https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/ustecky-kraj-se-definitivne-odkloni-od-uhli-vlada-schvalila-strategii-zmeny-uhelnych-regionu-a-jejich-hospodarskou
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Hnutí DUHA, Greenpeace ČR, Limity jsme my, Kořeny Litvínov a STUŽ: Ústecký kraj se definitivně odkloní od uhlí. Vláda schválila strategii změny uhelných regionů a jejich hospodářskou restrukturalizaci

Vláda právě schválila Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, navržený ministerstvem pro místní rozvoj. Jde o další potvrzení, že rozvoj krajů má jít od těžby uhlí k moderní ekonomice, snižování sociálních rozdílů a lepšímu životnímu prostředí. Na strategický rámec má nyní dle rozhodnutí vlády navazovat vytvoření akčního plánu konkrétních kroků.

Ministerstvo pro místní rozvoj výslovně uvedlo: "Strategický rámec hospodářské restrukturalizace je návrhem strategie změny, nikoliv návrhem strategie záchrany či udržení dosavadních poměrů v dotčených krajích." Chce rozvíjet podnikání, výzkum a inovace, lákat do krajů zahraniční investice, pomáhat vytváření nových kvalitních pracovních míst a zvyšování odbornosti i motivace lidí k nové práci.

V krajích bude také stát usilovat o zlepšení stavu silnic a železničního spojení. Má se zlepšit fungování úřadů a také snižovat sociální rozdíly. Jedním z pilířů restrukturalizace má být ozdravení životního prostředí. Zejména je třeba zlepšit stav ovzduší. V severozápadních Čechách jej znečišťují zastaralé uhelné elektrárny a také topení uhlím v domácích kotlech.

Hnutí DUHA, Greenpeace a sdružení Kořeny Litvínov, Limity jsme my a Společnost pro trvale udržitelný život vítají přijetí strategického rámce a upozorňují, že navazující akční plán by měl přinést mimo jiné konkrétní opatření, která v Ústeckém kraji pomohou najít práci lidem pracujícím na končím velkolomu Československé armády a na něj navázaných provozech.

Podle dříve předložených výpočtů ministerstva práce a sociálních věcí část lidí tvoří kvalifikovaní provozní zámečníci, údržbáři a další, o něž mají zaměstnavatelé v kraji velký zájem. Víc než 600 lidí, kteří budou podle předpokladů postupně propouštěni, má navíc přejít na jiné velkolomy v Ústeckém kraji pokračující v těžbě.

Právě Ústecký kraj má velký potenciál rozvíjet čisté obnovitelné zdroje a posilovat energetickou efektivitu. Díky tomu by podle propočtů expertů vzniklo 2 300 pracovních míst - tedy více než dvojnásobek postupně propouštěných z velkolomu ČSA. Podle studie však vzniknou i další pracovní místa v navazujících sektorech služeb, dodavatelských podnicích nebo zemědělství [1].

Ekologické organizace a iniciativy také připomínají vládě, že nyní je nejvyšší čas odepsat nepotřebné uhlí za limity a dát po hornících (kteří nedávno dostali speciální nepodmíněné sociální dávky) jistotu i obcím a místním lidem, kteří se roky obávají o své domovy. Zároveň navrhují, aby stát získal peníze na restrukturalizaci kraje i hornické dávky vyšším zpoplatněním těžby státního uhlí. Současné neadekvátní mnohamiliardové zisky těžařů ukazují, že je to možné [2].

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
"Vláda učinila definitivní strategické rozhodnutí o přeměně Ústecka z uhelného skanzenu k modernizaci regionu. Nyní jsou potřeba konkrétní opatření. Stát by se proto měl zaměřit na rozvoj obnovitelných zdrojů energie, které vytvoří velké množství nových pracovních míst a pomohou obcím i kraji. A přírodovědci dokonce na Mostecku našli možnost vymezit nové území pro ochranu divoké přírody v Krušných horách. Taková rarita by na Mostecko přilákala turisty a podílela by se na jeho oživení."

Jan Freidinger, koordinátor kampaní Greenpeace ČR, řekl:
"Schválená strategie vlády není jedinou cestou, která může Mostecku přinést naději a prosperitu. Již během příštího roku se začne své závislosti na uhlí zbavovat město Horní Jiřetín, které bylo donedávna těžbou ohrožené. Mohlo by tak posloužit jako příklad i dalším obcím v severních Čechách, jak mohou chytrou kombinací energetických úspor a obnovitelných zdrojů zajistit lepší podmínky pro své obyvatele."

Petr Globočník, o.s. Kořeny Livínov, řekl:
"Akční plán navazující na dnes schválený strategický rámec by měl předestřít jasnou koncepci využití prostoru po zaniklém velkolomu a předem vyřešit případné majetkové nesrovnalosti tak, aby předešel sporům a průtahům ve využití tohoto prostoru, jako je tomu v případě jezera Most. Velkolom ČSA může být využit jako přečerpávací elektrárna, která - coby záložní zdroj - vhodně doplní rozvoj elektráren větrných."

Jiří Dlouhý, předseda STUŽ, řekl:
"Rozhodnutí vlády dává naději, že situace krajiny i kulturních památek, ale i obyvatel jak Mostecka, tak i Krušných hor, se konečně začne obracet k normálním standardům, na které jsou zvyklí obyvatelé jiných částí naší republiky."

Radek Kubala, iniciativa Limity jsme my, řekl:
"Aby však mohla hospodářská restrukturalizace probíhat, musí vláda odstranit i dlouholeté bariéry rozvoje, například odepsat nepotřebné uhlí za limity. Obyvatelé obcí ohrožených těžbou si zaslouží jistotu. Musí na ně pamatovat akční plán, který má navazovat na schválený strategický rámec."


Kontakty:
Jiří Koželouh, Hnutí DUHA, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz
Jan Freidinger, Greenpeace ČR, 734 620 843, jan.freidinger@greenpeace.org

Poznámky:
[1] EkoWATT pro ALIES: Možnosti využití energických úspor a obnovitelných zdrojů energie v Ústeckém kraji (http://www.alies.cz/wp-content/uploads/Moznosti_vyuziti_energetickych_uspor_a_OZE_v_Usteckem_kraji.pdf)
[2] http://hnutiduha.cz/aktualne/davkami-pro-horniky-byly-stvrzeny-limity-tezby
Jan Piňos, tel: 731 465 279 tisknout poslat
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si jej.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklamaBlíž přírodě

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist