https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/pripravovanou-dalnici-d1-u-prerova-cekaji-dve-odvolaci-rizeni
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Děti Země: Připravovanou dálnici D1 u Přerova čekají dvě odvolací řízení

20. prosince 2019 | Děti Země
Děti Země podaly odvolání proti změně územního rozhodnutí a proti kácení dřevin

Krajský úřad Olomouckého okraje bude příští rok řešit hned dvě odvolání Děti Země ze dne 19. prosince 2019, které se týkají obchvatu Přerova dálnicí D1.

V prvním řízení bude zkoumat rozhodnutí Magistrátu města Olomouc ze dne 19. listopadu 2019 o změně územního rozhodnutí a ve druhém řízení rozhodnutí Magistrátu města Přerov ze dne 10. prosince 2019 o povolení vykácet jeden strom a keře na ploše 2.631 m2.

Územní řízení pro dálnici D1-0136 probíhá od března 2017 a řízení o kácení od listopadu 2019.

„Odvolání proti změně územního rozhodnutí má deset bodů, v nichž upozorňujeme na chyby procesu EIA v roce 2000, který neposoudil varianty dálnice mimo Dluhonice, a na chyby závazného stanoviska EIA z roku 2016, které bylo vydáno bez účasti veřejnosti. Také žádáme o přezkum závazných stanovisek. Odvolání proti povolení kácení dřevin obsahuje osm bodů a hlavně nám v něm vadí, že neukládá žádnou konkrétní náhradní výsadbu a ani se nijak nezabývá našimi připomínkami,“ říká předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Řízení o změně územního rozhodnutí začalo v březnu 2017 a hlavním důvodem bylo přeprojektování MÚK Přerov-sever, takže se z jednoduchého trojlístku změnila na komplikovanou okružní křižovatku, která neodpovídá normám, neboť nesplňuje minimální vzdálenost dva kilometry od křižovatky Přerov-západ.

Dálnice ovšem získala v dubnu 2016 od Ministerstva vnitra z ČSN výjimku. Nicméně změněná MÚK snižuje zábor půdy o 35 hektarů a stát má údajně ušetřit asi 500 miliónů korun na investičních nákladech.

„V odvolání také žádáme, aby byla posouzena varianta trasy dálnice s jejím odchýlením u Dluhonic asi o 150 metrů na východ směrem k Přerovu. Stejnou námitku ve svém odvolání má i Občanské sdružení Krajina Dluhonice. Podle nás dosud k řádnému posouzení variant nedošlo. Je tak škoda, že při projektování změny MÚK Přerov-sever nedošlo současně i k tomuto nepatrnému posunutí trasy,“ vysvětluje dále Patrik.

Na porušení zákona o ochraně přírody a správního řádu a také procesních práv Dětí Země upozorňuje i jejich odvolání proti rozhodnutí o povolení na části dálnice D1-0136 vykácet jeden strom a keře na ploše více než čtvrt hektaru.

Podle Dětí Země hlavně nedošlo k vypořádání jejich podrobných připomínek a k řádnému vyhodnocení významu kácených dřevin. Také chybí uložení přiměřené náhradní výsadby.

„Přerovský magistrát dokonce tvrdí, že jde v převážné míře o náletové, nežádoucí a invazivní dřeviny, ale žádné konkrétní doklady nepředkládá. Přitom třeba většina dřevin má léčivé účinky. Jedinou invazní dřevinou je javor jasanolistý, který ale roste jen na téměř pěti procentech celkové plochy kácených dřevin,“ tvrdí Patrik.


* * * * * * * * * *


I. Průběh řízení pro dálnici D1-0136 Říkovice – Přerov o změně územního rozhodnutí č. 32/2006

27.03.2017 = ŘSD ČR podává žádost o vydání rozhodnutí
26.04.2017 = MM Přerov řízení přerušuje
28.08.2017 = MM Přerov řízení přerušuje
29.01.2018 = MM Přerov řízení přerušuje
04.04.2018 = MM Přerov oznamuje zahájení územního řízení
23.04.2018 = Děti Země posílají námitky č. 1 o riziku tzv. systémové podjatosti vedení Přerova
07.05.2018 = Děti Země posílají námitky č. 2
20.06.2018 = KÚ v Olomouci uznává námitky o podjatosti a pověřuje MM Olomouce vedením územního řízení
06.09.2018 = MM Olomouc řízení přerušuje
15.05.2019 = MM Olomouc oznamuje, že spis byl doplněn
17.06.2019 = Děti Země posílají námitky č. 3
16.08.2019 = MM Olomouc oznamuje, že spis byl doplněn
16.09.2019 = Děti Země posílají námitky č. 4
19.09.2019 = MM Olomouc oznamuje, že spis byl doplněn
19.11.2019 = MM Olomouc vydává rozhodnutí o změně územního rozhodnutí
19.12.2019 = Děti Země posílají odvolání


II. Průběh řízení o povolení kácení 1 stromu a keřů na ploše 2.631 m2 na části dálnice D1-0136

??.11.2019 = ŘSD ČR podává žádost o povolení kácení
13.11.2019 = MM Přerov oznamuje zahájení řízení
25.11.2019 = Děti Země posílají námitky
10.12.2019 = MM Přerov povoluje kácení dřevin
19.12.2019 = Děti Země posílají odvolání


III. Průběh povolování dálnice D1-0136 Říkovice – Přerov délky 10,1 km (km 75,3-85,4) za 7,5 mld. Kč

1) 15.12.2000 = Ministerstvo životního prostředí vydává stanovisko EIA podle zákona č. 244/1992 Sb. (v rámci procesu EIA) na základě předložené dokumentace EIA (červen 1999)

2) 25.07.2006 = krajský úřad v Olomouci potvrzuje územní rozhodnutí č. 32/2006, které vydal MM Přerov (3. 3. 2006) na základě žádosti ŘSD ČR (24. 6. 2005)

3) 03.05.2010 = ministr dopravy potvrzuje stavební povolení, které vydalo Ministerstvo dopravy (24. 11. 2009) pro 6 objektů pro 360 metrů dálnice v km 75,30-75,66 na základě žádosti ŘSD ČR (15. 5. 2009)

4) 28.12.2010 = MŽP potvrzuje rozhodnutí, které vydala Správa CHKO Litovelské Pomoraví (23. 10. 2009) o povolení výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu do biotopů 11 zvláště chráněných druhů živočichů na základě žádosti ŘSD ČR (21. 1. 2009)

5) 06.06.2011 = MŽP potvrzuje rozhodnutí, které vydal krajský úřad v Olomouci (28. 4. 2010) o povolení výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu do biotopů 11 zvláště chráněných druhů živočichů a 1 druhu rostliny na základě žádosti ŘSD ČR (5. 2. 2010)

6) 30.11.2016 = MŽP vydává závazné stanovisko EIA podle zákona č. 100/2001 Sb. (bez procesu EIA)

7) 02.10.2017 = MŽP potvrzuje rozhodnutí, které vydal krajský úřad v Olomouci (24. 5. 2017) o povolení výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu do biotopů 26 zvláště chráněných druhů živočichů na základě žádosti ŘSD ČR (16. 12. 2016)

8) 23.04.2018 = MŽP vydává ověřující závazné stanovisko EIA podle zákona č. 100/2001 Sb.

9) 19.11.2019 = MM Olomouc vydává rozhodnutí o změně územního rozhodnutí č. 32/2006 ze dne 03.03.2006 na základě žádosti ŘSD ČR (27. 3. 2017)


Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

JS

Jarek Schindler

27.12.2019 06:00
Opravdu máte být na co hrdí, pane Patrik. Tisíce kouřících aut na světelných křižovatkách při průjezdu Přerovem v. jeden strom a čtvrt hektaru zaprášeného bezu za chemičkou. Doufám, že vám místní za vaši péči o jejich životní prostředí náležitě poděkují.
Odpovědět
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist