https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/vlada-udajne-chce-modernizovat-misto-toho-ale-zaradila-zpatecku
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Strana zelených: Vláda údajně chce modernizovat, místo toho ale zařadila zpátečku

19. prosince 2017 | Strana zelených
Programové prohlášení vlády Andreje Babiše obsahuje podle Zelených řadu návrhů, které jsou v zásadním rozporu s udržitelnou a humanistickou politikou. „Ačkoli jsou v dokumentu na mnoha místech vyzdvihovány snahy o modernizaci Česka, mnoho z navrhovaných kroků jde opačným směrem. U některých témat je také jasně vidět, že jsou v programovém prohlášení pouze z důvodu populistického nabíhání na nálady části veřejnosti,“ uvedl místopředseda Zelených Michal Berg.

“Od nové vlády se dá očekávat, že snahy o modernizaci Česka budou omezeny na zvyšování efektivity, využívání nových technologií a ekonomický růst. Skutečná modernizace, která by brala ohled na zásadní problémy společnosti, na další budoucnost planety a která by nás posunula ke sebevědomé a vzdělané společnosti a vymanila by se z technicko-ekonomického pohledu na svět, nás tedy bohužel určitě nečeká,” dodal.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V oblasti životního prostředí je prohlášení jen minimalistické a úplně ignoruje zásadní problém dneška, tedy změnu klimatu. Tím dokazuje, že si pod modernizací země představuje něco úplně jiného, než vyspělé státy světa, které ochranu klimatu staví jako jednu z priorit.

Vláda nijak nezmiňuje tolik potřebné zdanění externalit u fosilních paliv, systémovou podporu obnovitelných zdrojů energie nebo modernizaci průmyslu směrem k vyšší energetické efektivitě, což jsou hlavní nástroje k omezení produkce skleníkových plynů. Dokud nebudou uhelné elektrárny či teplárny platit veškeré škody, které produkují, tedy i škody na zdraví lidí a na přírodě, budou obnovitelé zdroje potřebovat podporu.

SPOLEČNOST

Programové prohlášení také úplně rezignovalo na odstraňování nerovností mezi platy mužů a žen, a to i přesto, že v odměňování žen patří Česká republika k nejhorším v Evropě a z nápravy by měly prospěch nejen ženy, ale celé jejich rodiny. Stranou šly i otázky menšin a lidských práv obecně (s výjimkou vágní zmínky v zahraniční politice). Plnohodnotné manželství stejnopohlavních párů zůstává v rozporu se světovou praxí rovněž v nedohlednu.

Středem populismu plánů nové vlády je opakující se tvrzení o zastavení nelegální migrace. To se objevuje v oblasti vnitřní bezpečnosti, obrany i zahraniční politiky, aniž by přitom nabízelo konkrétní řešení pro účinnou pomoc. Zatímco v jiných tématech jde dokument do velkých detailů, u tématu, které považuje jako prioritní, je uveden pouze vágní pojem o řešení krizí v zemích jejich původu. Programové prohlášení musí obsahovat i realistické cíle v oblasti migrace a integrace přímo v rámci České republiky a Evropské unie, nikoli jen výmluvy.

ZEMĚDĚLSTVÍ

V oblasti zemědělství na jednu stranu podporuje ochranu půdy, ale vzhledem k zájmům Agrofertu explicitně tvrdí, že nemá zájem omezit dotace pro největší zemědělské podniky. Ty se přitom na degradaci půdy nešetrným hospodařením podílí největší měrou.

ENERGETIKA A DOPRAVA

V oblasti energetiky je zásadním problémem plán na další stavbu jaderných elektráren. Tyto kroky jsou nejen nebezpečné pro lidi i životní prostředí, ale vzhledem k rapidnímu vývoji na energetickém trhu pro Česko zásadně ekonomicky nevýhodné a předražené. Všechny jaderné projekty v Evropě mají problémy s několikanásobným překročením rozpočtů, prodlužováním termínů realizace a nutností je masivně dotovat z veřejných rozpočtů či peněženek spotřebitelů.

K omezení produkce skleníkových plynů nepovedou ani priority v oblasti dopravy, kde se věnuje jako už tradičně velký prostor plánům na nové dálnice, kdežto železnici je věnována jen malá část textu s příslibem pouhého zachování rozsahu železniční dopravy.

Vláda se také jasně nevyslovila proti kanálu Dunaj-Odra-Labe, který nadále zvažuje, a velmi negativní vliv na životní prostředí by měla i zvažovaná realizace plavebních stupňů na Labi.

VZDĚLÁVÁNÍ

Podobně jako u migrace, na neinformované a populistické tendence odpovídá příslib „revize inkluze“. Vzhledem k předchozím vyjádřením se dá očekávat, že se jedná o revizi směrem k opětovnému vyloučení dětí se zvláštními potřebami ze společného vzdělávání, a v důsledku toho i z většinové společnosti.

V oblasti vzdělávání zaujme také absence zásadních kvalitativních změn – vláda nijak neplánuje posilovat kritické myšlení nebo mediální gramotnost. Příslib rozvoje vzdělávání v oblasti informatiky nebo jazyků směřuje správným směrem, ale bez škol, které budou posilovat kritické myšlení a mediální gramotnost nebo aktivní občanství, je budoucnost demokracie v postfaktické době velmi vratká.

VEŘEJNOPRÁVNÍ MÉDIA

V podobném směru se dokument „prořekl“ v tématu nezávislosti veřejnoprávních médií. Vláda slibuje nezávislost těchto médií „prostřednictvím“ Rady Českého rozhlasu a Rady České televize, přičemž bylo to právě hnutí ANO, které do Rady ČT nominovalo nositele konspiračních a proputinovských názorů Petra Žantovského. Dá se tedy očekávat, že nezávislost veřejnoprávních médií si nová vláda představuje opravdu po svém.

EVROPSKÁ UNIE

Problematické se jeví také tvrzení, že EU potřebuje reformu, aniž by se alespoň částečně naznačilo, v čem by reforma měla spočívat. Odmítání společné měny je naopak krokem, který pozici České republiky v rámci EU a případných diskusí o její reformě zásadně oslabuje. Pouze vágní je také postoj nové vlády k problematice daňových rájů, jednomu ze zásadních témat evropské spolupráce. Zatímco domácí daňová kapitola je velmi podrobná, zásadní téma mezinárodní spolupráce na zamezení daňových úniků žádný konkrétní příslib neobsahuje.
tisknout poslat
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

 


Pražská EVVOluce
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist