https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/rizeni-o-umisteni-dalkoveho-vedeni-z-temelina-se-po-temer-peti-letech-pohnulo-z-mista
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Děti Země: Řízení o umístění dálkového vedení z Temelína se po téměř pěti letech pohnulo z místa

15. prosince 2020 | Děti Země
Nový stavební zákon povolování velkých staveb neurychlí

Po téměř pěti letech od podání žádosti firmou ČEPS, a. s., se řízení o umístění dálkového vedení z obce Kočín u JE Temelín do obce Mírovka u Havlíčkova Brodu dalo do pohybu. Ministerstvo pro místní rozvoj totiž dne 16. listopadu 2020 oznámilo, že ve spise jsou nové podklady, k nimž se účastníci řízení mohou do 7. ledna 2021 vyjádřit.

Děti Země ve svých námitkách ze dne 16. listopadu 2017 upozornily na zbytečnost stavby a na absenci řady podkladů. Podle nich ani nový stavební zákon nezajistí významné zkrácení délky povolovacího řízení, jak dokládá právě toto územní řízení, které může probíhat i sedm let.

„Od zaslání našich námitek jsme čekali tři roky, než se územní řízení pohnulo z místa. Proto je absurdní tvrdit, že by nový stavení zákon z dílny ministryně a Ropáka 2019 Kláry Dostálové povolování staveb urychlil na méně než jeden rok. Firma ČEPS, a. s., přitom během pěti let žádost změnilo a má i potíže se závaznými stanovisky, takže Ministerstva pro místní rozvoj postupuje pomalu,“ říká předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Řízení se týká umístění vysokonapěťového dálkového vedení délky více než 120 kilometrů, které propojí Jihočeský kraj s Krajem Vysočina. Dosavadní délka řízení a nedostatky žádosti přitom podle Dětí Země prokazují, že sliby hnutí ANO o snadném a rychlém získání jednoho velkého povolení pro velké stavby do jednoho roku jsou nereálné, pokud jen územní řízení pro tuto stavbu může probíhat odhadem až sedm let

„Nový stavební zákon je výhodný jen pro investory, neboť účastníci jednoho velkého řízení nebudou mít šanci všechny nutné podklady prostudovat a vyjádřit se k nim. Obdobně i úřady nebudou mít v nastavených krátkých lhůtách možnost řádně posoudit, zda stavba je v souladu se zákonem a v území nedochází k různým nežádoucím střetům, takže úřadům nezbude než ochranu veřejných zájmů jen předstírat,“ upozorňuje Patrik

Děti Země také připomínají, že když se nové jaderné zdroje nebudou v JE Temelín stavět, neboť přednost získala JE Dukovany, tak je zbytečné toto dálkové vedení umisťovat, povolovat a také stavět.

Ministryně Klára Dostálová získala v červnu 2020 titul Ropák 2019, a to za abnormálně zrychlenou přípravu nového stavebního zákona ve spolupráci MMR s Hospodářskou komorou ČR, čímž došlo k neprůhledné privatizaci legislativního procesu. Návrh zákona totiž snižuje důslednou ochranu různých veřejných zájmů.


* * * * * * * * * * *


Průběh územního řízení o umístění stavby „V406/407 Kočín – Mírovka, nové vedení 400 kV“ délky 121,65 km, které má vést z Jihočeského kraje do Kraje Vysočina


22.01.2016 = ČEPS, a. s., podává žádost na MMR o vydání územního rozhodnutí
29.01.2016 = MMR řízení přerušuje (1)
23.09.2016 = MMR řízení přerušuje (2)
16.11.2016 = MMR řízení přerušuje (3)
03.01.2017 = MMR řízení přerušuje (4)
30.06.2017 = MMR řízení přerušuje (5)
12.09.2017 = ČEPS, a. s., doplňuje žádost
05.10.2017 = MMR oznamuje zahájení řízení
16.11.2017 = Děti Země posílají své námitky
16.11.2017 = probíhá ústní jednání
15.05.2018 = MMR řízení přerušuje (6)
16.02.2019 = ČEPS, a. s., podává žádost o změnu umístění stožáru č. 77
18.06.2019 = ČEPS, a. s., podává žádost o změnu umístění stožáru č. 99
27.04.2020 = MMR povoluje změnu umístění stožárů č. 77 a č. 99
16.11.2020 = MMR oznamuje doplnění spisu s možností s k němu do 30 dní vyjádřit
07.01.2021 = končí lhůta pro vyjádření k novým podkladům ve spise


Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist