https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/s-novym-jizdnim-radem-budou-od-11-prosince-v-obehu-i-nove-autobusove-linky
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Královéhradecký kraj: S novým jízdním řádem budou od 11. prosince v oběhu i nové autobusové linky

7. prosince 2016 | Královéhradecký kraj
S několika novinkami v jízdním řádu veřejné linkové autobusové dopravy přichází Královéhradecký kraj, který dopravu zajišťuje a objednává. Vychází tak vstříc nejen požadavkům obcí, ale především poptávce cestujících. Mezi takové novinky patří například zavedení sobotního spoje z Hradce Králové do Špindlerova Mlýna nebo linky, které dopraví od nového roku zaměstnance do kvasinské automobilky.

„Pravidelnými změnami vjízdních řádech reagujeme na požadavky, které se nám na odboru dopravy schází odobcí, ale i od samotných cestujících. Na základě této zpětné vazby někde nasazujeme větší autobusy, někde naopak posunujeme mírně časy odjezdů tak, aby doprava cestujícím lépe vyhovovala a případně dále navazovala,“ řekl první náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu Martin Červíček.

Od 1. 1. 2017 dochází kzavedení zcela dvou nových linek, a to na základě požadavku závodu Škoda Auto Kvasiny. Ten bude financovat rozšíření provozu autobusových linek, které by měly sloužit kdopravě zaměstnanců automobilky do zaměstnání. Linky pojedou ze Dvora Králové nad Labem a zČerveného Kostelce. Jedná se o zkušební provoz, který bude vyhodnocován. Tyto dvě linky budou vprovozu vpracovní dny, vsobotu a také jedním párem spojů vneděli na noční směnu.

Od 11. 12. 2016 dochází k zajištění dopravy dětí zTěchlovic a Radíkovic do/ze školy vLibčanech. Na lince IREDO104 je zaveden nový pár spojů 610050-31 a 610050-32. Spoj 610050 vyjíždí zHradce Králové v7:00 a je veden přes Stěžery, Těchlovice a Radíkovice spříjezdem do Libčan v7:21. Vratný spoj zpět pojede zLibčan stejnou trasou sodjezdem zLibčan v8:04 a spříjezdem do Hradce Králové v8:25, čímž vzniká pro obce Radíkovice a Těchlovice nové spojení do Hradce Králové na půl devátou.

Na lince IREDO 265 Opočno – Rychnov nad Kněžnou se cestující více setkají skapacitnějšími vozidly. Impulsem byly podněty cestujících na nedostatečnou kapacitu vozidel a zvyšující se počet přepravovaných osob.

Vsouvislosti svýběrovým řízením na provizorní zajištění autobusové dopravy od 1. 1. 2017 došlo na Sobotecku ke změně autobusového dopravce obsluhujícího linku IREDO 542 Milana Fejfara. Nově bude doprava na této lince zajištěna dopravci BusLine a ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY. Vsouvislosti se změnou dopravců dochází i krozšíření dopravní obslužnosti na této lince zajížděním spojů 260360-1 a 260360-2 do Hřmenína, místní části Markvartic, čímž bude nově zajištěna doprava žáků ztéto místní části do školy vSobotce a zpět. Zároveň bude na této lince nově nasazen velký autobus, čímž se vyřeší kapacitní problémy, které vsoučasné době vznikají obsluhou této linky malým autobusem.

Vsobotu 17. prosince poprvé vyjede autobusová linka na trase Hradec Králové – Špindlerův Mlýn. „Zavedením tohoto spoje posilujeme víkendové spojení do Krkonoš. Chceme tím podpořit možnost cestovat veřejnou dopravou do nejnavštěvovanějších míst vkraji, protože na trase této linky není jen koncový Špindlerův Mlýn, ale například i zastávky Les Království nebo ZOO Dvůr Králové,“ doplnil náměstek Červíček. Dále bude posíleno spojení Pece pod Sněžkou a Trutnova.
Veřejnou autobusovou dopravu zajišťuje Královéhradecký kraj a každý rok na ni zvlastního rozpočtu vynakládá téměř 296 milionů korun.

Přehled všech významných změn po jednotlivých oblastech:

RYCHNOVSKO

Na lince Kostelec nad Orlicí – Choceň je nově od prosincových jízdních řádů na většině spojů garantováno nasazení bezbariérově přístupného vozidla. Jedná se o 9 párů spojů vtrase Kostelec nad Orlicí – Choceň a o školní spoj ráno zKozoder.

Na lince IREDO 265 Opočno – Rychnov nad Kněžnou se cestující více setkají skapacitnějšími vozidly. Impulsem byly stížnosti cestujících na nedostatečnou kapacitu vozidel a zvyšující se počet přepravovaných osob na této lince.

Na lince IREDO 240 (Rokytnice vOrlických horách – Říčky – Bartošovice vOH) došlo na základě minimálního využití spoje, který vsoučasné době jezdí ve 21 hodin zRokytnice vOrlických horách, kjeho uspíšení na 19:05, kdy tento spoj nově dělá přípoj kromě linky od Ústí nad Orlicí také od vlaku. Tento vlak dělá přípoj rychlíku zPrahy.

NOVOMĚSTSKO A JAROMĚŘSKO

Splatností od nového jízdního řádu dochází kzavedení zastávky Chvalkovice,,HARTMANN-RICO.

Na základě dlouhodobých požadavků cestujících je spoj linky IREDO 316 (Jaroměř – Josefov – Šestajovice – Nahořany,Městec) se současným odjezdem v15:43 zJosefova známěstí prodloužen, nově začíná vpracovní dny školního vyučování na zastávce Jaroměř,Josefov,škola v15:41.

Na základě požadavků cestujících dochází kprodloužení spoje linky IREDO 332 (Janov – Nové Město nad Metují), který nyní končí na zastávce Slza v5:15, do zastávky Náchodská spříjezdem v5:17.

Dochází ke zrušení 3 ranních spojů vsobotu, a 3 večerních spojů vneděli, kde průměrný počet cestujících byl nižší než 2 na spoj (Jílovice – Dobruška, Dobré – Dobruška), resp. vrelaci Dobruška – Náchod budou cestující moci využít od 7. 1. 2017 nový sobotní spoj sodjezdem zDobrušky v6:49.

NOVÉ SPOJE OD 11. 12. 2016 / 1. 1. 2017:

RYCHNOVSKO

Na základě požadavku významného zaměstnavatele Škoda Auto Kvasiny, který bude financovat rozšíření provozu autobusových linek, dochází splatností od 1. 1. 2017 kzavedení dvou zcela nových linek: Dvůr Králové nad Labem – Jaroměř – Jasenná – České Meziříčí – Opočno – Trnov – Byzhradec – Solnice – Kvasiny,Škoda Auto – Rychnov nad Kněžnou a linka Červený Kostelec – Česká Skalice – Nahořany – Nové Město nad Metují – Solnice – Kvasiny,,Škoda Auto. Jedná se o zkušební provoz, který bude vyhodnocován. Tyto dvě linky budou vprovozu vpracovní dny, vsobotu a také jedním párem spojů vneděli na noční směnu. Vsouvislosti se zavedením těchto linek budou některé souběžné spoje vúsecích č. Skalice – Žernov, Jaroměř – Dvůr Králové omezeny.

Dále je rozšířen provoz na lince 660240, kde od 7.1.2017 cestující mohou využít 3 nových párů sobotních spojů, které nově pojedou zRychnova nad Kněžnou přes Lukavicí a také přes Skuhrov nad Bělou do Kvasin.

Stejně tak na lince IREDO 309 (Rychnov nad Kněžnou – Náchod) dochází kzavedení 2 nových párů sobotních spojů, večerní sobotní spoj, který nyní končí vNovém Městě nad Metují, bude nově pokračovat do Náchoda, přičemž cestující poptávající směr Česká Skalice a Červený Kostelec si mohou přestoupit na nový spoj vedený zNového Města nad Metují ve 23:06.

HRADECKO

Od 11. 12. 2016 dochází k zajištění dopravy dětí zTěchlovic a Radíkovic do/z školy vLibčanech – na lince IREDO104 je zaveden nový pár spojů 610050-31 a 610050-32. Spoj 610050 vyjíždí zHradce Králové v7:00 a je veden přes Stěžery, Těchlovice a Radíkovice spříjezdem do Libčan v7:21. Vratný spoj zpět 610050-32 pojede zLibčan stejnou trasou sodjezdem zLibčan v8:04 a spříjezdem do Hradce Králové v8:25, čímž vzniká pro obce Radíkovice a Těchlovice nové spojení do Hradce Králové na půl devátou.

Zároveň dochází ke změně na lince IREDO 102, kde dochází kpřetrasování spoje 610061-16, který nově pojede zLibčan do Hradce Králové přes Radíkovice a Těchlovice, čímž bude zajištěno nové spojení ze školy kolem třetí hodiny odpoledne.

Od 11. 12. 2016 je zaveden nový pár sobotních spojů na lince 690100 Hradec Králové – Špindlerův Mlýn, konkrétně spoj 690100-102 v8:50 zHradce Králové a v11:06 ve Špindlerově Mlýně a vratný spoj 690100-101 v17:00 zeŠpindlerova Mlýna a v19:15 vHradci Králové. Tyto spoje doplňují již existující nedělní spoje 690100-104 v13:00 zHradce Králové a v14:59 vŠpindlerově Mlýně a 690100-103 v16:00 ze Špindlerova Mlýna a v18:05 vHradci Králové, čímž se výrazně zlepšuje nabídka víkendového spojení veřejnou dopravou vrelaci Hradec Králové – Špindlerův Mlýn.

SOBOTECKO

Od 11. 12. 2016 dochází ke změně autobusového dopravce obsluhující linku IREDO 542. Nově již na této lince nebude jezdit dopravce Fejfar bus sjízdním řádem 630099 a doprava na této lince bude nově zajištěna dopravci BusLine sjízdním řádem 630542 a ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY sjízdním řádem 260360. Vsouvislosti se změnou dopravců dochází i krozšíření dopravní obslužnosti na této lince zajížděním spojů 260360-1 a 260360-2 do Hřmenína, místní části Markvartic, čímž bude nově zajištěna doprava žáků ztéto místní části do školy vSobotce a zpět. Zároveň bude na této lince nově nasazen velký autobus, čímž se vyřeší kapacitní problémy, které vsoučasné době vznikají obsluhou této linky malým autobusem.

Sohledem na nově vzniklou nutnost otáčení autobusu vHřmeníně dochází kpřemístění zastávky Markvartice,Hřmenín ze silnice III/28010 do prostoru křižovatky místních obslužných komunikací (cca50m od sjezdu ze silnice III/28010), kde je tento prostor zároveň nově upraven pro otáčení autobusu. Toto přemístění zastávky se samozřejmě týká i linky IREDO 550 (jízdní řád 630096 dopravce BusLine), která tuto zastávku také obsluhuje.

Sohledem na změny na lince IREDO 542 dochází i ke změně na lince IREDO 543 Sobotka – Mladějov. Nově je tato linka zrušena (jízdní řád 630100 dopravce ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY) a dopravní obslužnost bude zajištěna prodloužením linky IREDO 512 (jízdní řád 630082 dopravce BusLine) zMladějova do Sobotky.

NÁCHODSKO

VČerveném Kostelci dojde kúpravě odjezdového stání u linky IREDO 301 náchod – Zábrodí – č. Kostelec. Spoje mířící kželezniční stanici vč. Kostelci pojedou ze zastávky Č. Kostelec,,aut.st. ze stanoviště č. 4, dojde tak ke sjednocení sodjezdy slinkou IREDO 300 Náchod – Č. Kostelec – Úpice – Trutnov. Ze stanoviště č. 6 bude nadále odjíždět pouze linka IREDO 350 Hronov – Č. Kostelec.

TRUTNOVSKO

VÚpici dojde ke sloučení zastávek Úpice, Revoluční a Úpice, most. F.L. Riegra. Nově bude mít zastávka Úpice, most F. L. Riegra 3 stanoviště (č. 3 býv. Revoluční) a dojde ke sjednocení odjezdů autobusů dle směrů jízdy. Do Náchoda pojedou nově všechny spoje ze stanoviště č. 2 (na hlavní ulici), do teď ztéto zastávky odjížděli pouze spoje, které přijeli od Trutnova-Poříčí. Zároveň všechny spoje směřující do Havlovic a dále buď na Maršov či Hořičky pojedou zulice Revoluční ze stanoviště č. 3.

Vletní a zimní sezóně bude zaveden nový dopolední pár víkendových spojů zVrchlabí do Strážného a zpět. Doplní tak stávající spoje, které jely vodpoledních hodinách. Nově bude možné jet v9:15 a 13:15 zVrchlabí, v10:00 a 14:00 zpět ze Strážného. Všechny spoje mají autobusové přípoje z Prahy, Dvora Králové i přípoj od vlaků.

Dojde kposílení spojení Pece pod Sněžkou a Trutnova. Ranní spoj v 5:32 z Pece pod Sněžkou, který jel do Vrchlabí, bude nově (mimo letní a zimní prázdniny) po dohodě KÚ sdopravcem OSNADO zajištěn dálkovým spojem v5:30 z Pece pod Sněžkou do Trutnova a dále do H. Králové a Pardubic. Cestující ve směru Vrchlabí si budou moci ve Svobodě nad Úpou přestoupit na spoj Svoboda nad Úpou – Vrchlabí. Nově místo spoje v15:37 zPece pod Sněžkou do Svobody nad Úpou bude veden spoj v15:50 zPece pod Sněžkou do Trutnova.

Na trase Trutnov – Dvůr Králové n.L. a Vrchlabí – Dvůr Králové n.L. dojde kdrobným minutovým posunům kvůli změně odjezdů přípojných vlaků ve Dvoře Králové n.L.

Zdůvodu havarijního stavu mostu vŽirči bude na prozatím neurčenou dobu veden mimo Žireč spoj 640378/12 ve 14:22 ze Dvora Králové n.L. do České Skalice. Místo něho do Žirče zajede spoj MHD č.2 ve 14:37 zautobusového nádraží. Stejné opatření se týká školního spoje, který nově zajistí rovněž linka MHD č. 2 sodjezdem v7:08 ze Žirče.
tisknout poslat
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si jej.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklamaBlíž přírodě

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist