https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/tvorime-klima-pro-budoucnost
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MŽP ČR: Tvoříme klima pro budoucnost

27. ledna 2016 | MŽP ČR
Autor: Petra Roubíčková, tel: 267 122 396, 739 242 382
Ve dnech 26. – 27. ledna 2016 proběhla na Krajském úřadu Libereckého kraje konference „Tvoříme klima pro budoucnost“ s podtitulem Klimatická změna a adaptační opatření na místní a regionální úrovni. Akce patří k projektu zvyšování povědomí o adaptačních opatřeních, který je finančně podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Vystoupil na ní mimo jiné náměstek ministra životního prostředí Vladimír Dolejský.

Konference se zaměřila nejen na projevy změny klimatu v Libereckém kraji, ale i na obecné informace o adaptačních opatřeních na klimatickou změnu v prostředí českých měst s využitím norských zkušeností, proto se jí účastnili i zájemci o problematiku z celé ČR.

„Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR – tzv. Adaptační strategie se zaměřuje období 2015-2020 s výhledem do roku 2030. Jejím cílem je zmírnit dopady změny klimatu tím, že se jí přizpůsobíme v co největší míře, zachováme dobré životní podmínky, uchováme a případně vylepšíme hospodářský potenciál pro příští generace. Strategie shrnuje nezpochybnitelné změny klimatu na globální, evropské a národní úrovni. Prezentuje další vývoj klimatu a předpokládané dopady na území ČR,“ představil aktuální klíčový dokument Ministerstva životního prostředí k tématu klimatických změn náměstek ministra Vladimír Dolejský.

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, takzvaná Adaptační strategie, vznikla vloni v mezirezortní spolupráci. Materiál uvádí do kontextu adaptační opatření průřezově všech oblastí, u nichž se přepokládá největší postižení změnou klimatu, např. zemědělství, lesní hospodářství, vodní hospodářství, doprava, lidské zdraví.

V současnosti připravuje Ministerstvo životního prostředí opět v široké meziresortní spolupráci Národní akční plán adaptace na změnu klimatu. Jde o dokument, jehož prostřednictvím bude realizována Adaptační strategie. Akční plán bude formulovat již konkrétní opatření s termíny jejich plnění a výši finančních nároků, které by měly jednotlivé rezorty na přizpůsobení se změně klimatu každoročně v průběhu příštích pěti let vyčlenit ze svých rozpočtových kapitol.
Petra Roubíčková, tel: 267 122 396, 739 242 382 tisknout poslat
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si jej.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklamaBlíž přírodě

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist