Filip Šebek "> V kantonu Sarajevo pomáhá projekt podpořený ČRA zefektivnit systém nakládání s odpady - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/v-kantonu-sarajevo-pomaha-projekt-podporeny-cra-zefektivnit-system-nakladani-s-odpady-2
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Česká rozvojová agentura: V kantonu Sarajevo pomáhá projekt podpořený ČRA zefektivnit systém nakládání s odpady

10. května 2022 | Česká rozvojová agentura
Autor: Filip Šebek
Jeden z velkých současných problémů, kterým bosenská společnost čelí, souvisí s otázkami životního prostředí. Ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi je míra recyklace v Bosně a Hercegovině nízká, počet nelegálních skládek je vysoký, nevyhovující městské skládky znečišťují životní prostředí v regionu a negativně ovlivňují lidské zdraví. Česká rozvojová agentura proto podporuje tříletý projekt realizovaný společností Člověk v tísni s názvem Zefektivnění systému nakládání s odpady v kantonu Sarajevo, jehož cílem je snížit produkci odpadů s pomocí prevence, redukce, recyklace a osvětové kampaně.

V posledních letech se v Bosně a Hercegovině stává téma životního prostředí mnohem populárnější. Tento fakt naznačuje rostoucí úroveň ekologického povědomí občanů. Protesty proti znečištění, nedostatečným zákonům o ochraně přírody a špatnému hospodaření a neefektivním postupům různých aktérů na místní i regionální úrovni jsou stále častější. Dle médií občané netřídí domácí odpad pravidelně, přestože recyklaci uznávají a opětovné použití odpadu považují za užitečné. Hlavním problémem bránicím aktivní účasti na recyklaci je nedostupnost kontejnerů na třídění v jejich sousedství i když někteří občané připouštějí, že kontejnery na plasty jsou dostupnější. Občané kantonu Sarajevo často nevidí smysl v třídění domácího odpadu, ani efekt využití odpadu vytříděného a nemají dostatek informací o tom, jak vytříděný odpad využít. Obecně platí názor, že operační systém recyklace v Sarajevu neexistuje.

Recyklace vyžaduje rozdělení odpadu, která je prokazatelně nejefektivnější přímo u zdroje, tedy na úrovni domácností či jednotlivců. Dříve prováděné osvětové kampaně naznačují, že občané Sarajeva neznají rozdíl mezi druhy plastů, které lze recyklovat v Bosně a Hercegovině (např. uzávěry z PET lahví recyklovat v BiH nelze). Pandemie nemoci COVID-19 navíc celosvětově zvýšila poptávku po plastových výrobcích a obalech, proto lze očekávat také nárůst odpadu vytvářeného zejména ve velkých městech.

„Aktivní zapojení sarajevských občanů do třídění odpadu je klíčové pro efektivní fungování zdejšího odpadového hospodářství. Nedílnou součástí projektu je proto zlepšování povědomí o možnostech třídění odpadů zdejších obyvatel prostřednictvím veřejné kampaně. Dále do projektu aktivně zapojíme zaměstnance odpovědných ministerstev na úrovni kantonu Sarajevo, jejichž znalosti a dovednosti v oblasti sběru a třídění odpadu a s nimi daná legislativa jsou klíčové pro efektivní nastavení celého systému hospodaření s odpady, a také zástupce nevládních neziskových organizací, které v této oblasti dlouhodobě působí a zastupují občany kantonu Sarajevo. Zaměstnanci ministerstev a neziskových organizací budou zapojeni do klíčových debat ohledně efektivního nastavení celého systému hospodaření s odpady,“ říká koordinátor projektu Vladislav Vik ze společnosti Člověk v tísni.

Do nového systému je třeba zahrnout i informace o řádném třídění, jednotlivých druzích vyprodukovaného odpadu, jeho čištění, harmonogramu sběru odpadu i umístění nádob na odpad. A v neposlední řadě také jasného a jednoduchého vysvětlení systému kódování
nakládání s odpady srozumitelné pro všechny věkové skupiny. Z tohoto důvodu je třeba se tomuto tématu věnovat prostřednictvím osvětových a informačních kampaní.

Součástí projektu je proto mediální kampaň, která pomocí vhodných nástrojů osloví cílovou skupinu. Ve spolupráci s nejméně třemi vybranými základními školami v kantonu Sarajevo budou pro žáky uspořádány dva cykly „recyklační soutěže“. Hlavním cílem soutěže je motivovat školy k začlenění tématu odpadového hospodářství do svých předmětů. Soutěž bude zahrnovat testování praktických znalostí o třídění a likvidaci odpadu, recyklaci či opětovném použití. Kromě toho vytvoří profesionálové z BiH společně s českými experty krátká videa, která budou posléze vysílána v místní televizi. Tato videa jasným a atraktivním způsobem vysvětlí hlavní pojmy a koncepci nakládání s odpady v Kantonu Sarajevo, které jsou relevantní pro širokou veřejnost.

„V rámci projektu proběhl koncem března dvoudenní workshop s účastí pěti českých a místních expertů, který byl zaměřen na výměnu zkušeností o významu správného odpadového hospodářství. Věřím, že moderní a funkční systém nakládání s odpady přinese obyvatelům Kantonu Sarajevo také nové pracovní pozice, podnítí zaměstnanost a stane se příležitostí pro sociálně-ekonomický rozvoj regionu,“ dodává Vladislav Vik.

Hlavním realizátorem projektu je společnost Člověk v tísni. Do některých komponentů projektu, speciálně pak těch, které se zaměřují na technické řešení problematiky nakládání s odpadem, je zapojena česká společnost DEKONTA, která se stala jednou z předních environmentálních společností ve střední a východní Evropě.
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist