https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/veletrhy-ecomondo-a-key-energy
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

IEG - Italian Exhibition Group: Veletrhy Ecomondo a Key Energy

13. září 2018 | IEG - Italian Exhibition Group
Autor: agata.zabranska@camic.cz, tel: 222015312
ECOMONDO PŘIJME VÝZVU BIOMETHANU

Obor roste po schválení nové vyhlášky: na stole jsou 4,7 milionů EUR pobídek pro rozvoj dopravy.
Analýza současné situace v oblasti osvědčených postupů a technologických inovací.

22. edice se věnuje také oběhovému hospodářství a zdraví
Výstaviště Fiera di Rimini, 6.–9. listopadu 2018

https://www.ecomondo.com/


Rimini, 31. července 2018 – Itálie sází na biomethan a Ecomondo, přední událost v Evropě v odvětví oběhového hospodářství organizovaná Italian Exhibition Group (6. - 9. listopadu na Veletrhu Rimini) slibuje, že bude ideální platformou, která představí nové výzvy trhu s velkým potenciálem budoucího vývoje.

Meziresortní vyhláška z minulého 2. března (tzv. druhá vyhláška, která vyčleňuje 4,7 milionů EUR pobídek), položila základy pro podporu využití obnovitelných zdrojů (biopaliv) v odvětví dopravy, je dalším krokem k energetickému přechodu od fosilních paliv, který už je neodvratný. Otevírá se tedy nový prostor pro investice, které jak se odhaduje, díky potenciálu obnovitelného plynu vyrobitelnému do roku 2030, povedou k celkovému obratu kolem 85,8 miliard EUR a 21tis. nových pracovních míst (Zdroj Althesys).

Díky spolupráci se strategickými partnery jako CIC (Consorzio Italiano Compostatori, neboli Sdružení italských provozovatelů kompostáren) a CIB (Consorzio Italiano Biometano, neboli Italské družení pro biomethan), budou během veletrhu Ecomondo prezentovány osvědčené postupy a hlavní technologické inovace, které jsou k dispozici v Itálii (třetí země na světě co se týče výroby biomethanu). Ve čtvrtek 8. listopadu během kulatého stolu bude vyhodnocena Národní technologická platforma pro biomethan, která se zrodila pod křídly CIC a CIB, a jejíž křest se uskutečnil právě během veletrhu Ecomondo v listopadu 2016.

Dále, ve čtvrtek 8. listopadu, Technickovědecký výbor veletrhu Ecomondo, Ministerstvo pro hospodářský rozvoj a Národní cluster zelené chemie SPRING vyhodnotí aktuální stav „Integrovaných biorafinerií na územích – úspěšné případy a vyhlídky vývoje“: setkání o nejpokročilejších zkušenostech italského bioprůmyslu, se zvláštním důrazem na infrastruktury biohospodářství, které jsou považované za případové studie i na mezinárodně úrovni.

Mezi podrobnějšími diskusemi ohledně oběhového hospodářství v oblasti potravinářského průmyslu připomínáme setkání, které se bude konat v úterý 6. listopadu pod taktovkou Technickovědeckého výboru veletrhu Ecomondo, asociace Federalimentare, Confagricoltura a Clusteru CLAN, s názvem „Oběhové hospodářství a Agrifood: nové obchodní modely, příležitosti pro operátory potravinářského řetězce, omezení a zhodnocení potravinových odpadů“. Jedná se o příležitost, jak poznat blíže význam a scénáře aplikací balíčku UE o oběhové hospodářství v potravinářském řetězci a diskutovat o nejlepších technologiích pro zhodnocení biomas.

Dalším těžištěm 22. edice veletrhu Ecomondo budou i setkání o sanaci kontaminovaných lokalit a monitorování kvality ovzduší. Další otevřeným polem je vztah mezi oběhovým hospodářstvím a zdravím.SVĚT ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI SE SETKÁ NA KEY ENERGY

Vrací se Key Efficiency, největší italské setkání věnované technologií pro inteligentní použití energie v průmyslové a rezidenční oblasti. Paleta seminářů zorganizovaných ve spolupráci s Enea, FIRE a Federesco bude široká. Čekání na udělení ceny Energy Manager roku.

Rimini, 26. července 2018 - Pokračuje rostoucí zájem v Itálii ze strany podniků a občanů pro energetickou účinnost. Dokazují to údaje z ecobonusu obsažené ve Zprávě Enea, podle kterých Italové ve v loňském roce investovali více jak 3,7 miliardy EUR do zhruba 420tis. projektů v oboru energetické rekvalifikace, nebo nárůst počtu Energy manager, kterých jak popisuje nedávná zpráva FIRE přibylo za poslední 4 roky 6 %.

Klíčová otázka lepšího využívání zdrojů je středobodem Key Efficiency, pavilonu věnovaného technologiím pro inteligentní využití energie v průmyslu a bydlení, který se koná na veletrhu Key Energy (Veletrh Rimini, 6. - 9. listopadu 2018). Přední výstava v oblastí obnovitelných zdrojů pro Středozemí, se koná současně s veletrhem Ecomondo a nabízí také pavilony: Key Solar, věnovaný produktům a službám z oboru fotovoltaiky, Key Wind, hlavní italské setkání v rámci větrné energie, Key Storage, týkající se skladování energie z obnovitelných zdrojů a Udržitelné město, projekt o enviromentální kvalitě městských aglomerací a o příkladné správě území. Jako každý rok se budou konat zároveň i generální stavy zelené ekonomiky (6. - 7. listopadu).

Velmi bohatý bude i v nadcházející edici program konferencí Key Efficieny, které organizují Enea a další profesní sdružení, jako FIRE a Federesco. Zahájení bude 6. listopadu setkáním s názvem „Energetická účinnost: klíč pro udržitelnou budoucnost“ (v 15 hodin, Energy Room, pav. B5), talk show jejíž předmětem bude sumarizace aktuálního stavu politik pro efektivní využívání energie. Během akce bude předána tradiční a očekávaná cena FIRE-ENEA Energy Managerům z průmyslové oblasti.
Dále Enea organizuje následující setkání zaměřené na řešení pro stavebnictví a průmysl: „Energetická účinnost v budovách: řešení a inovativní nástroje“ (7. listopadu, v 14 hod., Energy Room, pav. B5) a „Energetická účinnost v průmyslu: technologické a systémové příležitosti“ (8. listopadu, v 14 hod., Energy Room, pav. B5) Setkání se budou zaměřovat hlavně na řešení a nástroje pro odvětví stavebnictví a průmyslu.

Nové příležitosti vyplývající z certifikace energetické účinnosti budou prezentovány během konference „Bílé certifikáty: zhodnocení situace“, kterou pořádá FIRE (7. listopadu, v 14:30 hod. Sala Gardenia, pav. D7). Dalšími konferencemi, které FIRE uspořádá pro lidi z branže jsou „Měřit úspory energie: ISO 50015 a IPMVP” (8. listopadu, v 14:30 hod., Sala Gardenia, pav. D7), v rámci které budou představeny obecné zásady a pokyny pro měření a ověřování energetické náročnosti a mezinárodní protokol IPMVP; „Provozovatelé energetické účinnosti: Energy manager, Energy auditor, EGE, ESCO” (8. listopadu, v 14:30 hod., Sala Mimosa 2, pav. B6), zorganizována ve spolupráci s Assoege a Federesco, při které se upřesní normativní rámec různých profesí.
Strategie financování ke zvýšení investic ve veřejném a soukromém sektoru budou předmětem setkání „Finance pro energetickou účinnost“, které uspořádá Federesco (6. listopadu, 14 hod. Sala Tulipano, pav. B6), které organizuje též setkání „Energetická účinnost ve veřejné správě“ (7. listopadu, v 9:30 hod., Sala Tulipano, pav. B6).
agata.zabranska@camic.cz, tel: 222015312 tisknout poslat
 twitter
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist