https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/reakce-mzp-na-clanek-v-magazinu-euro-ceska-slabota-v-polovine-obdobi-je-rozdana-jen-ctvrtina-evropskych-dotaci
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MŽP ČR: Reakce MŽP na článek v magazínu EURO "Česká slabota. V polovině období je rozdána jen čtvrtina evropských dotací"

19. června 2017 | MŽP ČR
Autor: Petra Roubíčková, tel: 267 126 396, 739 242 382
MŽP se zásadně ohrazuje proti interpretaci výsledků aktuálního čerpání z OPŽP 2014+. Nejenom samotný text redaktora Tramby (http://www.euro.cz/politika/ceska-slabota-v-polovine-obdobi-je-rozdana-jen-ctvrtina-evropskych-dotaci-1354657), ale i vyjádření kolegů z MMR si zaslouží širší přiblížení stavu čerpání OPŽP. Redaktor Tramba totiž staví svá tvrzení o tom, že OPŽP je "z premianta propadlíkem" pouze na základě srovnání objemu schválených peněz skrze právní akt vydání "Rozhodnutí o poskytnutí dotace". A to bez dalšího vysvětlení, které je pro srovnání čerpání mezi jednotlivými programy naprosto klíčové. Reálně jsme totiž v případě OPŽP 2014+ na MŽP přidělili úspěšným příjemcům již více než 22 mld. Kč, tj. více než 31 % alokace celého OPŽP 2014+. To řadí OPŽP mezi 3 absolutní premianty.

MMR ve svých statistikách dlouhodobě porovnává pouze ta čísla, která sice vycházejí z monitorovacího systému MS2014+, ale která jsou značně zkreslená, protože systém MS2014+ nedokáže rozpoznat tzv. "Registrace akce". To je v procesu schvalování dotací v rámci OPŽP vesměs to samé jako vydání tzv. Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Tzv. Registrací akce v rámci OPŽP je projekt schválen k financování a peníze jsou tímto aktem projektu přiděleny k financování. Je to úplně stejné, jako když je u ostatních programů vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Monitorovací systém MMR však neumí "Registraci akce" rozpoznat a program OPŽP byl tímto přístupem MMR nejen mediálně poškozován ve vykazování závazků. Proto jsme od dvoufázového přístupu, který je ale podle MŽP daleko efektivnější a transparentnější, ustoupili.

Od letošního roku tak nově schváleným projektům vydáváme již rovnou Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Většina dosud schválených projektů však ještě dobíhá v režimu dvoufázového schvalování, nejprve tedy Registrace akce a následně Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Na reálné čerpání prostředků EU nemá ani jeden přístup žádný vliv, neboť prostředky se vždy začnou čerpat ve všech programech až po vytendrování dodavatele a zahájení vlastní realizace projektu, což nastane v obou případech (Registrace nebo Rozhodnutí o poskytnutí dotace) ve stejné době.

Jak fungovaly oba přístupy v praxi, lze uvést v následujícím příkladu. Jestliže si obec podá např. v programu IROP (MMR) žádost a rekonstrukci komunikace, MMR vydá po schválení žádosti Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Po vytendrování dodavatele pak musí obec požádat MMR o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace - aktualizují se způsobilé náklady a termíny realizace, MMR zkontroluje proběhlé výběrové řízení apod.

V případě OPŽP (MŽP) obec podala žádost na výstavbu kanalizace, po schválení žádosti vydalo MŽP "Registraci akce" a až po vytendrování dodavatele je následně vydáváno Rozhodnutí o poskytnutí dotace - aktualizují se způsobilé náklady a termíny realizace, je zkontrolováno proběhlé výběrové řízení apod. Stav a průběh obou projektů je tedy naprosto totožný, čerpání dotací začne po naprosto shodné době, tzn. až po tendru a nezbytných kontrolách a aktualizacích dat - v případě IROP po změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace, v případě OPŽP po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Ovšem v případě OPŽP není kvůli dvoufázovému přístupu "Registrace akce" a následně (až po vytendrování zhotovitele) ROPD tento projekt započten mezi projekty, kterým je dle systému MMR dotace přidělena, na rozdíl od projektu IROP. Je zjevné, že rozdíl je pouze v "papírovém" vykazování a nereflektuje reálný stav. Výsledky OPŽP jsou statistikami MMR zjevně poškozovány.

V případě OPŽP 2014+ jsme na MŽP přidělili úspěšným příjemcům již více než 22 mld. Kč, tj. více než 31 % alokace celého OPŽP 2014+. To řadí OPŽP mezi 3 absolutní premianty. Navíc kvůli pomalému čerpání, které způsobilo předchozí vedení MŽP i SFŽP máme v období 2014-2020 téměř o polovinu méně peněz a už dnes jsme si naprosto jistí, že nám přidělené prostředky nebudou stačit. Velmi aktivně sledujeme, ze kterých operačních programů budeme moci v následujících letech přesunout prostředky právě do OPŽP.
Petra Roubíčková, tel: 267 126 396, 739 242 382 tisknout poslat
 twitter
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist