Filip Šebek "> V Palestině byla s podporou ČRA zprovozněna předváděcí recyklační linka na výrobu stavebních suchých směsí z odpadových materiálů - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/v-palestine-byla-s-podporou-cra-zprovoznena-predvadeci-recyklacni-linka-na-vyrobu-stavebnich-suchych-smesi-z-odpadovych-2
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Česká rozvojová agentura: V Palestině byla s podporou ČRA zprovozněna předváděcí recyklační linka na výrobu stavebních suchých směsí z odpadových materiálů

23. března 2021 | Česká rozvojová agentura
Autor: Filip Šebek
Palestina, jako další arabské země regionu Středního východu, nemá stále vypracované a aplikované komplexní metodiky pro odpadové hospodářství. Přitom problémy s komunálními i průmyslovými odpady se nadále zvětšují. Jedním z efektivních způsobu řešení může být recyklace a transformace odpadu na surovinu a zdroj. Česká republika má v tomto směru co nabídnout, o čemž svědčí i projekt firmy LAVARIS, která se zde s podporou Programu B2B České rozvojové agentury pustila do realizace předváděcího a experimentálního centra recyklační technologie včetně instalace a zprovoznění předváděcí recyklační linky na výrobu stavebních suchých směsí z odpadových materiálů z kamenného průmyslu a další odpady ze stavebnictví.

Hlavní činností společnosti LAVARIS je výzkum a vývoj nových technologií v oblasti užití a zpracování druhotných surovin, vedlejších průmyslových produktů a vybraných odpadních materiálů, kterými jsou pryže, drcený beton, stavebný a demoliční odpad, odpad z kamenného průmyslu a biomasa. „Současně s prováděnou výzkumnou činností vyvíjíme a konstruujeme moderní zařízení na efektivní zpracování druhotných surovin i odpadních materiálů. Našimi technologiemi zpracováváme materiály, které jsou ostatními subjekty považovány za odpadní. Standardně nezpracovatelný materiál přeměňujeme ve využitelnou druhotnou surovinu či polotovar pro další zpracování a tím chráníme životní prostředí. Stěžejní část naší produkce spočívá ve vývoji recyklačních linek na aktivaci pryžového, kamenného a betonového prachu. Soustředíme se rovněž na recyklaci sádrokartonu, jakož i drcení a dosoušení biomasy,“ říká manažer projektu George Karra’a z firmy LAVARIS.

Realizace předváděcího a experimentálního centra pro technologie recyklace má za cíl zlepšit konkurenceschopnost firmy v Palestině a blízkém regionu, propagovat její výrobky a řešení, jakož i působit v místě v co nejbližší dostupnosti zákazníků při řešení jejích požadavků z různých odvětví průmyslu. Stejně jako hledat místní partnery pro další uplatnění a prodej české technologie a know-how. Firma LAVARIS už od roku 2012 spolupracuje s českými univerzitami (České vysoké učení technické v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Česká zemědělská univerzita v Praze) na společném aplikovaném výzkumu a vývoji řešení, která umožňují rozvíjet vhodným způsobem opětovné využití různých druhů odpadů a úspěšně je transformovat na zdroje.

Hlavními příjemci projektu budou obyvatelé města Beit Sahour, které bude zároveň sloužit jako partner pro oslovení dalších měst a obcí v Palestině. Stejně důležitá je pro rozvoj projektu spolupráce s Bethlehem University a Al-Quds University. Jedná se především o efektivnější zapojení do akademického sektoru s možnostmi propojovat české týmy na univerzitách s lokálními odborníky v Palestině. „Společně s pracovníky obou univerzit chceme oslovit soukromé firmy a přímo na místě jim předvést fungování naší malé výrobní linky na suché stavební směsí. Zákazník tak lépe pochopí výhody naší technologie a zároveň s ním můžeme společně doladit dodávku podle jeho potřeby. Věřím, že výroba suché stavební směsi z odpadového materiálu změní pohled místních úřadů na problematiku odpadů z kamenného průmyslu, který se považuje za jednu z největších ekologických zátěži na Západnímu břehu Jordánu. Přitom je možné změnit úhel pohledu a místo velkého problému vidět velký zdroj. Řada odpadů totiž bude mít velký potenciál stát se užitečným zdrojem vstupní suroviny do několika navržených produktů z různých odvětví průmyslu,“ vysvětluje George Karra’a.

Projektu nahrává i skutečnost, že v Betlémě a okolí je více jak 500 závodů a kamenolomů na zpracování kamene, produkujících přes 150 tisíc tun odpadních kalů. Firma LAVARIS má v plánu pomoci ke vhodné likvidaci těchto odpadů a předvést své řešení, jež mohou palestinské podniky sami převzít a integrovat do rozšíření vlastní aktivity. Pracovníci české firmy také poskytnou potřebné konzultaci k možné aplikaci technologií přímo u jejích výroby.

Spolupráce mezi palestinskými a českými firmami na projektu recyklace různých typu odpadů v Palestině, který se zakládá na výsledku výzkumu a spolupráce s českými vysokými školami, dává velkou šanci k udržitelnému rozvoji projektu a přispěje k rozvoji regionu i zlepšení kvality životního prostředí. Standardně nezpracovatelný materiál dokážou české technologie totiž přeměnit ve využitelnou druhotnou surovinu.

Hlavními partnery projektu pro vývoj a návrhy konkrétních řešení jsou na české straně výše zmíněné univerzity ČVUT, VŠCHT a ČZU. Propojení českých univerzitních partnerů s palestinskou univerzitou může navíc vést k dalším synergickým efektům, z něhož by mohli profitovat nejen místní podniky, ale i obyvatelé Betléma a dalších palestinských měst.
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist