Jitka Martínková "> Veřejnost chce vyšší cíle v ochraně klimatu, ukazuje vyhodnocení konzultace MPO k nové klimaticko-energetické strategii - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/verejnost-chce-vyssi-cile-v-ochrane-klimatu-ukazuje-vyhodnoceni-konzultace-mpo-k-nove-klimaticko-energeticke-strategii
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Klimatická koalice: Veřejnost chce vyšší cíle v ochraně klimatu, ukazuje vyhodnocení konzultace MPO k nové klimaticko-energetické strategii

10. srpna 2023 | Klimatická koalice
Autor: Jitka Martínková, tel: 728 399 452
Ministerstvo průmyslu a obchodu tento týden zveřejnilo vyhodnocení [1] veřejné konzultace k Vnitrostátnímu plánu v oblasti energetiky a klimatu (dále Plán), jež proběhla na konci května. Jasně z něj vyplývá, že veřejnost si přeje ambiciózní národní cíl pro obnovitelné zdroje energie (OZE) - minimálně 34 % u koncové spotřeby energie v roce 2030 a 35 % pro samotnou elektřinu. Stejně tak si přeje brzký konec uhlí, zvýšení cílů pro energetické úspory a revidování cíle pro rozvoj jaderné energetiky a jejího dominantního postavení coby zdroje pro výrobu elektřiny v ČR na úkor rozvoje obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti. Podporu veřejnosti má i cíl dosažení klimatické neutrality Česka do roku 2050.

Ekologické organizace z platforem Klimatická koalice a Zelený kruh upozorňují na to, že zveřejněné vyhodnocení není dostatečné. Ministerstvo na své webové stránky umístilo pouze dokument s konkrétními daty, kolik subjektů se konzultací zúčastnilo a jaká byla četnost výskytu konkrétních témat u jednotlivých otázek. Žádné podrobnější vyhodnocení a z něj plynoucí závěry se zde neobjevily. Není také jasné, jakým způsobem bude ministerstvo s výsledky vyhodnocení konzultace dále pracovat a jak se promítnou do samotné přípravy Plánu.

Ekologické organizace proto požadují, aby se k vyhodnocení konzultace uspořádal rovněž kulatý stůl, na kterém proběhne veřejné projednání a debata s veřejností a s relevantními stakeholdery. V nejbližších týdnech by mělo proběhnout ještě druhé kolo veřejné konzultace, ve kterém se veřejnost bude moci vyjádřit ke konkrétním cílům a opatřením obsaženým v návrhu nového Plánu. Již uskutečněné první kolo konzultace obsahovalo pouze šest otevřených otázek všeobecného charakteru.

Vnitrostátní plán v oblasti energetiky a klimatu má stanovit, jakým způsobem chce Česko do roku 2030 dosáhnout cílů v oblasti energetiky a klimatu. Veřejná konzultace je povinnou součástí přípravy Plánu. Dokument musí obsahovat i popis toho, jak byly výsledky účasti veřejnosti zohledněny v současné přípravě aktualizace Plánu pro další období. Česko je jednou ze zemí, které nesplnily lhůtu pro zaslání návrhu nového Plánu Evropské komisi. Ta uplynula 30. června letošního roku. Odeslání českého návrhu se ale očekává až v září.

Jako další krok nyní probíhá modelování dvou scénářů, jejichž zadání v červenci představili zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí, tedy hlavních garantů procesu. První scénář má klást větší důraz na rozvoj obnovitelných zdrojů, přesto ale počítá i s novými jadernými reaktory a možnosti OZE naopak plně nevyužívá. Druhý scénář předpokládá rychlou a masivní výstavbu jaderných reaktorů a výrazně pomalý rozvoj OZE. Zveřejněné výsledky veřejné konzultace tak jdou proti některým parametrům uvedeného zadání modelů. Podle ekologických organizací by se mělo Ministerstvo průmyslu a obchodu s tímto rozporem vyrovnat a výsledky konzultací do vznikajícího dokumentu zahrnout.

Miriam Macurová, vedoucí klimatické kampaně Greenpeace ČR, říká: “Vnitrostátní plán v oblasti energetiky a klimatu je zásadním dokumentem, který určí podobu energetické transformace a ochrany klimatu v ČR. Bude mít přímé dopady na životy lidí, a proto je nutné, aby Ministerstvo průmyslu a obchodu respektovalo a náležitě pracovalo s názory lidí na podobu transformace. Nakolik se tak děje, se dozvíme nejpozději v září. Je také zásadní, aby byla veřejnost do procesu rozhodování smysluplně zapojena a transparentně informována o průběhu aktualizace dokumentu tak, aby měla navrhovaná opatření veřejnou podporu.”

Barbora Urbanová, ředitelka Centra pro dopravu a energetiku, říká: “Všechny členské státy mají podle metodiky Evropské komise povinnost konzultovat přípravu Plánů s veřejností a výsledky konzultací v Plánech patřičně zohlednit. V praxi to znamená, že je zapotřebí, aby MPO výsledky první konzultace nejen zapracovalo do Plánu, ale také připravilo druhou konzultaci, která bude vstřícná, srozumitelná a férová vůči obyvatelům ČR.”

Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA a člen Platformy pro strategie v oblasti energetiky a klimatu, říká: “Veřejná konzultace je zásadní součástí procesu tvorby nové energetické strategie, neboť zprostředkovává názory těch, pro které se ve finále tvoří. A právě veřejnost nyní poslala ministrům i úředníkům jasnou zprávu. Pokud by snad váhali, zda vsadit na scénář s rychlejším rozvojem obnovitelných zdrojů a důkladnějšími úsporami energií, tak jim pomůže vědět, že takovým scénářem nejen lépe pomohou ochraně klimatu a zvýšení energetické bezpečnosti, ale také vyjdou vstřic lidem, kteří energii využívají a není jim jedno s jakými dopady.”

Jitka Martínková, koordinátorka komunikace v Klimatické koalici, říká: “Výsledky veřejné konzultace ukazují zájem lidí o zavádění důsledných klimatických opatření. Ukazuje se i zájem o silnou roli obnovitelných zdrojů v české energetice. Je škoda, že v oblasti obnovitelných zdrojů zůstávají české ambice ve srovnání s Evropou spíše při zemi a - jak naznačuje i zadání modelových scénářů - část české vlády se i dnes upíná místo toho především k myšlence výstavby nových jaderných reaktorů.”


Kontakty:
Miriam Macurová, Greenpeace ČR, 771 154 362, miriam.macurova@greenpeace.org
Barbora Urbanová, Centrum pro dopravu a energetiku, 605 968 515, barbora.urbanova@cde-org.cz
Jiří Koželouh, Hnuti DUHA, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz
Jitka Martínková, Klimatická koalice, 728 399 452, jitka.martinkova@klimatickakoalice.cz

Poznámky pro editorky a editory:
[1] Vyhodnocení veřejné konzultace
https://www.mpo.cz/assets/cz/energetika/strategicke-a-koncepcni-dokumenty/2023/8/Vyhodnoceni-verejne-konzultace-k-Vnitrostatnimu-planu-v-oblasti-energetiky-a-klimatu_final.pdf
[2] Doporučení Centra pro dopravu a energetiku pro Zapojení veřejnosti do tvorby strategických dokumentů v oblasti energetiky a klimatu
https://www.cde-org.cz/cs/blog/zapojeni-verejnosti-do-tvorby-strategickych-dokumentu-v-oblasti-energetiky-a-klimatu/2275

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist