https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/setreni-vlastnictvi-pudy
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Zemědělský svaz ČR: Šetření vlastnictví půdy

10. února 2020 | Zemědělský svaz ČR
Často se stáváme svědky toho, že se neopodstatněně zdůrazňují přednosti menších podniků fyzických osob podnikajících v zemědělství a zveličují se nedostatky větších podniků právnických osob. „Proti větším zemědělským podnikům je používán mimo jiné i ten argument, že povětšinou hospodaří na cizí půdě, ke které nemají vztah a chovají se k ní tudíž hůře, než malí zemědělci k půdě vlastní,“ uvedl jako příklad předseda Zemědělského svazu ČR ing. Martin Pýcha.

Zemědělský svaz ČR proto provedl šetření v členských podnicích svazu. Vyplynulo z něho, že významná část zemědělské půdy (35 % z pronajaté půdy) není stoprocentně cizí, protože je pronajata od vlastníků zemědělských podniků (členů zemědělských družstev, akcionářů, společníků atd.). Připočteme-li k tomu výměru ve vlastnictví zemědělských podniků (téměř 20 %), dostáváme se na cca 47,5 %. „Z toho lze udělat závěr, že větší zemědělské podniky z téměř poloviny obhospodařují vlastní půdu, ke které přirozeně mají vztah,“ prohlásil předseda ZSČR. „Buď ji vlastní podnik jako takový nebo člen družstva, akcionář, který v tom podniku pracuje a tudíž je zainteresován a motivován na co nejlepší péči o majetek, v tomto případě o zemědělskou půdu,“ doplnil.

Ze šetření také vyplývá, že za uplynulá léta došlo ve vlastnické struktuře k významným změnám. Zatímco dříve (cca před deseti lety) byl podíl půdy ve vlastnictví zemědělských podniků 10 % a pronajímalo se 90 %; nyní se podíl půdy ve vlastnictví podniků zvýšil na téměř 20 %. To také potvrzují výsledky ČSÚ poukazující na zvyšující se náklady (v souhrnném zemědělském účtu se jedná o mezispotřebu), protože podniky půdu skutečně nakupují.

Strukturou vlastnictví půdy se v r. 2016 zabývalo Strukturální šetření ČSÚ – podíl vlastní zemědělské půdy v podnicích fyzických osob tehdy vyšel 47,9 %. Dle tohoto šetření ČSÚ podíl vlastní zemědělské půdy v podnicích právnických osob byl 17,8 %. Z našeho šetření provedeného na konci roku 2019 vyšlo, že podíl vlastní zemědělské půdy podniků právnických osob se přibližuje 20 % (a lze odhadnout, že se toto číslo letos nebo příští rok stane realitou). Připočteme-li k tomu půdu ve vlastnictví členů ZD, akcionářů, společníků aj. do podniku pronajatou a společně obhospodařovanou, pak se tento podíl pohybuje okolo 48 %.

Celkem jsme obdrželi výsledky z 331 podniků – členů svazu (tudíž je zahrnuto více než 30 % podnikatelských subjektů z členské základny svazu) a z 543 tisíc hektarů obhospodařované zemědělské půdy (výrazně více než 40 % půdy). Šetření je tudíž ze statistického hlediska reprezentativní. Celá řada šetřených souborů mívá zpravidla zahrnuto 10 – 20 % vzorků z celku.

Zemědělský svaz ČR byl v mnoha případech iniciátorem některých opatření směřujících k ochraně kvality půdy a jeho členové respektují podmínky správné zemědělské praxe. V současné době je v platnosti řada opatření, např. povinnost dodávat organickou hmotu do půdy, zatravňování drah soustředěného odtoku vody, nulová sazba na daň z nemovitostí na krajinné prvky, zavádění půdoochranných opatření. Řada opatření se dále připravuje a ZS ČR aktivně spolupracuje na jejich přípravě. Například protierozní vyhlášku navrhujeme začlenit do systému GAEC, aby nedocházelo k dvojímu výkladu a kontrole totožných parametrů. Naším zájmem je podpořit využívání tzv. brownfield namísto zastavování nejkvalitnější zemědělské půdy, Naším zájmem je podpořit také dlouhodobé hospodaření na půdě podporou předkupního práva na půdu a podporou dlouhodobých pachtovních smluv. V budoucí SZP je pro nás důležitá podpora moderních technologií v podobě precizního zemědělství, zohlednění pokryvnosti půdy a podpory obsahu organické hmoty v půdě. Co chybí v národním kontextu je definice Strategie ochrany půdy s definicí půdní rezervy.
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist