https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/umisteni-dilci-casti-dalnice-d49-u-hulina-bylo-nezakonne
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Děti Země: Umístění dílčí části dálnice D49 u Hulína bylo nezákonné

12. února 2024 | Děti Země
Soud zrušil rozhodnutí krajského úřadu ve Zlíně o změně umístění dvaceti dvou objektů


Krajský soud v Brně na základě žaloby Dětí Země a spolku Egeria, z. s., z 5. prosince 2022 rozsudkem ze dne 31. ledna 2024, spis. zn. 31 A 10/2023 zrušil rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje ze září 2022 o změně umístění dvaceti dvou objektů na dálnici D4901 Hulín – Fryšták.

Tento stav může negativně ovlivnit délku tří probíhajících řízení o povolení celkem dvaceti osm objektů, neboť územní rozhodnutí není od 7. prosince 2024 pravomocné. Soudy ještě řeší dvě žaloby Dětí Země a jednu jejich kasační stížnost.

„S rozsudkem jsme spokojeni, neboť krajský soud nám uznal tři námitky a spolku Egeria další dvě námitky. Soudní řízení by standardně trvalo asi tři měsíce, ale bylo přerušené do vydání nálezu Ústavního soudu v prosinci 2023, v němž uvádí, že sporná část zákona o hodnocení vlivů prioritních dálnic na životní prostředí je v souladu s Ústavou ČR,“ popisuje průběh a výsledek soudního řízení předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Děti Země uspěly s připomínkou, že krajský úřad do podmínek územního rozhodnutí nezahrnul všechny potřebné požadavky stanoviska EIA a ani se řádně nevypořádal s jejich návrhy na uložení nových deseti podmínek ke zmírnění zásahu dálnice D4901 do povrchových vod, do významných krajinných prvků a do krajinného rázu.

Stavební úřad v Holešově si zase neobstaral správné stanovisko MM Zlína k zásahu do přírody a krajiny, neboť ve spisu měl chybně jeho stanovisko ke stavebnímu řízení a ještě na jiné objekty.

Krajský soud v žalobě spolku Egeria uznal závažné vady v postupu úřadů, neboť se pečlivě nezabývaly jeho dvěma konkrétními připomínkami. Spolek v první námitce uvádí, že část objemu znečištěných vod z povrchu vozovek neprochází přes odlučovače ropných látek, takže pokud se pak mají tyto vody vsakovat do půdy, tak zde existuje riziko znečištění podzemních vod.

Ve druhé námitce upozorňuje, že retenční nádrž a její součásti nebyly správně umístěné na všech pozemcích a navíc z jejího popisu není zřejmé, zda skutečně zachytí potřebné množství znečištěných vod a dojde k jejich řádnému vyčištění.

„Rozsudek je od 7. února 2024 pravomocný, takže tento stav může negativně ovlivnit délku odvolacích řízení u KÚ ve Zlíně, který rozhoduje o zákonnosti dvou rozhodnutí MěÚ Holešov o povolení sedmnácti objektů, a délku stavebního řízení pro jedenáct objektů u Dopravního a energetického stavebního úřadu,“ uzavírá Patrik.

Děti Země proti dálnici D4901 zaslaly v letech 2010 až 2024 pět žalob, z nichž dvě byly úspěšné (12/2011 a 1/2024), jedna byla zamítnuta (4/2022), takže se rozhoduje o jejich kasační stížnosti, a dvě žaloby se stále řeší.

Dálnice D4901 délky 17,3 km se reálně začala stavět 13. prosince 2021, přičemž Městský soud v Praze 27. dubna 2022 žaloby Dětí Země a Egerie proti stavebnímu povolení zamítl. Spor již rok a půl řeší Nejvyšší správní soud.


* * * * * * * * * * *


I. Průběh správního řízení o změně č. 1 a č. 2 umístění 22 objektů na dálnici D4901 Hulín – Fryšták (12/2017 až 9/2022, tj. 4 roky a 9 měsíců)


11.12.2017 = Ředitelství silnic a dálnic ČR zasílá žádost
27.07.2018 = MěÚ Holešov veřejnou vyhláškou oznamuje zahájení řízení
27.07.2018 = Děti Země zasílají přihlášku do řízení

06.08.2018 = MěÚ Holešov veřejnou vyhláškou oznamuje zahájení řízení
05.09.2018 = Děti Země zasílají přihlášku do řízení
10.12.2018 = MěÚ Holešov veřejnou vyhláškou řízení přerušuje

09.05.2019 = MěÚ Holešov veřejnou vyhláškou řízení přerušuje
19.05.2020 = MěÚ vydává územní rozhodnutí
18.06.2020 = Děti Země zasílají blanketní odvolání

07.07.2020 = Děti Země zasílají blanketní odvolání doplněné o důvody
09.02.2022 = KÚ ve Zlíně sděluje, že ve spise jsou nové podklady a že je možné se k nim do 10 dní vyjádřit
07.03.2022 = Děti Země zasílají vyjádření k novým podkladům

11.07.2022 = KÚ ve Zlíně sděluje, že ve spise jsou nové podklady a že je možné se k nim do 10 dní vyjádřit
05.08.2022 = Děti Země zasílají vyjádření k novým podkladům
24.08.2022 = KÚ ve Zlíně sděluje, že ve spise jsou nové podklady a že je možné se k nim do 7 dní vyjádřit

15.09.2022 = Děti Země zasílají vyjádření k novým podkladům
19.09.2022 = KÚ ve Zlíně všechna čtyři odvolání zamítá a rozhodnutí MěÚ Holešov částečně mění


II. Průběh soudního řízení o zákonnosti rozhodnutí KÚ ve Zlíně o změně č. 1 a č. 2 umístění 22 objektů na dálnici D4901 Hulín – Fryšták (5/2022 až 1/2024, tj. 13 měsíců)


05.12.2022 = Děti Země zasílají správní žalobu
05.12.2022 = Egeria, z. s., zasílá správní žalobu
12.01.2023 = Krajský soud v Ostravě zasílá obě žaloby na Krajský soud v Brně
14.02.2023 = KÚ ve Zlíně zasílá vyjádření k žalobě Dětí Země
22.02.2023 = KÚ ve Zlíně zasílá vyjádření k žalobě Dětí Země

20.03.2023 = Děti Země zasílají repliku k vyjádření KÚ ve Zlíně
14.04.2023 = Krajský soud v Brně řízení přerušuje do vydání rozhodnutí Ústavního soudu
20.12.2023 = Ústavní soud návrh na zrušení části § 23a zákona č. 100/2001 Sb. zamítá (spis. zn. Pl. ÚS 7/23)
31.01.2024 = Krajský soud v Brně žaloby spolků uznává a ruší rozhodnutí KÚ ve Zlíně (spis. zn. 31 A 10/2023)
07.02.2024 = zrušující rozsudek Krajského soudu v Brně je pravomocný
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist