https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/v-doplnujicich-senatnich-volbach-na-teplicku-bude-piratske-barvy-hajit-tomas-tozicka
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Česká pirátská strana: Senátním kandidátem Pirátů na Teplicku je Tomáš Tožička. Věnovat se chce problematice regionálního rozvoje, dostupného bydlení, exekučních pastí či podpoře malého a středního podnikání

18. února 2020 | Česká pirátská strana
Kandidátem Pirátů v doplňovacích senátních volbách na Teplicku je Tomáš Tožička. Kandidaturu Tožičky potvrdilo i víkendové hlasování Celostátního fóra strany. V Senátu by se chtěl věnovat především problematice regionálního rozvoje, dostupného bydlení, exekučních pastí, posílení participativního rozhodování, podpoře malého a středního podnikání a tématům životního prostředí. Duchcovský rodák pochází z rodiny, která zažila pronásledování jak v době nacistické okupace, tak během komunistických procesů v padesátých letech. V období normalizace vykonával dělnické profese, studovat vysokou školu mohl až po roce 1989. V roce 1996 promoval na evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy.

„Pro mladou generaci a seniory je problém najít dostupné bydlení. Proto je potřeba posílit komunální a družstevní výstavbu. Cílenou péči vyžadují rovněž vyloučené lokality. Jde o kombinaci posilování kapacit a spolupráci tamních obyvatel a odpovědné asistence státních i komunálních složek,“ uvedl Tožička k tématu, které je se severočeským regionem úzce spjaté a doplnil, že bude podporovat řešení problému exekucí: „Kromě novely insolvenčního zákona je nutné urychleně a bezpodmínečně zavést místní příslušnost soudních exekutorů s jejich rovnoměrným přidělováním místně příslušnými soudy. Bez této klíčové změny Občanského soudního řádu a Exekučního řádu již prakticky nelze pandemii exekucí dostat pod kontrolu.“

V oblasti podnikání se chce Tožička zaměřit na omezení byrokratické zátěže a podporu regionálních živnostníků. Vedle toho chce posílit kontrolu nad miliardovými transfery firem, které vyvádějí zisk do zahraničí: „Je důležité, aby se finanční úřady soustředily více na velké hráče než na drobné živnostníky a malé podnikatele. Česká republika patří mezi země s největším nelegálním odlivem financí na světě. Podle konzervativních odhadů se jedná o 140 miliard korun ročně. K tomu musíme připočíst dalších dvě stě miliard v legálních transferech z dceřiných firem. Většině ilegálních transferů se dá zabránit zvýšením kapacit finančních úřadů, jejichž zaměstnanci budou informováni o možnostech předcházení daňovým únikům.“

Protože Teplicko je jedním z regionů postižených těžbou uhlí, patří rekultivace životního prostředí mezi stěžejní oblasti, které chce v Senátu Tožička prosazovat: „Musíme se začít připravovat na klimatickou změnu a přizpůsobit tomu své chování. V prvé řadě je nutné omezit a zastavit těžbu uhlí a provoz uhelných elektráren tak, aby transformace měla pozitivní dopad na region a zaměstnance. Rekultivace důlních děl i výsypek zlepší kvalitu života a zajistí nová pracovní místa. Musíme se zaměřit na výzkum a vývoj nových, energeticky nenáročných materiálů.“

Předseda Pirátů Ivan Bartoš ke kandidatuře Tomáše Tožičky: „Tomáš Tožička je člověk vysokých morálních kvalit, za kterým je reálná práce. Podílel se nejenom na projektech v Česku, ale i v Africe. Vybudoval komunitní centrum Otevřený svět v Litvínově, azylový dům pro ženy a matky v tísni a centrum mezinárodního setkávání v Mostě a podílel se na řadě dalších projektů. V zahraničí vedl elektrifikaci školy, kliniky a komunitního centra v Zambii, střední školy v Angole a devíti dalších škol v Bangladéši. Kromě celé řady humanitárních činností stál také u zrodu debaty o participativním rozpočtu v ČR.“

Kandidaturu Tomáše Tožičky potvrdili Piráti ve víkendovém hlasování Celostátního fóra strany.

„Oceňuji stranickou demokracii v České pirátské straně. Opět se ukázalo, že u jako jedné z mála stran je u Pirátů slyšet každý hlas jednotlivého člena a každý se má možnost k dění ve straně vyjádřit. Jsem moc rád, že členové zvažovali přínos celoživotních zkušeností kandidáta Tožičky pro formování lokálních i celostátních řešení v tak zásadních otázkách lidského života. Krajskému sdružení i kandidátovi přeji v nadcházející krátké a intenzivní kampani na Teplicku a v regionu, kde Tomáš Tožička strávil značnou část svého života, úspěch, neboť i části tohoto regionu jsou výše zmíněnými problémy skutečně zasaženy. Celostátní politika nemůže fungovat bez toho, aniž by měla své hluboké základy v silných regionech. Funkcí senátora by mělo být tuto regionální a celostátní úroveň reflektovat a propojovat,” dodal Bartoš.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist