https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/vlada-schvalila-operacni-program-technologie-a-aplikace-pro-konkurenceschopnost-ktery-podpori-rozvoj-ceskych-firem
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MPO ČR: Vláda schválila Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, který podpoří rozvoj českých firem

4. října 2021 | MPO ČR
Programový dokument Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost na období 2021-2027 schválila v pondělí vláda. Cílem OP TAK je zvýšit přidanou hodnotu a produktivitu zejména malých a středních podniků a také rozvoj nových inovativních firem či usnadnění přechodu k udržitelné a digitální ekonomice. Na jednotlivé aktivity je připraveno celkem 81,5 mld. Kč. Žádat o podporu z programu budou moci firmy z celé ČR s výjimkou projektů realizovaných na území hl. m. Prahy.

„Program se zaměřuje na posilování výkonnosti podniků ve výzkumu, vývoji a inovacích, rozvoj podnikání a digitální infrastruktury i posun k nízkouhlíkovému hospodářství či efektivnější nakládání se zdroji,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Materiál představuje klíčový předpoklad pro využívání prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj na podporu českých podniků v programovém období 2021–2027, a navazuje na Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost realizovaný v programovém období 2014-2020.“

Cílem OP TAK je zvýšení přidané hodnoty a produktivity českých, zejména malých a středních podniků, zlepšení jejich postavení v rámci globálních hodnotových řetězců či větší využití nových příležitostí a s tím související větší podpora vzniku a rozvoje nových inovativních firem. Program zároveň přispěje k rozvoji klíčových dovedností a podporou dílčích opatření v jednotlivých oblastech zajistí s dalšími nástroji podpory přechod k udržitelné a digitální ekonomice. Podpora bude zacílena na celou ČR vyjma projektů realizovaných na území hl. m. Prahy.

„Výsledná podoba programového dokumentu vychází primárně z unijní legislativy politiky soudržnosti EU pro období 2021-2027, která vstoupila v platnost až na konci června 2021. Dokument zároveň reflektuje Dohodu o partnerství pro období 2021-2027 nebo zaměření ostatních nástrojů podpory ať už na evropské či národní úrovni,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro EU fondy Marian Piecha a dodává: „Pro urychlení zahájení programového období 2021–2027 provedlo MPO nutné kroky pro dokončení a schválení OP TAK v předstihu, což několikrát ocenila i samotná Evropská komise. Analyzovali jsme například absorpční kapacitu OP TAK, na jejímž základě vznikl finanční plán programu, či tržní situaci na úrovni každé z priorit, a to s cílem identifikovat tržní selhání, která lze podporou z fondů EU eliminovat.“

Program je strukturován celkem do šesti priorit, z toho pět se zaměřuje na posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformaci, na rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků, rozvoj digitální infrastruktury a na posun k nízkouhlíkovému hospodářství a efektivnějšímu nakládání se zdroji. Poslední prioritou je technická pomoc pro implementaci OP TAK.

Programový dokument byl opakovaně předmětem připomínek ze strany hospodářských, sociálních či územních partnerů v rámci Platformy pro přípravu OP TAK, dále v průběhu roku 2020 proběhla veřejná konzultace k programovému dokumentu, do které se mohla zapojit i široká veřejnost, a v neposlední řadě průběžně probíhala neformální vyjednávání s Evropskou komisí.

OP TAK bude v následujících týdnech předložen Evropské komisi k formálnímu vyjednávání. Termín zahájení oficiálního vyjednávání a následného schválení OP TAK však bude záležet zejména na termínu předložení a schválení Dohody od partnerství, kterou připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj a která musí operačním programům předcházet.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce
 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist