https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/snaha-o-nadhodnotu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

SMO Krkonoše: Snaha o nadhodnotu

27. listopadu 2016 | SMO Krkonoše
Autor: Dáša Palátková, tel: 605 711 719
Krkonoše – svazek měst a obcí je koordinátorem iniciativy, která postupnými kroky povede ke vzniku podkladu pro konzultaci se Správou Krkonošského národního parku při tvorbě Plánu péče.

V těch intencích jednala pracovní skupina k tématu aktivit udržitelného rozvoje horských obcí, lyžařských a sportovních zařízení na území Krkonošského národního parku po vypršení platnosti stávajícího Plánu péče o KRNAP z roku 2010.

K tomu Eva Šulcová, ředitelka Svazku Krkonoše, upřesnila: „Rokem 2016 se začíná naplňovat druhá polovina Plánu péče o Krkonošský národní park 2010 – 2020. Proto, pokud má i nadále fungovat dobrá spolupráce a vzájemný respekt krkonošských obcí na straně jedné a Správy KRNAP na straně druhé, je čas zahájit vzájemnou diskusi o tom, jakými směry se bude dál rozvíjet toto území jak z hlediska potřeb lidí, kteří tady trvale bydlí, návštěvníků i ochrany přírody a životního prostředí. Výsledkem dialogu, stejně jako tomu bylo před schválením Plánu péče v roce 2010, by měla být jednoznačná dlouhodobá koncepce, nový Plán péče (2020 – 2030), který bude respektován všemi zúčastněnými, bez ohledu na změny ve vedení samospráv, orgánů ochrany přírody, či podnikatelů ve všech oblastech, především pak v cestovním ruchu.“

Proto skupina představitelů krkonošských obcí, sportovních a lyžařských areálů iniciativně oslovila krkonošský svazek měst a obcí, aby se z titulu své pozice, stal koordinátorem přípravy podkladů pro jednání se Správou KRNAP, souvisejících s pracemi na přípravě nového Plánu péče o Krkonošský národní park po skončení platnosti stávajícího dokumentu. K zajištění úkolu byla proto ustavena pracovní skupina, která se dne 8. listopadu ve Vrchlabí sešla ke svému dalšímu jednání.


Svážnice a stávající cesty vhodné pro propojení

Předseda Svazku Krkonoše Jan Sobotka k tomu doplnil: „Iniciativu jsme uvítali, protože představuje možnost prvoplánově systematického rozvoje lyžařských skiareálů ve smyslu propojení jednotlivých lokalit. V žádném případě nechceme vystupovat v opozici proti Správě KRNAP a Radě KRNAP. Naopak, chceme spolupracovat. Domníváme se, že je na místě, ve spolupráci s odborníky a znalci, vyhodnotit stávající nejenom lyžařské a dopravní příležitosti, z pozice rozvojových ploch. Mezi ně patří jak obalové křivky areálů, tak zatím nevyužité svážnice, lesní cesty, apod. pro koridory možného propojení lyžařskými cestami. Vždyť každý skiareál takové rozvojové plochy má. Není na programu kácení stromů ani malování nových sjezdovek. Pokud by byl Plán péče schválen bez naší invence a návrhů, může se stát, že následných dvacet let bude lokalita zakonzervována a z hlediska rozvoje sportovních aktivit nebude možné vůbec nic.“


Dynamičtější rozvoj pod dohledem odborníků na ochranu přírody

Diskuse byla na půdě Svazku Krkonoše zahájena. Jednotlivé skiareály provedou, ve spolupráci s odborníky, věrohodné zhodnocení území, včetně pochůzek v terénu a zakomponují své návrhy a náměty, shodující se s principy Posuzování vlivů na životní prostředí (SEA). Svazek Krkonoše, jako hlavní koordinátor, podklady posbírá. Mezi tím Rada svazku záležitost projedná a objedná zpracování projektové dokumentace + SEA. Uzavře smlouvu se zpracovatelem, který podklady zakomponuje do tří map zobrazujících východní, střední a západní Krkonoše. Jan Sobotka upřesnil: „Při jednání jsme si uvědomili, že v té souvislosti nesmíme opomenout žádanou zimní pěší turistiku, běžecké lyžování, ale ani cykloturistiku a další letní aktivity.“


Využijme potenciál. Nabídněme pocit větší volnosti a svobody s minimálním zásahem do krajiny

Jako důležitý impuls k užitečné pokračující vzájemné konzultaci propojování skiareálů se ukázala např. debata dvou provozovatelů, kteří nezávisle na sobě řeší svůj rozvojový potenciál v lokalitě Labská z Vítkovic či ze Špindlerova Mlýna.

Není možné propojit celé Krkonoše, ale jejich jednotlivé části je reálné. Herlíkovice s Beneckem, Rokytnici nad Jizerou s Harrachovem, Vítkovice s Dolními i Horními Mísečkami, apod. „Snahou je najít rezervy a dostat lyžaře z jednoho místa do druhého. Využít možnosti a určité jedinečnosti Krkonoš s respektem, že jakékoliv necitlivý zásah do přírody může znamenat stop,“ uzavřel J. Sobotka.

Další informace o aktuálním dění z turistického regionu Krkonoše a ze života Svazku Krkonoše najdete na: www.krkonose.eu, www.svazek.krkonose.eu, www.rozvoj.krkonose.eu a také na facebookovém profilu: www.facebook.com/Krkonose.eu
Dáša Palátková, tel: 605 711 719 tisknout poslat
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si jej.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklamaSetkání s přírodou

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist