https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/premier-dal-za-pravdu-ministerstvu-zivotniho-prostredi-a-obcanum-razantni-zvyseni-podilu-vysadby-listnacu-a-jedle-ve-2
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Hnutí DUHA: Premiér dal za pravdu Ministerstvu životního prostředí a občanům - razantní zvýšení podílu výsadby listnáčů a jedle ve vyhlášce je nutné, aby se neopakoval plošný rozpad lesů

27. září 2018 | Hnutí DUHA
Autor: Jan Piňos, tel: 731 465 279
Premiér Andrej Babiš odpovídá na dopisy, které mu k nevyhovujícímu návrhu vyhlášky zákona o lesích zasílají lidé z celé republiky. V oficiální odpovědi - na kterou Hnutí DUHA upozornila podporovatelka kampaně Zachraňme lesy - premiér ohledně připomínek Ministerstva životního prostředí napsal: "V současné situaci s velkoplošným rozpadem lesů na celém území ČR jsou naprosto nezbytným předpokladem k tomu, aby se v budoucnosti tato situace neopakovala a aby bylo zajištěno trvalé poskytování ekosystémových funkcí a služeb lesů pro společnost." [1] A dává tak Ministerstvu životního prostředí i lidem za pravdu.

Připomínky Ministerstva životního prostředí jsou klíčové pro naplnění zadání a významu vyhlášky, která má mimo jiné stanovit minimální podíl listnáčů a jedle při výsadbách ke zvýšení odolnosti lesů. [2] To je zásadní zejména na stanovištích ve středních polohách a pahorkatinách [3], jež celkem představují více než polovinu všech českých lesů. Vzhledem k vysokému zastoupení smrku, který zde nemá vhodné podmínky k životu, jsou tato stanoviště zároveň nejohroženější, jak dokládá rozpad smrkových monokultur na severní Moravě a letos už i na Třebíčsku, v okolí Jihlavy a na mnoha místech kraje Vysočina i dalších šesti krajů.

Dle návrhu Ministerstva životního prostředí by na tato stanoviště bylo nadále možné průměrně sázet až 41,6 % smrku, což Hnutí DUHA považuje za stále ještě rizikové. Ovšem návrh Ministerstva zemědělství by umožnil plošnou výsadbu průměrně až 66,1 % smrku. [4] Zatímco výsadba porostů, v nichž smrk není dominantní, zabraňuje nezvladatelně rychlému šíření kůrovce [5], při dvoutřetinovém zastoupení smrku by se nadále budoucí smrkové porosty plošně rozpadaly.

Na premiéra Andreje Babiše i ministra Miroslava Tomana (MZe) a Richarda Brabce (MŽP) se obrátilo svým připojením k výzvě Zachraňme lesy dosud více jak 17 600 lidí. [6] Jelikož Ministerstvo zemědělství celé léto odkládá přijetí pro osud lesů zásadních připomínek Ministerstva životního prostředí, začali lidé v minulých týdnech žádat o vyřešení sporu ministerstev přímo premiéra. [7] Z jeho reakce jasně vyplývá, že je přesvědčen o tom, že pokud by nyní nebyly připomínky Ministerstva životního prostředí přijaté, bude docházet k opakovanému plošnému rozpadu lesů a odkazuje přitom na to, že vláda ČR chce dostát svému programovému prohlášení. [1]

Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy, uvádí:

"Premiér dal za pravdu tisícům lidí, kteří apelují na Ministerstvo zemědělství, že pokud nepřijme připomínky Ministerstva životního prostředí k lesní vyhlášce, potká české lesy plošný rozpad i v budoucnu."

"Bezpečný podíl smrku je maximálně o deset procent vyšší než je jeho přirozené zastoupení. Ve středních polohách by například smrk přirozeně rostl velmi omezeně jen ve studených údolích, na podmáčených a jiných specifických stanovištích."


Kontakt:
Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy, 608 283 530, jan.skalik@hnutiduha.cz

Poznámky:
[1] Odpověď premiéra zveřejnila uživatelka účtu sociální sítě Facebook: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214797621068746&set=a.2096466765899&type=3&theater
[2] Význam novelizace vyhlášky je uvedený v důvodové zprávě k jejímu předložení, kde se uvádí: "Návrh vyhlášky aktivně reaguje na aktuální potřeby lesnického hospodaření v souvislosti s měnícími se přírodními podmínkami v důsledku avizované klimatické změny a potřebou implementace adaptačních opatření vyplývajících z usnesení vlády ze dne 16. ledna 2017 č. 34 o Národním akčním plánu adaptace na změnu klimatu." https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=KORNAYSBTNV
[3] Jedná se o stanoviště středních poloh a pahorkatin označená jako cílové hospodářské soubory číslo 43, 45, 53 a 55.
[4] Průměr je vypočten na základě reálné rozlohy souborů lesních typů (SLT) na zmíněných stanovištích (data: ÚHÚL. Lesní hospodářské plány a osnovy: 2017. Dostupné online na http://eagri.cz/public/app/uhul/SIL/sil-d3.cshtml), návrhů novelizace vyhlášky o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů Ministerstvem zemědělství (https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=KORNAYSBTNVP) a připomínek Ministerstva životního prostředí k tomuto návrhu (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNAZNC8S4K).
[5] "Při přepočtu na 1 ha docházíme k závěru, že 32−36 listnatých stromů s vyvinutou korunou a výškou 10−30m, prostorově náhodně roztroušených (nikoliv nahloučených) dokáže prokazatelně významně snížit hustotu napadených smrků I. typographus. Podobný trend je zřejmý i pro listnáče s výškou nad 30m." Vrška, T. 2015. Certifikovaná metodika - Doporučené formy porostních směsí a způsoby jejich obhospodařování v ochranných pásmech ZCHÚ ponechaných samovolnému vývoji v v 5.-7. lesním vegetačním stupni. VÚKOZ. str. 11. Dostupné na http://www.vulhm.cz/sites/files/Informatika/LP_10_2015.pdf
[6] https://zachranmelesy.cz/
[7] https://zachranmelesy.cz/pane-babisi
Jan Piňos, tel: 731 465 279 tisknout poslat  twitter
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist