https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/stredoevropske-projekty-si-rozdeli-90-milionu-eur-penize-pujdou-i-do-kralovehradeckeho-kraje
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Královéhradecký kraj: Středoevropské projekty si rozdělí 90 milionů eur, peníze půjdou i do Královéhradeckého kraje

23. března 2017 | Královéhradecký kraj
Členové Monitorovacího výboru nadnárodního programu Interreg CENTRAL EUROPE na svém zasedání dne 16. března 2017 v Praze společně rozhodli o přidělení dotace ve výši 90 milionů EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) žadatelům, kteří se ucházeli o dotace ve druhé výzvě. Po živé diskusi se členové MV shodli na schválení 50 projektů, spadajících do prioritních os zaměřených na inovace, nízkouhlíkové hospodářství, přírodní a kulturní zdroje a na dopravu. Více než 500 partnerských institucí z 9 členských států EU tak může brzy začít s realizací nadnárodních projektů.

Co se týká projektových partnerů z České republiky, v rámci prvních dvou výzev je celkem 83 českých projektových partnerů zapojeno do 56 podpořených projektů. Většina těchto partnerů pochází z veřejného sektoru (kraje, regionální rozvojové agentury, města, univerzity, nadace apod.), ale výjimkou nejsou ani soukromé subjekty. Navzdory tomu, že se jedná převážně o neinvestiční tj. „měkké“ projekty (investiční obsah je umožněn u pilotního typu aktivit), zájem o účast v nadnárodních projektech má v ČR od r. 2004 vzestupný trend.

„Potěšující je skutečnost, že v obou dosavadních výzvách uspěly i subjekty z Královéhradeckého kraje,“ řekl krajský radní Pavel Hečko, zodpovědný za oblast regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací a cestovního ruchu.

V první výzvě byl v prioritní ose 3 - Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve Střední Evropě podpořen projekt Integrated approach to management of groundwater quality in functional urban areas (Integrovaný přístup ke správě kvality podzemních vod ve funkčních městských oblastech), do kterého je zapojeno město Nový Bydžov. Vedoucí partner projektu - Central Mining Institute, Polsko. Celková dotace z ERDF představuje částku 2 444 590 EUR. Webová stránka projektu je zde.

V druhé výzvě byl v prioritní ose 1 - Spolupráce v oblasti inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost Střední Evropy podpořen projekt Expert Network on Textile Recycling (Expertní síť v textilní recyklaci), do kterého je zapojen INOTEX spol. s r.o., Dvůr Králové n. L. Vedoucí partner - Textile Cotton and Clothing Centre, Itálie.

V druhé výzvě byl v prioritní ose 2 - Spolupráce v oblasti nízkouhlíkových strategií ve Střední Evropě podpořen projekt Boosting energy efficiency in Central European cities through smart energy management (Zvýšení energetické účinnosti ve středoevropských městech prostřednictvím inteligentního hospodaření s energiemi), do kterého je zapojeno Evropské seskupení pro územní spolupráci Novum, jehož významným členem je Královéhradecký kraj. Vedoucí partner - Bruno Kessler Foundation, Itálie.

V druhé výzvě byl v prioritní ose 3 - Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve Střední Evropě podpořen projekt MaGICLandscapes - Managing Green Infrastructure in Central European Landscapes (MaGICLandscapes - správa infrastruktury šetrné k životnímu prostředí ve středoevropských krajinách), do kterého je zapojena Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí. Vedoucí partner – Technická univerzita Drážďany, Německo.

Následující tj. 3. výzva bude vyhlášena 21. září a zůstane otevřena minimálně do konce roku 2017. Stejně jako v případě předchozí výzvy, bude možnost předkládat projekty ve všech prioritních osách, avšak vzhledem k pokročilé etapě programu bude nově uplatněno částečné tematické omezení u vybraných specifických cílů.

Informace o všech doposud podpořených projektech v programu Interreg CENTRAL EUROPE naleznete zde (seznam projektů je umístěn pod úvodní obrazovkou, pro některé projekty ještě nebyly zřízeny webové stránky).

V rámci cíle Evropská územní spolupráce mohou čeští partneři, kromě nadnárodního programu CENTRAL EUROPE, v současnosti připravovat s ostatními evropskými partnery záměry i do nadnárodního programu Interreg DANUBE (spolupráce se státy jihovýchodní Evropy, včetně některých nečlenských států) a rovněž do meziregionálních programů (interreg EUROPE, URBACT III, ESPON 2020).

„Královéhradecký kraj má své členy ve Výboru České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce 2014-2020 a snaží se uvedené méně známé nadnárodní a meziregionální programy maximálně propagovat. Jelikož jsou v současnosti vyhlašovány poslední významné výzvy v uvedených programech, připravujeme na oddělení evropských grantů další informační seminář pro potenciální žadatele, kam chceme pozvat i úspěšné příjemce v uvedených programech, kteří by sdělili poznatky a zkušenosti ze svých projektů,“ doplnil radní Pavel Hečko.

Uchazeči o dotace z Evropské unie v rámci programů cíle Evropská územní spolupráce (přeshraniční, nadnárodní a meziregionální programy) mohou získat bezplatně informace a potřebné konzultace ke svým projektovým záměrům na oddělení evropských grantů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (Ing. Roman Klíma – tel. 495 817 492, e-mail rklima@kr-kralovehradecky.cz).
tisknout poslat
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si jej.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklamaSetkání s přírodou

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist