https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/v-roce-2022-podporila-ceska-rozvojova-agentura-ve-svete-108-projektu-pomoc-smerovala-take-na-ukrajinu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Česká rozvojová agentura: V roce 2022 podpořila Česká rozvojová agentura ve světě 108 projektů, pomoc směřovala také na Ukrajinu

Česká rozvojová agentura (ČRA) během roku 2022 realizovala v různých zemích světa přes sto úspěšných projektů za více než 310 milionů korun. Patří mezi ně např. projekt zaměřený na stabilizaci obživy v reakci na klimatické změny v Zambii, předání nové moderní čistírny odpadních vod v Moldavsku či další dodávka zdravotnických přístrojů Národní pediatrické nemocnici v kambodžském Phnom Penhu. Kromě toho ČRA rozšiřovala spolupráci s Evropskou komisí v rámci delegované spolupráce a své aktivity zaměřila i na Ukrajinu.

Česká republika má na základě Strategie zahraniční rozvojové spolupráce na období 2018–2030 stanovených šest prioritních zemí, do kterých zahraniční rozvojovou spolupráci dlouhodobě směřuje. Jsou jimi Bosna a Hercegovina, Gruzie, Moldavsko, Kambodža, Etiopie a Zambie. Od roku 2014 pokračuje mimořádná pomoc Ukrajině při její obnově a demokratické transformaci. Navzdory vojenské intervenci Ruska na Ukrajinu byla Česká rozvojová agentura schopna naplnit své závazky, a to přes komplikace, které válečný stav v zemi přináší.

Projekty zahraniční rozvojové spolupráce realizované ČRA však nejsou limitovány pouze na prioritní země. Horizontální programy (například Program B2B či Trilaterální projekty) jsou otevřené pro všechny rozvojové země dle klasifikace OECD. V roce 2022 byly takto podpořeny například projekty v Gambii, Uzbekistánu, Egyptě a v dalších zemích. Dotační tituly směřují i do České republiky, kde ČRA podporuje projekty zaměřené na vzdělávání, osvětu, témata udržitelného rozvoje či podporu platforem věnujícím se rozvojové spolupráci.

„Za úspěch roku 2022 lze bezpochyby považovat další rozšiřování spolupráce České rozvojové agentury s Evropskou komisí v rámci delegované spolupráce. Vedle existujících projektů v Moldavsku, v Bosně a Hercegovině a Gruzii, se koncem roku 2022 podařilo zahájit jednání na přípravě projektu v rámci delegované spolupráce v Zambii. O zapojení do projektu usilovala ČRA během celého roku 2022. Jde o komplexní projekt, který je součástí široké iniciativy EU v Zambii a bude realizován pod hlavičkou Team Europe Initiative. V případě realizace projektu ze strany České rozvojové agentury dojde k povýšení zapojení ČRA v rámci delegované spolupráce. Zambijský projekt by tak byl prvním projektem, kde by byla ČRA v pozici samostatného realizátora,“ říká ředitel České rozvojové agentury Michal Minčev. V rámci delegované spolupráce vyvíjela ČRA rovněž aktivity směrem k Ukrajině. ČRA aktivně oslovovala své evropské partnerské organizace tak, aby byla připravena realizovat budoucí rozvojové programy financované Evropskou unií.

Během roku 2022 se rovněž podařilo dále prohloubit spolupráci s nevládním neziskovým sektorem (NNO). Úspěšně se rozvíjela rovněž spolupráce s realizátory z řad soukromého sektoru. Vedle spolupráce na realizaci projektů zahraniční rozvojové spolupráce ČRA úspěšně pokračovala v podpoře projektů, jejichž smyslem je vytváření tolik potřebných pracovních příležitostí v rozvojových zemích prostřednictvím aktivit soukromého sektoru. Tyto projekty jsou realizovány v rámci Programu B2B, který je otevřený pro všechny rozvojové země. „Projekty realizované v rámci tohoto programu se stávají odrazovým můstkem pro vznik společností s českou účastí v rozvojových zemích, jejichž úspěch přesahuje pouze rozvojovou oblast. Například v Gambii se česká společnost Prusa Research, patřící mezi přední světové výrobce 3D tiskáren, pustila s podporou Programu B2B do projektu, jehož cílem je společensky prospěšné využití 3D tisku v této zemi zejména v oblasti zdravotnictví a vzdělávání. I díky podpoře ČRA tak vzniká v Gambii třetí největší 3D tisková farma v Africe“, doplňuje Michal Minčev ohledně Programu B2B, který během roku 2022 ČRA revidovala za účelem administrativního zjednodušení.

Co se týče konkrétního sektorového zaměření, nejvíce projektů bylo realizováno v rámci sektorů zemědělství (23 projektů) a voda (16 projektů). Na projekty v rámci sektoru zemědělství a rozvoj venkova bylo čerpáno v roce 2022 103,7 mil. Kč. Pro řadu rozvojových zemí představuje zemědělství klíčový hospodářský sektor a hlavní zdroj obživy obyvatelstva. I z tohoto důvodu má přenos českého know-how v rozvojovém světě své nezastupitelné místo. Patří mezi ně i projekt zaměřený na stabilizaci obživy v reakci na klimatické změny v Zambii. Projekt mimo jiné podpoří diversifikaci zemědělské produkce a rozvoj venkovských oblastí prostřednictvím zvyšování odolnosti proti klimatickým změnám. V Etiopii v roce 2022 vznikly v rámci projektu Zajištění udržitelného hospodaření v krajině ve vybraných oblastech Etiopie na základě geovědního mapování dvě unikátní mapy v měřítku 1:100000 zohledňující geologické, půdní a hydrogeologické podloží zóny Gedeo a regionu Sidama, které pomůžou při plánování rozvoje obou oblastí.

V roce 2023 bude ČRA v souladu se Strategií ZRS ČR a Metodikou ZRS a ve spolupráci se zřizovatelem MZV ve všech prioritních zemích české ZRS dále pokračovat v zavádění integrovaných řešení rozvojových problémů. Komplexní odezva na potřeby společnosti a posílení synergií a návaznosti mezi humanitárními, rozvojovými a případně i ekonomickými a bezpečnostními aktivitami je cílem těchto „integrovaných projektů“. ČRA bude v roce 2023 zároveň dbát na to, aby v nových a připravovaných výzvách byl při propojování všech relevantních aktérů kladen důraz na uplatňování českých řešení.

Výroční zprávu České rozvojové agentura za rok 2022 najdete zde: http://www.czechaid.cz/wp-content/uploads/2023/08/V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD-zpr%C3%A1va_%C4%8CRA_2022.pdf

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

VP

Václav Příhoda

31.8.2023 01:47
Musím říct, že mě hodně překvapilo to s tím 3D tiskem. Zajímavá informace. Právě o 3D tisk se zajímám a právě od Průši mám dokonce i 3D tiskárnu. Už jsem na ní něco zkoušel tisknout a dopadlo to dobře, ale zjistil jsem, že budu nucen si dokoupit ještě nějaké příslušenství - https://eshop.sharplayers.cz/prislusenstvi
Odpovědět
reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist