Jana Čechová "> Recyklohraní: Pojďme myslet jinak. Neplýtvat a omezovat tvorbu odpadů - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/recyklohrani-pojdme-myslet-jinak.neplytvat-a-omezovat-tvorbu-odpadu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Recyklohraní o.p.s.: Recyklohraní: Pojďme myslet jinak. Neplýtvat a omezovat tvorbu odpadů

26. května 2022 | Recyklohraní o.p.s.
Autor: Jana Čechová, tel: 603574631
Nový projekt školního vzdělávacího programu Recyklohraní s názvem Myslíme jinak! Neplýtváme a omezujeme tvorbu odpadů se zaměřuje na výuku a osvětu žáků a studentů k udržitelné spotřebě, prevenci vzniku odpadů a přechodu na oběhové hospodářství. Projekt kombinuje aktivity v učebnách a venku v kontaktu s přírodou. Školám přináší celoroční hru, atraktivní úkoly a tematické exkurze. Pedagogům pak metodickou podporu, prostor pro sdílení zkušeností a nové výukové materiály, včetně videí a video prezentací.

Jak už název projektu napovídá, jeho cílem je dosáhnout u žáků a studentů pochopení principů udržitelné spotřeby, významu prevence vzniku odpadů a naléhavosti přechodu společnosti na cirkulární ekonomiku. „Žijeme v konzumní společnosti, a jako spotřebitelům jsou nám stále nabízeny nové a nové výrobky a služby, často jsou nám prezentovány jako nepostradatelné. Chceme pomocí projektu přispět k tomu, že mladá generace bude schopna tuto manipulaci uvidět, zvážit své skutečné potřeby a zvolit si zodpovědnější cestu a životní styl založený na rozumné spotřebě, neplýtvání a prodlužování životního cyklu produktů,“ říká k tomu Hana Ansorgová, ředitelka Recyklohraní, o.p.s.

Školy se zapojují do celoroční hry

Základem projektu je celoroční hra, do které se mateřské, základní a střední školy mohou zapojit v letošním a následujících dvou školních letech. Součástí hry je, že si školy nastaví svůj celoroční cíl, kam se v oblasti přecházení vzniku odpadů a udržitelné spotřeby chtějí posunout a co nového se své žáky a studenty naučit. Výjimkou je letošní školní rok, kdy z časových důvodů nebylo možné, aby si školy své celoroční cíle určily. V následujících letech pro ně však Recyklohraní připraví jednoduché instrukce, jak na to.

Součástí hry je, že děti plní každý rok minimálně 4 tematické úkoly, které Recyklohraní připravuje vždy ve 4 adaptacích podle věku dětí. Zadání k úkolům jsou připravována tak, aby vyváženým způsobem zahrnovala výuku v učebnách a venku v kontaktu s přírodou.
Prostřednictvím místně zakotveného učení, chce Recyklohraní podpořit vztah dětí k místu kde žijí, hledání souvislostí a podporovat lokální partnerství a spolupráci, například s místní samosprávou.

Budou i tematické exkurze

Součástí projektu jsou tematické exkurze pro školní kolektivy, kterých se dohromady uskuteční 168. Každý rok získají 4 nejaktivnější školy v každém kraji finanční podporu na realizaci tematické exkurze. Půjde například o exkurze do místních kompostáren, re-use center, zpracovatelských, recyklačních závodů a dotřiďovacích linek na obaly atp.
Samotní pedagogové budou moci využít systematickou metodickou podporou ze strany Recyklohraní. Těšit se mohou na nové metodiky, postupy a tipy využitelné při prezenční výuce i online vzdělávání. K dispozici jim budou také tematická videa, videoprezentace a infografiky. Na platformě webových stránek Recyklohraní bude posílena online platforma pro sdílení zkušeností mezi pedagogy v rámci celé České republiky. V rámci projektu dojde k realizaci výzkumných šetření mezi žáky a studenty a evaluaci mezi pedagogy.

Projekt má podporu Státního fondu životního prostředí

Projekt Myslíme jinak! Neplýtváme a omezujeme tvorbu odpadů je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Probíhá od října 2021 do prosince 2024. Projekt by měl pomoci etablovat vzdělávání v tématech udržitelná spotřeba, předcházení vzniku odpadů a oběhové hospodářství na školách tak, aby v něm mohlo být plynule pokračováno i po roce 2024.

Recyklohraní oslovuje přes 3 800 škol

Aktuálně je v programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět registrováno přes 3 800 škol. Pedagogům mateřských, základních a středních škol poskytuje metodickou podporu, výukové scénáře, videa, infografiky a další výukové materiály, připravuje osvětové úkoly pro žáky a studenty, organizuje vzdělávací akce a sběrové kampaně. Na počátku své existence v roce 2008 byly jeho hlavními tématy třídění a recyklace elektra a baterií. Postupně však Recyklohraní svůj záběr rozšiřovalo o předcházení vzniku odpadů, odpovědnou spotřebu, cirkulární ekonomiku a šetrnou spotřebu vody. A právě v těchto tématech chce nyní i díky podpoře SFŽP prohlubovat své angažmá.
_____________________________________________

Projekt Recyklohraní aneb Ukliďme si svět vznikl v roce 2008 a jeho cílem je informovat a vzdělávat žáky či studenty MŠ, ZŠ a SŠ z celé ČR o problémech životního prostřední a nutnosti recyklace. V průběhu školního roku jsou vyhlašovány zajímavé úkoly s environmentální tematikou. Pedagogičtí pracovníci ke své práci mohou využívat učební materiál, tzv. Ekoabecedy. Zájemci o praktickou výuku recyklace se mohou zapojit do nejrůznějších sběrových akcí na podporu zpětného odběru použitých baterií a drobného elektrozařízení. Do ledna 2022 se do programu zdarma registrovalo přes 3 800 škol. Bližší informace o aktivitách v rámci projektu, včetně fotogalerie, lze najít na stránkách www.recyklohrani.cz nebo na www.facebook.com/recyklohrani.
Hlavními partnery Recyklohraní, o.p.s. jsou společnosti ECOBAT s.r.o. a ELEKTROWIN, a.s.
Jana Čechová, tel: 603574631
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist