Filip Šebek "> V moldavském městě Briceni byla úspěšně dokončena a příjemci předána nová čistírna odpadních vod - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/v-moldavskem-meste-briceni-byla-uspesne-dokoncena-a-prijemci-predana-nova-cistirna-odpadnich-vod-2
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Česká rozvojová agentura: V moldavském městě Briceni byla úspěšně dokončena a příjemci předána nová čistírna odpadních vod

11. října 2022 | Česká rozvojová agentura
Autor: Filip Šebek
V pondělí 10. října byla v moldavském městě Briceni slavnostně předána příjemci nová moderní čistírna odpadních vod. Projekt, který financovala Česká republika prostřednictvím České rozvojové agentury, zásadním způsobem přispěje ke zlepšení situace v oblasti ochrany životního prostředí ve městě Briceni a přilehlém okolí. Slavnostního předání se zúčastnila delegace z České republiky za účasti náměstka ministra zahraničí Jiřího Kozáka, ředitele odboru pro rozvojovou spolupráci Petra Gandaloviče, velvyslance ČR v Moldavsku Stanislava Kázeckého, zástupců realizačního týmu a České rozvojové agentury a také moldavského ministerstva životního prostředí. Předaná čistírna bude do konce března 2023 provozována v monitorovaném zkušebním provozu.

Nedostatečné čištění odpadních vod představuje pro životní prostřední Moldavska jeden z nejzásadnějších problémů. Mnohdy velmi zastaralá či neexistující infrastruktura pro nakládání s odpadní vodou pocházející, ať už z domácností nebo průmyslu zcela bez záchytu a čištění kontaminuje vodní toky, půdu a podzemní zdroje pitné vody. To byl případ i města Briceni, kde sice již existovala kanalizační síť včetně přečerpávacích stanic, ale scházela čistírna a odpadní vody byly vypouštěny buď do sedimentačních lagun za městem nebo přímo do přilehlé říčky Lopatinka.

Situaci, která místní obyvatelstvo dlouhodobě znepokojovala, pomohl vyřešit až projekt, v rámci něhož byla vybudována nová městská čistírna odpadních vod s hydraulickou kapacitou 1.020 m3/den. Jedná se o ČOV mechanicko-biologického typu, včetně stupně stabilizace a technologie na zpracování kalů. V rámci projektu došlo i k drobným úpravám stávajících objektů včetně nového technologického vybavení umístěné v hlavní čerpací stanici. Realizace projektu probíhala od července 2019 a do konce března 2023 bude provozována v monitorovaném zkušebním provozu.

„Nová čistírna odpadních vod umožní postupnou revitalizaci a obnovu původního ekosystému,“ říká Václav Weinfurt, vedoucí projektu ze společnost Ircon, s.r.o., která projekt spolurealizovala. „Projekt představuje ve finančním objemu třetí největší intervenci v historii České rozvojové agentury s celkovým rozpočtem v hodnotě 2 103 817 Euro. ČOV zajistí čištění komunálních odpadních vod dle moderních standardů platných v EU nejen ve městě Briceni, ale i pro přilehlé sousední obce. Problém odpadních vod v Moldavsku je z velké části spojen s legislativním prostředím, včetně nastavení poplatků. Budoucí projekty ČR se proto budou zabývat i analýzou těchto oblastí tak, aby na projekt v Briceni mohly navázat i další.“ dodává náměstek ministra zahraničí Jiří Kozák.

Projekt byl implementován sdružením českých firem Ircon a Ekosystem. Zatímco stavební část byla realizována moldavskými stavebními firmami, veškerá technologie byla dovezena z České republiky. Na její montáži se pak podílely další přední čeští výrobci ve spolupráci s místní firmou Bonkom. Celkově se na tomto projektu podílelo více než 15 firem.

Kromě samotného uvedení do provozu a nastavení technologie je pro zajištění udržitelnosti projektu jeho nedílnou součástí také zpracování provozního řádu a zaškolení obsluhy. To probíhalo v několika fázích v závislosti na spouštění technologie. Zkušební provoz probíhá od února 2022 za aktivní účasti českých expertů a bude ukončen v březnu 2023. Poté přejde ČOV do plného provozu již řízena pouze příjemcem projektu.

„Po uvedení ČOV do zkušebního provozu se znečištěná voda z hlavní čerpací stanice přestala čerpat do sedimentačních lagun za městem. Nyní se čerpá voda novými čerpadly do ČOV na multifunkční linku, kde je završena část mechanického předčištění,“ přibližuje Václav Weinfurt. V rámci procesu čištění poté voda natéká do venkovních nádrží, kde probíhá biologické čištění na bázi denitrifikace-nitrifikace. Odtud vyčištěná voda odtéká přes dosazovací nádrže a UV lampu již do odtokového kanálu mimo ČOV. Postupně se spustilo i chemické hospodářství, kdy dávkováním síranu železitého dochází ke snižování obsahu fosforu. Zbývá nastavit proces kalového hospodářství, což bude provedeno, jakmile se zformuje dostatečné množství kalu. Celý proces je řízen moderním řídicím systémem přes dispečink s dálkovým monitoringem. Monitoring provozu je doplněn zkouškami prováděnými na místě obsluhou a pravidelnými měsíčními rozbory vody. Podle výsledků těchto rozborů je již teď zřejmé, že vypouštěné vyčištěné vody jsou v souladu s legislativou EU a tudíž pro životní prostředí nezávadné.
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist