https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/spolky-se-odvolaly-proti-zvyseni-objemu-vody-ve-vd-nove-mlyny
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Děti Země: Spolky se odvolaly proti zvýšení objemu vody ve VD Nové Mlýny

26. září 2023 | Děti Země
Povodí Moravy nedoložilo převahu veřejného zájmu svého záměru

Spolky Voda z Tetčic a Děti Země v srpnu a v září 2023 zaslaly odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje z 12. července 2023 o povolení změny k nakládání s vodami na střední a dolní nádrži Vodního díla Nové Mlýny, jejímž cílem je zvýšit vodní hladinu o 35 cm a získat kolem 8,7 miliónů m3 vody.

Podle jejich názoru rozhodl systémově podjatý odbor, chybí doložení převahy veřejného zájmu a rozumné důvody navýšení vody a záměr je v rozporu s plánem péče o přírodní rezervaci na střední nádrži.

„V podrobném odvolání s jedenácti body hlavně rozporujeme hodnocení vlivů záměru na životní prostředí, které obsahuje nejasné a obtížně vymahatelné podmínky, takže k uloženým kompenzacím nemusí ani dojít. Dále chybějí doklady o využívání vody pro závlahy a pro umělé povodňování nyní a v budoucnu, takže není zřejmé, proč se má objem vody navyšovat. Také jsme upozornili, že záměr je v rozporu s plánem péče o území, tzn. se zájmy ochrany přírody a krajiny,“ uvádí hlavní okruhy odvolání předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

O odvolání obou spolků rozhodne Ministerstvo zemědělství. Ovšem souběžně probíhá i přezkum jeho usnesení z června 2023 o tom, že odbor životního prostředí krajského úřadu není systémově podjatý. Námitku vznesla Voda z Tetčic, která upozorňuje na možné ovlivňování odboru Povodím Moravy ve svůj prospěch, takže by řízení měl vést jiný krajský úřad. Navíc měl o její námitce rozhodnout ředitel krajského úřadu a nikoliv ministerstvo.

„Povodí Moravy při prosazování svého záměru dokonce neváhá porušovat zákon, neboť veřejnosti například tají, kolik vody se nyní využívá na ekologické účely. Tím ovšem potvrzuje naše názory, že žádný logický důvod pro zvýšení vodní hladiny o 35 cm neexistuje a jde jen o zbytečné utrácení veřejných prostředků,“ tvrdí dále Patrik.

Podle odhadů Dětí Země se nyní pro zavlažování půdy používá asi jen jedno procento z asi 40 miliónů m3 vody v nádrži, přičemž do budoucna to nebude ani polovina tohoto objemu vody. Umělé povodňování lužních lesů se zase podle nich provádí jen občas a v malém množství vody, takže její dostatek bude pro tyto lesy i nadále.

Oba spolky také pochybují, že Povodí Moravy tímto svým záměrem splní slib, že zlepší ochranu přírodních hodnot území, neboť k těmto opatřením má dojít až po získání objemu asi devíti miliónů m3 vody, nikoliv před tím.

Krajský úřad poslední změnu povolení k nakládání s vodami vydal 2. února 2012, kterou plán péče na roky 2017 až 2026 respektuje. Plán nyní připouští vodní hladinu nejvýše na kótě 170,00 metrů n. m., kdežto Povodí Moravy chce o 35 cm výše.

Nyní má být vodní hladina nejníže na kótě 169,50 metrů n. m. od března do července, kdežto nově má být na této kótě až od července do října. Nyní vodní hladina kolísá o 50 cm, nově to má být o 85 cm.


* * * * * * * * * *


I. Průběh správního řízení o schválení změny povolení k nakládání s povrchovými vodami na střední a dolní nádrži Vodního díla Nové Mlýny zvýšením vodní hladiny o 35 cm


03.01.2023 = Povodí Moravy, s. p., zasílá žádost o vydání navazujícího rozhodnutí
10.02.2023 = Krajský úřad Jihomoravského kraje veřejnou vyhláškou oznamuje zahájení řízení
17.04.2023 = Děti Země zasílají přihlášku do řízení s upozorněním na vady vyvěšení oznámení o jeho zahájení
19.04.2023 = Krajský úřad Jihomoravského kraje veřejnou vyhláškou oznamuje nové zahájení řízení
23.05.2023 = Děti Země zasílají vyjádření

12.07.2023 = KÚ Jihomoravského kraje veřejnou vyhláškou povoluje změnu
10.08.2023 = Děti Země zasílají blanketní odvolání
28.08.2023 = Děti Země zasílají poprvé doplňují své banketní odvolání o důvody
04.09.2023 = KÚ Jihomoravského kraje veřejnou vyhláškou sděluje, že spolky Děti Země a Voda z Tetčic zaslaly odvolání, takže se k nim mohou účastníci řízení do 7dní, tj. do 26. 9. 2023, vyjádřit
11.09.2023 = Děti Země zasílají podruhé doplňují své blanketní odvolání o důvody


II. Průběh správního řízení o povolení změny manipulačních řádů na střední a dolní nádrži Vodního díla Nové Mlýny zvýšením vodní hladiny o 35 cm (3/2023 až 6/2023)


07.03.2023 = Povodí Moravy, s. p., zasílá žádost o vydání vodoprávního rozhodnutí
20.03.2023 = Děti Země zasílají přihlášku do řízení
02.06.2023 = Povodí Moravy, s. p., stahuje žádost o vydání změny manipulačních řádů
07.06.2023 = KÚ Jihomoravského kraje řízení na základě stažení žádosti zastavuje


III. Výtah ze závazného stanoviska EIA ze dne 5. května 2021 s 37 podmínkami


Obsahem záměru je provádění kolísání hladiny vody ve střední nádrži Vodního díla Nové Mlýny v rozsahu až 85 cm mezi úrovní 169,50 až 170,35 metrů nad mořem a navýšení vody ve střední a dolní nádrži asi o 9 miliónů metrů krychlových zvýšením hladiny vody o 35 cm ze současné max. úrovně 170,00 metrů nad mořem.

Fáze I zahrnuje instalaci nových plovoucích ostrovů, odstranění části tzv. Ivaňské cesty, zajištění izolovanosti malé a velké laguny na ostrovech Písky, ochranu vybraných částí ostrovů (např. Kostelní ostrov...) před abrazí, realizaci plovoucích plošin u plovoucích ostrovů a vytvoření pastviště pro husy na Kostelním ostrově a v prostoru východně od soutoku Svratky a Jihlavy.

Fáze II představuje zavedení nově navržené manipulace v nádrži, která je možná po dokončení fáze I. Ve fázi II se budou realizovat další opatření, která jsou v souladu s plánem péče o ptačí oblast.

Fáze III zahrnuje realizaci souboru revitalizačních opatření včetně vlnolamů u ostrovů A a B (Severní a Jižní ostrov), Kostelního ostrova a Deponií I, III, IV, V a VI, ostrovů Písky, realizaci litorálních oblastí Střední nádrže – litorálního pásma v SZ části nádrže a litorálního pásma v Pouzdřanské zátoce.
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist