 | Děti Země
Spolky považují splavnění za dopravně nelogické, neekonomické a ekologicky škodlivé.

Krajský úřad Pardubického kraje zveřejnil dne 18. prosince 2023 závěry zjišťovacího řízení, podle nichž se má dokumentace s vyhodnocením vlivů splavnění Labe z Chvaletic do Pardubic na životní prostředí zaměřit na sedm oblastí. Vyplynulo to z jedenácti doručených vyjádření.

Krajský úřad přitom akceptoval většinu požadavků Dětí Země. K nápadu splavnit Labe pro velké nákladní lodě se kriticky vyjádřil i spolek Zelená pro Pardubicko. Připomínky k procesu SEA naopak nevznesly například Pardubice nebo kraj.

„S uloženými sedmi požadavky na obsah dokumentace jsme spokojeni jen zčásti, neboť se výslovně nežádá posoudit více variant stavebních záměrů a ani doložit přesvědčivé dopravní a ekonomické důvody tohoto nápadu. Na druhou stranu se budou přísně hodnotit zásahy do přírody, bude se zkoumat soulad s Nařízením na obnovu přírody a také vlivy kanalizace této části Labe na celý tok řeky,“ uvádí předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Podle krajského úřadu se mají podrobně posoudit například vlivy uvažované kanalizace Labe na intenzity hluku z dopravy, zejména v okolí uvažovaného přístaviště v Pardubicích, na ovzduší, včetně emisí skleníkových plynů, a hlavně na chráněné části přírody v řece a v jejím okolí.

To se týká i škodlivého zásahu do území NATURA 2000 u Přelouče s výskytem modráska očkovaného a bahenního v trase navrhovaného plavebního kanálu.

„U Přelouče sice existují tři nové trasy kanálu, které Slavíkovy ostrovy s výskytem asi padesáti zvláště chráněných druhů organismů neničí přímo, jako předchozí trasa z roku 1994, avšak pokud by existovala skutečně nějaká dopravní a ekonomická potřeba Labe splavnit, tak se má posoudit i varianta tokem,“ domnívá se Patrik.

Spolek Zelená pro Pardubicko ve svém vyjádření ze 4. prosince 2023 k provedení procesu SEA uvádí, že záměr splavnění Labe do Pardubic pro nákladní vodní dopravu by měl být opuštěn a uvolněné peníze využity tam, kde jsou více potřeba. Proto doporučuje, aby zpracovávání koncepce a další navazující dokumentace bylo ukončeno.

Ze samosprávných orgánů své zásadní připomínky zaslala Přelouč, Břehy a Rybitví. Překvapivě žádné vyjádření neposkytlo město Pardubice, ačkoliv na jeho území má být nový velký přístav. Kraj se rovněž nevyjádřil, přestože výsledek tohoto procesu SEA může ovlivnit krajský plán, který se má s novými stavbami aktualizovat.

Plavební kanál u Přelouče za asi 3,1 mld. Kč se má údajně stavět v letech 2030-32 a jez u Děčína s významným vlivem na území NATURA 2000 za asi 5,2 mld. Kč v letech 2029-31. Jde ale jen o laické odhady ŘVC ČR.

* * * * * * * * * * * *

I. Průběh hodnocení vlivů koncepce „Splavnění Labe do Pardubic“ na životní prostředí

14.11.2023 = KÚ Pardubického kraje zveřejňuje oznámení o zahájení procesu SEA
04.12.2023 = spolek Zelená pro Pardubicko zasílá vyjádření
04.12.2023 = spolek Děti Země zasílá vyjádření
18.12.2023 = KÚ Pardubického kraje vydává závěry zjišťovacího řízení se 7 požadavky na dokumentaci SEA, že koncepce projde podrobnému hodnocení vlivů na životní prostředí (vyjádření poslalo 11 subjektů)

II. Průběh řízení o povolení škodlivého zásahu stavby „Stupeň Přelouč II“ do biotopů 44 zvláště chráněných druhů organismů (2008-2021)

22.04.2008 = Ředitelství vodních cest ČR zasílá žádost o povolení zásahu pro 4 druhy živočichů
01.04.2010 = Ředitelství vodních cest ČR zasílá žádost o povolení zásahu pro 40 druhů organismů
30.06.2010 = KÚ Pardubického kraje oba škodlivé zásahy povoluje
27.07.2010 = Děti Země a Svoboda zvířat Hradec Králové zasílají odvolání

15.12.2010 = MŽP obě rozhodnutí o povolení škodlivého zásahu potvrzuje
17.02.2011 = Děti Země zasílají žalobu proti povolení zásahu pro 4 druhy živočichů
28.02.2011 = Děti Země zasílají žalobu proti povolení zásahu pro 40 druhů organismů
19.12.2014 = Městský soud v Praze žalobu ke 4 druhům živočichů zamítá (spis. zn. 3 A 22/2011

19.12.2014 = Městský soud v Praze žalobu ke 40 druhům organismů zamítá (spis. zn. 3 A 37/2011)
02.04.2015 = Děti Země zasílají kasační stížnost ke 40 druhům organismů
07.04.2015 = Přátelé Slavíkových ostrovů zasílají kasační stížnost ke 4 druhům živočichů
30.09.2015 = NSS kasační stížnost pro 40 druhů organismů uznává a rozhodnutí MŽP ruší (spis. zn. 6 As 73/2015)

02.10.2015 = NSS kasační stížnost pro 4 druhy živočichů uznává a rozhodnutí MŽP ruší (spis. zn. 2 As 84/2015)
16.12.2015 = MŽP obě rozhodnutí o povolení škodlivého zásahu ruší
23.02.2016 = MŽP pověřuje KÚ Královéhradeckého kraje vést obě řízení
23.04.2021 = KÚ Královéhradeckého kraje řízení o škodlivém zásahu zastavuje

III. Průběh třetího územního řízení pro stavbu „Stupeň Přelouč II“ (2004-2015)

25.08.2004 = Ředitelství vodních cest ČR zasílá třetí žádost o vydání územního rozhodnutí
27.12.2004 = stavební úřad v Přelouči vydává územní rozhodnutí
06.05.2005 = KÚ Pardubického kraje územní rozhodnutí ruší
11.10.2005 = stavební úřad v Přelouči vydává územní rozhodnutí
14.12.2005 = KÚ Pardubického kraje územní rozhodnutí potvrzuje

27.02.2006 = Děti Země a Svoboda zvířat Hradec králové zasílají správní žalobu
13.06.2008 = Krajský soud v Pardubicích rozhodnutí KÚ Pardubického kraje ruší (spis. zn. 52 Ca 14/2006)
05.09.2008 = Ředitelství vodních cest ČR zasílá kasační stížnost
25.02.2010 = NSS rozsudek Krajského soudu v Pardubicích ruší (spis. zn. 6 As 42/2008)

03.02.2011 = Krajský soud v Pardubicích rozhodnutí KÚ Pardubického kraje i stavebního úřadu v Přelouči ruší
21.02.2011 = Ředitelství vodních cest ČR zasílá kasační stížnost
16.11.2011 = NSS potvrzuje jen zrušení rozhodnutí KÚ Pardubického kraje (spis. zn. 6 As 19/2011)
30.03.2012 = KÚ Pardubického kraje územní rozhodnutí ruší

17.12.2012 = stavební úřad v Přelouči vydává územní rozhodnutí
29.11.2013 = KÚ Pardubického kraje územní rozhodnutí ruší
16.07.2014 = stavební úřad v Přelouči vydává územní rozhodnutí
20.02.2015 = KÚ Pardubického kraje územní rozhodnutí ruší

- - - - - - - - - - - -

Stanovisko Správy NP České Švýcarsko k žádosti o stanovení kompenzačních opatření za jez u Děčína (13.11.2018)
https://www.npcs.cz/labe

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist