https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/urad-pro-civilni-letectvi-upravil-podminky-pro-lety-nad-krkonosskym-narodnim-parkem
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Správa KRNAP: Úřad pro civilní letectví upravil podmínky pro lety nad Krkonošským národním parkem

1. března 2019 | Správa KRNAP
Autor: Radek Drahný, tel: 737 209 900
S novelou zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, která vstoupila v účinnost v červnu 2017, začal platit zákaz létání nad územím národního parku v rozporu s podmínkami stanovenými v opatření obecné povahy Úřadu pro civilní letectví (ÚCL). Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti 28. února 2019.

Opatření obecné povahy ÚCL čj. 9823-18-701 ze dne 24. 9. 2018 s účinností od 28. 2. 2019 vymezuje omezený prostor LK3 KRNAP s minimální výškou letu letadel 1 000 ft (300 m) nad nejvyšší překážkou v okruhu 600 m od letadla.

Omezení vstupu do vzdušného prostoru se nevztahuje na:
* Lety policejní
* Lety vojenských letadel
* Lety letecké záchranné služby bezprostředně související se záchranou lidského života a IZS
* Lety za účelem pátrání a záchrany
* Lety provádějící leteckou hasičskou činnost
* Lety bezmotorových letadel
* Vzlety a přistání bezmotorových letadel po povolení uživatele prostoru
* Lety bezpilotních letadel po povolení uživatele prostoru

Letecký provoz je pro ptáky obecně rušivý. Hodnocení vlivu dopravního hluku na ptáky se věnuje řada studií, dokládajících zejména negativní dopady na akustickou komunikaci mezi ptáky, zvýšený stres dotčených jedinců či vyšší riziko jejich predace (např. Reijnen et al. 1995, Garniel et al. 2007, Ruddock & Whitfield 2007, Garniel & Mierwald 2010 aj.). Jedna z nejrozsáhlejších studií (Garniel et al. 2007) hodnotí vliv hluku na 132 ptačích druhů a mezi velmi citlivými na hluk uvádí i řadu druhů hnízdících v Krkonoších, např. v okolí Sněžky (tetřívek obecný, kulíšek nejmenší, sýc rousný, datel černý, bělořit šedý a další). Dva z nich (tetřívek obecný, sýc rousný) studie dokonce zařazuje do skupiny 12 vůbec nejcitlivějších druhů k vlivu hluku na jejich funkční existenci, s kritickou hladinou hlukového zatížení 47 dB pro noční a 52 dB pro denní druhy.

Na základě tohoto ustanovení byl na začátku roku 2018 vznesen požadavek Ministerstva životního prostředí, sekce ochrany přírody a krajiny, na vymezení uvedeného omezeného prostoru nad územím Krkonošského národního parku, který vyústil v přijetí citovaného opatření obecné povahy.
Radek Drahný, tel: 737 209 900 tisknout poslat  twitter
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist