https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/priatelia-zeme-stavaju-kompostoviska-pre-domacnosti-aj-obce
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Priatelia Zeme-CEPA: Priatelia Zeme stavajú kompostoviská pre domácnosti aj obce

9. července 2010 | Priatelia Zeme-CEPA
Priatelia Zeme-CEPA začali stavať 50 vzorových domácich a 5 obecných kompostovísk v podpolianskych obciach Poniky, Ľubietová, Čierny Balog, Slatinské Lazy a Valaská. Obciam a ich obyvateľom tým umožnia likvidovať a zhodnocovať bioodpad v mieste jeho vzniku a ušetria im tak finančné prostriedky.

Výstavba pilotných obecných a domácich kompostovísk je jedným z praktických výstupov projektu „Zhodnocovanie biologických komunálnych odpadov na Poľane“, ktorý má zlepšiť podmienky pre hospodárenie s odpadmi v obciach a domácnostiach v regióne Poľana.

Obecné kompostoviská prinesú samosprávam niekoľko výhod. Zelený odpad z obecných pozemkov sa využije a obce si splnia povinnosť znížiť množstvo biologicky rozložiteľných odpadov ukladaných na skládky do roku 2013 o 50 % z celkového množstva bioodpadov vyprodukovaných v roku 1995. Na kompostoviská budú môcť vyvážať bioodpad aj obyvatelia obcí zo svojich záhrad a domácností. Priatelia Zeme-CEPA zabezpečia vybraným obciam štiepkovače, oplotenie, náradie a zároveň vyškolia obslužný personál obecných kompostovísk. „Obce v Podpoľaní prejavili o pilotné obecné kompostoviská veľký záujem. V súčasnosti pripravujeme materiál na ich stavbu a objednávame potrebné vybavenie“, hovorí Peter Halaj, terénny pracovník projektu.

Priatelia Zeme-CEPA nezabúdajú ani na domácnosti, ktoré patria k veľkým producentom kompostovateľného odpadu. Doteraz zdarma dodali materiál na stavbu a pomohli spolu s aktivistami vybudovať 10 domácich kompostovísk v piatich obciach. Záujemcom o domáce kompostoviská vysvetlili zásady správneho nakladania s bioodpadom. Ľudia tam budú môcť ukladať odpad zo svojich záhrad a kuchýň a vyrábať si hodnotné hnojivo.

„Chceme ľudí motivovať pozitívnymi príkladmi. Už teraz vieme povedať, že ak sa verejnosť aj obce dostanú k správnym informáciám, majú aj záujem pridať sa k správnym riešeniam. Pilotné domáce a obecné kompostoviská majú slúžiť ako príklad dobrej praxe efektívneho využívania bioodpadov pre domácnosti a obce všetkých štyroch mikroregiónov, “ dodáva Peter Halaj.

Projekt „Zhodnocovanie biologických komunálnych odpadov na Poľane“ nadväzuje na doterajšie aktivity Priateľov Zeme-CEPA v tomto regióne. Jeho zámerom je podporiť systémový prístup k hospodáreniu s odpadmi a dobrými príkladmi inšpirovať aj iné vidiecke regióny s podobnými podmienkami, problémami a potrebami.

Viac informácií: Peter Halaj, Ponická Huta 65, 976 33 Poniky, tel. č. : 0904522362; 0917 269711, halaj@priateliazeme.skPoznámky:
1. Projekt „Zhodnocovanie biologických komunálnych odpadov na Poľane“ zahájili Priatelia Zeme-CEPA začiatkom leta 2009. Podporujú ním nielen systémový prístup k hospodáreniu s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi v obciach a domácnostiach, ale zároveň povzbudzujú občianske iniciatívy v regióne. Do projektu v 4 mikroregiónoch okolo Poľany zapojili aktívnych mladých ľudí, a aj všetkých občanov, ktorým nie je ľahostajné v akom prostredí žijú.
2. V rámci projektu Priatelia Zeme-CEPA na základe prieskumu nakladania s bioodpadmi v domácnostiach a inštitúciách vypracovali kompostovacie programy pre obce, domácnosti a komunity v štyroch mikroregiónoch na Poľane. Vštyroch mikroregiónoch vybrali päť obcí, v ktorých vybudujú a vybavia vzorové obecné kompostovisko a vyškolia obslužný personál. V obciach už postavili 10 domácich kompostovísk, ktoré odovzdali najaktívnejším majiteľom rodinných domov a záhrad. Pre veľký záujem zo strany obyvateľov vybudujú ešte ďalších 40 kompostovísk. Okrem toho spropagujú myšlienku hospodárneho nakladania s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi medzi verejnosťou a na školách.
Separovaný zber komunálnych odpadov v regióne Poľana takmer vôbec nezahŕňa organické kompostovateľné odpady. Tento druh odpadov však tvorí až 30-40 % všetkých odpadov domácností a väčšinou končí na oficiálnych a čiernych skládkach alebo sa v rozpore so zákonom spaľuje. Na skládkach sa inak neškodný bioodpad zmiešava s ostatnými druhmi odpadu, čím sa často stáva zdraviu škodlivý a ďalej nepoužiteľný. Správnym kompostovaním sa biologický odpad mení na kvalitný humus, ktorého dostatok predchádza zbytočnému a nákladnému používaniu umelých hnojív a a pestovateľských substrátov. Kompostovanie teda šetrí nielen životné prostredie, ale aj peniaze.
3. Priatelia Zeme-CEPA (http://www.priateliazeme.sk/cepa/index.php?id=1&level=2) sú občianske združenie, ktorého poslaním je chrániť prírodu a krajinu, presadzovať sociálnu a ekonomickú spravodlivosť, podporovať vyvážený rozvoj regiónov a posilňovať účasť občanov na rozhodovaní o veciach verejného záujmu. Priatelia Zeme-CEPA pôsobia na miestnej, regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni. Vyhľadávajú, podporujú a aktivizujú občanov a ich skupiny, rozvíjajú zručností a schopností svojich členov, pomáhajú vidieckym samosprávam pripravovať a realizovať projekty, ktoré podporujú trvalo udržateľný rozvoj a vyvíjajú osvetovú, publikačnú, konzultačnú, informačnú a vzdelávaciu činnosť. Organizácia sídli na Ponickej Hute a má pobočky v Banskej Bystrici a v Bratislave.


Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist