Anna Vašková "> Týden pro klima je tu. Uhlíkovou stopu může ovlivnit každý - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/tyden-pro-klima-je-tu.uhlikovou-stopu-muze-ovlivnit-kazdy
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Liberecký kraj: Týden pro klima je tu. Uhlíkovou stopu může ovlivnit každý

7. června 2023 | Liberecký kraj
Autor: Anna Vašková, tel: 485 226 308, 739 541 516
Týden pro klima si připomíná od 5. od 11. června celá Česká republika. Jeho cílem je upozornit na klimatickou krizi a seznámit veřejnost s jejím možným řešením. Ve vestibulu krajského úřadu je v současnosti k vidění graficky zpracovaná uhlíková stopa Libereckého kraje a návrhy, jak snižovat emise uhlíku související s dopravou, potravinami, používáním energie v domácnosti, využíváním vody a nakládáním s odpady.

„Změna klimatu je bezesporu jednou z nejvýznamnějších ekologických otázek současné doby. Jedná se sice o globální problém životního prostředí, příčiny a důsledky však leží také na každém z nás jednotlivě. Buďme proto aktivní v místní politice na ochranu klimatu v každodenním životě, “ uvedl Václav Židek, radní pro resort životního prostředí a zemědělství.

Hlavní příčinou změny klimatu je velmi rychlé zvyšování koncentrací skleníkových plynů v zemské atmosféře. Nejdůležitějším skleníkovým plynem je oxid uhličitý, který vzniká zejména spalováním fosilních paliv.

V roce 2019 si Liberecký kraj nechal zpracovat studii o uhlíkové stopě na svém území v rámci dlouhodobého programu Zdravý Liberecký kraj a místní Agenda 21. Uhlíkovou stopu sledujeme v pětiletých intervalech, takže další nás čeká v roce 2024,“ dodal Jiří Ulvr, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Ze studie vyšlo, že celkové emise skleníkových plynů, za které kraj odpovídá, dosáhly v roce 2019 bezmála 3,6 milionu tun ekvivalentů CO2. Nejvýznamnější vliv má sektor energie, který tvoří 74 % celkové uhlíkové stopy. Sektor dopravy se podílí 20 % a likvidace odpadů a odpadních vod 5 %. Zemědělství pak tvoří 1 % celkové uhlíkové stopy kraje.

Výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů má nulovou uhlíkovou stopu. Energeticky úsporná opatření uplatňovaná na území kraje budou proto mít zásadní dopad na celkovou uhlíkovou stopu. Vedle spotřeby energie největší negativní efekt v kraji působí individuální automobilová doprava, což by mohlo zlepšit odpovídající napojení kraje na páteřní železniční síť a například i podpora alternativních forem dopravy.

Studie uhlíkové i ekologické stopy Libereckého kraje i krajského úřadu a Akční plán adaptace v podmínkách Libereckého kraje jsou zveřejněné na webu kraje: https://zivotni-prostredi.kraj-lbc.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist