Vojtěch Bílý "> V letech 2021 až 2023 poskytlo Ministerstvo zemědělství na ochranu životů a majetku před povodněmi 2,9 miliardy korun - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/v-letech-2021-az-2023-poskytlo-ministerstvo-zemedelstvi-na-ochranu-zivotu-a-majetku-pred-povodnemi-2-9-miliardy-korun
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MZe ČR: V letech 2021 až 2023 poskytlo Ministerstvo zemědělství na ochranu životů a majetku před povodněmi 2,9 miliardy korun

9. května 2024 | MZe ČR
Autor: Vojtěch Bílý
Zejména zvyšování retence vodních děl, zvyšování kapacity koryt vodních toků a budování ochranných protipovodňových hrází v letech 2021 až 2023 poslouží jako prevence před povodněmi. Informuje o tom aktuální zpráva Ministerstva zemědělství (MZe) a Ministerstva životního prostředí (MŽP). Jde v pořadí o osmou hodnotící zprávu od roku 2000, kdy vláda schválila Strategii ochrany před povodněmi na území ČR.

Na protipovodňová opatření vznikající v letech 2021 až 2023 na území České republiky vynaložilo MZe 2,9 miliardy korun a MŽP 1,9 miliardy korun. Dohromady tedy oba resorty přispěly na prevenci před povodněmi téměř 5 miliardami korun. Na systému prevence před povodněmi se finančně podílí též ochráněné subjekty (zejména města a obce), samotní investoři (státní podniky Povodí a Lesy ČR) a soukromí investoři podnikající v rybnikářství.

„Téměř třímiliardovou dotací pomohlo v uplynulých třech letech Ministerstvo zemědělství například s výstavbou protipovodňových hrází, rekonstrukcemi a odbahněními rybníků, odstraňováním povodňových škod, zvýšením retence nebo odstraňováním havarijních situací na rybnících a malých vodních nádržích,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Mezi lety 2021 a 2023 skončil program Podpora prevence před povodněmi III a na něj navázal program Podpora prevence před povodněmi IV. Cílem dotačního titulu je především zvýšení retence, tedy budování opatření k řízeným rozlivům povodní, poldrů a vodních nádrží s retenčními prostory, a to zejména v oblastech, kde hrozí povodně nejvíce.

Za dobu trvání programu III (2014-2022) se podařilo například postavit 17 a rekonstruovat 11 kilometrů ochranných hrází, zpevnit více než 20 kilometrů vodních toků a zvýšit celkový retenční objem o 27 milionů m3. Díky všem vybudovaným opatřením se zlepšila ochrana před povodněmi pro téměř 201 tisíc obyvatel. Mezi nejvýznamnější stavby z poslední doby patřilo dokončení protipovodňové ochrany Olomouce a Žamberka. Státní rozpočet se na programu podílel částkou téměř 2,8 miliardy korun.

V navazujícím programu IV (2018-2028) je alokována celková státní podpora 4,8 miliardy korun. V plánu je pokračovat s výstavbou ochranných hrází, zvyšováním retenčních prostor nebo stabilizací řek a potoků. K významným stavbám zahájeným v posledních třech letech patří rekonstrukce vodních děl Harcov, Morávka a Orlík nebo zkapacitnění jezu a stavba rybího přechodu na Bečvě u města Hranice.

„Úspěšně pokračujeme i v obnovování, odbahňování a rekonstrukcích rybníků. Na to po celou dobu trvání programu mezi lety 2016 a 2024 poskytneme souhrnný příspěvek ve výši jedné miliardy korun. Zaměřujeme se na zlepšení schopnosti krajiny zadržovat vodu, protože rybníky dokážou zmírňovat zejména lokální povodně způsobené přívalovými srážkami. Což je v posledních letech stále častější jev,“ uvedl ministr Výborný.

S podporou programu je záměrem vybudovat 163 hektarů vodních nádrží s retenčním prostorem 904 tis. m3 a odstranit 1 373 634 m3 sedimentu. Dokončena už je například rekonstrukce výpusti, hráze a odbahnění rybníka Dobevský u Písku a obnova rybníka Blatec u Stráže nad Nežárkou.

„Obnova vodního režimu je kvůli postupující změně klimatu jedním ze základních úkolů Ministerstva životního prostředí. A to jak z důvodů prevence proti povodním, tak kvůli suchu a obecně adaptačním opatřením. V praxi to znamená nekončící práce při navracení vodních toků do jejich přirozeného stavu, dále pak revitalizaci říček, potoků nebo mokřadů, stejně jako realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření a správné hospodaření se srážkovými vodami ve městech a obcích. Další investice poskytujeme z Operačního programu Životní prostředí 2021 až 2027. Jen na opatření ve volné přírodě máme pro obce, podnikatele, nevládní organizace, ale i občany celkem k dispozici téměř 5,4 miliardy korun,“ řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist