Filip Šebek "> S podporou ČRA připravuje česká firma Vodní zdroje Ekomonitor v Egyptě mobilní technologie úpraven vod - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/s-podporou-cra-pripravuje-ceska-firma-vodni-zdroje-ekomonitor-v-egypte-mobilni-technologie-upraven-vod-2
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Česká rozvojová agentura: S podporou ČRA připravuje česká firma Vodní zdroje Ekomonitor v Egyptě mobilní technologie úpraven vod

29. listopadu 2022 | Česká rozvojová agentura
Autor: Filip Šebek
Infrastruktura ve vodním sektoru egyptské provincie Abu Sir se v rámci zásobování pitnou vodou potýká s nedostatečnou kvalitou. Financování její obnovy je pro místní obyvatele značně problematické. Cílem projektu podpořeného Programem B2B České rozvojové agentury je zpracovat studii a posoudit stav vodního hospodářství v sektoru úpravy a zásobování pitnou vodou. Předmětem studie připravované firmou Vodní zdroje Ekomonitor je mimo jiné posoudit možnosti využití vodních zdrojů ve vybrané lokalitě, rozsah zásobování a úpravy vody či rozpoznání potřeb místního obyvatelstva.

Projektový záměr představuje inovace v oblasti zásobování pitnou vodou a následném hygienickém zabezpečení a studie proveditelnosti koresponduje s vodohospodářskou politikou provincie Abu Sir, jejíž prioritou je zlepšení dodávek vody a čištění odpadních vod. „Zároveň budou identifikováni další potenciální partneři pro komerční, případně vědeckou spolupráci. Efektivní řešení úpravy pitné vody je hlavním předpokladem pro růst životní úrovně místních obyvatel, zlepšení socio-ekonomických podmínek s pozitivním dopadem do ostatních sektorů jako je zdravotnictví, školství nebo zemědělství a nastartování ekonomického růstu místního tržního prostředí. Tento projekt bude mít jedinečné know-how pro řešení podobných problémů u podobných lokalit a zlepšení jejich současné situace v nakládání s vodami, tak i zlepšení jejich ekonomické soběstačnosti,“ říká projektový manažer firmy Vodní zdroje Ekomonitor Tomáš Kašpar.

Projekt bude navíc sloužit jako rozvojový materiál pro další rozhodovací a investiční postupy místní i regionální samosprávy, případně jako podklad k žádosti o další financování, ať již místní, národní nebo mezinárodní. Důležitým milníkem bude zejména sběr podkladů, dat a projednání současné situace s místní samosprávou.

Klíčový bude rozvoj základních sektorů a infrastruktury, včetně vodního a odpadového hospodářství. Projekt se tak primárně zaměří na cíl udržitelného rozvoje (SDG) 6 Pitná voda, kanalizace, pomůže ale naplnit i SDG 2 Konec hladu, s ohledem na zvýšení efektivity zemědělských aktivit souvisejících s dodávkami hygienicky nezávadné pitné vody.

Projekt by měl být nápomocný ke zvýšení efektivity využívání vodních zdrojů pro pitné a užitkové účely. „Ve výsledku bychom měli podpořit místní komunitu, která je tvořena z velké části chudými vrstvami obyvatelstva, které nemají jiné možnosti ani příležitosti se efektivně bránit. Hlavním smyslem intervence v podobě nastavení udržitelného a efektivního nakládání s vodami, je nastavení modelového způsobu řešení aktuálně kritického stavu přístupu k pitné vodě. Vyřešení tohoto problému bude mít jednoznačně pozitivní dopad na zdraví a délku života místních obyvatel, na stav životního prostředí a rozvoj ekonomického a tržního potenciálu,“ dodává Tomáš Kašpar.

Veškeré následné geologické, vrtné, projekční a stavební práce budou provedeny místními firmami, což zvýší ekonomickou produkci lokálních firem. V návaznosti na dostatečné zdroje vody dojde k rozvoji další infrastruktury jako jsou právě mobilní úpravny pitné vody, čerpací stanice a rozvody vody.

Současná kvalita vody používaná pro pitné účely v této egyptské oblasti neodpovídá hygienickým standardům. Hygienické zabezpečení podzemní vody bude mít pozitivní dopad na cíle udržitelného rozvoje regionu, a navíc bude sloužit jako vzorový a nikoli drahý příklad efektivního managementu vodních zdrojů. Zlepšení kvality, kvantity a dostupnosti vodních zdrojů bude mít pozitivní vliv na životní prostředí, ale i na ekonomické podmínky oblasti. Vytvoří pracovní místa, zatraktivní oblast, přiláká investory a v konečné fázi pomůže vybudovat pracovní místa i pro nejvíce ohrožené a znevýhodněné skupiny.

Klíčovým aspektem projektu je dopad na životní prostředí. Současná situace, kdy je nedostatek vodních zdrojů ovlivněn navíc obdobími sucha a vysycháním významného vodního toku Nilu vede k situaci, kdy vody je nedostatek a její kvalita je pod všemi mezinárodními standardy nejen pro pitné účely, ale i pro zemědělské účely. Efektivní využití současných nebo nových zdrojů vody bude nejen udržitelné, ale i šetrné k životnímu prostředí a díky vhodnému návrhu bude dodávaná hygienicky zabezpečená pitná voda splňovat principy ekologické udržitelností.

„Dle našich zkušeností je zvýšení udržitelnosti možné zajistit co nejjednodušší obsluhou a servisem realizovaného projektu za předpokladu dodržení odpovídajících ekologických norem EU. Technologicky složitá zařízení, například instalace reverzní osmózy, nemá velkou šanci na dlouhodobé provozování. Z tohoto důvodu je zapotřebí směřovat úsilí do co nejvíce efektivních řešení v rámci obsluhy, servisu a náročnosti provozu. V posledních měsících naše společnost vyprojektovala, dodala a naistalovala modelovou úpravnu vody, municipalitu Hazzah, část východní Ghúty v Sýrii, která je dimenzována na kapacitu 36 000 l/hod. Tato realizace nám významným způsobem napomohla k nastavení vhodného systému efektivního vodního hospodářství,“ přibližuje Tomáš Kašpar úspěšný projekt, který byl také podpořen Českou rozvojovou agenturou.
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist