Vojtěch Bílý "> Reakce Ministerstva zemědělství k vyjádření Agrární komory ČR a Zemědělského svazu ČR - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/reakce-ministerstva-zemedelstvi-k-vyjadreni-agrarni-komory-cr-a-zemedelskeho-svazu-cr
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MZe ČR: Reakce Ministerstva zemědělství k vyjádření Agrární komory ČR a Zemědělského svazu ČR

31. ledna 2022 | MZe ČR
Autor: Vojtěch Bílý
Ministerstvo zemědělství (MZe) odmítá tendenční informace, které opakovaně zaznívají od představitelů Agrární komory ČR (AKČR) a Zemědělského svazu ČR (ZSČR).

Není pravda, že by Strategický plán Společné zemědělské politiky (SP) nebyl s nevládními organizacemi projednáván. Výsledná podoba respektuje připomínky organizací s různými požadavky, které v průběhu celého projednávání Strategického plánu zazněly a jsou v souladu s požadavky na národní strategické plány k SZP. Konečná podoba SP je kompromisem, který respektuje reálnou situaci v našem zemědělství. Zástupci AKČR
i ZSČR byli přizváni ke všem jednáním pracovních skupin, které MZe k tématu uspořádalo (byly jich téměř tři desítky), a budou pozváni i na další jednání (nejbližší 9. února k nastavení ekoplatby a precizního zemědělství). Ministr Zdeněk Nekula se se zástupci dvou zmíněných organizací sešel dva dny po svém jmenování do funkce.

Nepravdivá je také hrozba zdražení potravin v souvislosti s úpravami Strategického plánu. Pokud ceny potravin porostou, bude to především z důvodu inflace, zvýšených nákladů v podobě vstupů, energií, hnojiv apod. Bude k tomu docházet všude ve světě, nikoliv pouze v ČR. Vliv změny dotačního systému na konečnou cenu potravin je naprosto minimální. Navíc tyto změny se naplno projeví až v roce 2025 či 2026.

Rovněž je třeba odmítnout katastrofické scénáře o likvidaci českého zemědělství. Zásadní změnou SP oproti podzimnímu návrhu (připraveným minulu vládou) je navýšení redistributivní platby (platba na první hektary, v ČR na prvních 150 hektarů) z 10 na
23 procent z celkové částky na přímé platby a přesunutí podpory na trvalé travní porosty z prvního do druhého pilíře SZP. Včetně investičních dotací a dalších podpor bude celkový objem dotací ze SZP každoročně zhruba 40 mld. Kč. Zvýšení redistributivní platby se týká částky 2,6 mld. Kč, která bude přerozdělena na první hektary, a to všem zemědělcům bez rozdílu velikosti. Rozhodně nemůže ohrozit české zemědělství jako celek. Navíc je třeba připomenout, že zisk sektoru zemědělství se v posledních letech pohybuje okolo
20 mld. Kč ročně.

Nevládní organizace dnes v tiskové zprávě zveřejnily také příklady dopadů nové SZP na některé podniky. MZe nemá k dispozici konkrétní údaje k těmto podnikům, není tedy možné se k nim relevantně vyjádřit. Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) však již v minulém týdnu připravil několik ukázek dopadů na datech reálných podniků, které také prezentoval na jednání se zástupci AKČR a ZSČR ve čtvrtek 27. ledna. Tyto příklady ukazují, že ani u větších podniků nejsou dopady změn zásadní. Např. u podniku
o velikosti 1800 hektarů s živočišnou výrobou představuje porovnání podzimní varianty SP (10 % redistribuce) a lednové varianty (23 %) rozdíl na úrovni 0,9 %. Podnik o velikosti
1500 hektarů, zaměřený na živočišnou výrobu, který současně hospodaří v oblastech ANC (zejm. podhorské oblasti) si polepšil téměř o 3 % oproti podzimní variantě. Malý podnik ve stejné kategorii s 60 hektary je na tom lépe zhruba o 20 %.

Je rovněž třeba doplnit, že SP počítá s 65% mírou kofinancování Programu rozvoje venkova a dalších opatření v tzv. druhém pilíři. To výrazně navýší prostředky směřující do zemědělství (v současnosti je kofinancování na úrovni 35 %). Není tedy pravdou, že by zemědělcům hrozil nedostatek podpor. Směřují sem navíc také národní dotace v řádu miliard korun ročně.

MZe také jednoznačně odmítá nařčení, že by údaje používané ÚZEI byly zkreslené či dokonce tendenční. ÚZEI při veškeré své odborné práci vychází z dlouhodobých
a komplexních statistických údajů o zemědělství sítě FADN, které jsou používány na celoevropské úrovni. S reálnými údaji pracuje také zveřejněná Kalkulačka 3, která zemědělským podnikům slouží jako nástroj pro předběžný výpočet vybraných provozních podpor vyplývajících z revize Strategického plánu 2023+. Tuto kalkulačku si k dnešnímu dni stáhlo již více než 10 600 uživatelů a každý z nich si zde může vypočítat předběžnou provozní podporu dle konkrétních parametrů zemědělského podniku.

Je zásadní také připomenout fakt, že již od začátku projednávání nové podoby SZP byli zemědělci informováni o tom, že nová pravidla budou mnohem ambicióznější v oblasti životního prostředí a klimatu. SZP je financována z peněz EU a ta také určuje mantinely, ve kterých se jednotlivé členské státy mohou pohybovat. DOTACE NEMAJÍ SLOUŽIT K TVORBĚ ZISKU VYBRANÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH SKUPIN, ale mají především pomoci menším a středním zemědělcům a také motivovat zemědělce k šetrnějšímu hospodaření v krajině. Základní motivací k úpravám SP byla právě snaha o větší podporu ochrany vody, půdy a pestřejší krajinu. Ze všech výše uvedených důvodů MZe odmítá ustupovat nátlaku některých zájmových skupin. Je však nadále připraveno vést klidnou a racionální debatu.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist