https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/vyjadreni-asociace-lesnickych-a-drevozpracujicich-podniku-k-programovemu-prohlaseni-vlady-cr
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků: Vyjádření Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků k programovému prohlášení Vlády ČR

V programovém prohlášení se uvádí, že lesy nejsou továrny na dřevo a tento výraz se také aktuálně často používá v mediálním prostoru. ALDP upozorňuje na to, že tento pojem nebyl blíže vysvětlen např. s uvedením odborného zdroje či studie a je zavádějící.

Strategie Vlády ČR v oblasti lesnicko-dřevařského sektoru musí být založená na důkladném odborném zhodnocení jeho stavu a trendů se zapojením odborných institucí i veřejnosti. K veřejnému připomínkování programového prohlášení vlády měl být dán k dispozici dostatečně velký časový prostor, k čemuž nedošlo.

ALDP podporuje uplatňování rovnocenného přístupu k základním pilířům trvale udržitelného hospodaření v lesích tj. ekologického, ekonomického a sociálního. Postupy udržitelného lesního hospodářství používané v lesích jasně ukazují, že v aktivně obhospodařovaných lesích lze zachovat funkce ekosystémů, včetně biologické rozmanitosti spolu s poskytováním dřeva, produktů ze dřeva, biomasy a dalších ekosystémových služeb.

Stát musí adekvátně podporovat hospodářský rozvoj lesů a zaměstnanost v lesnicko-dřevařském sektoru a vytvářet tak podmínky i pro navazující odvětví. Potřebná dostupnost dřeva jako základní suroviny, je klíčovou prioritou dřevozpracujícího průmyslu. Zároveň musí i nadále poskytovat finanční podporu státním i soukromým vlastníkům lesů a podporovat dosahování stanovených cílů v jednotlivých oblastech.

Dřevozpracující průmysl je významným odvětvím národního hospodářství, které má v České republice dlouholetou tradici a celospolečenský význam. Dřevo a výrobky ze dřeva se uplatňují ve všech oblastech života, v rámci zpracovatelského průmyslu, ve stavebnictví a v domácnostech.

Dřevo jako surovina, je v dřevozpracujícím průmyslu určené pro výrobu mnoha dřevařských výrobků a sortimentů. Dále pro výrobu celulózy, jež slouží k výrobě papíru, především pro obalové materiály, balicí papíry a výrobky používané ve zdravotnictví. Velmi významná je také udržitelná výroba buničiny pro viskózová vlákna. Dřevo je, vzhledem k postupné aplikaci stále sofistikovanějších technologií, materiálem budoucnosti a zároveň je nejvýznamnější obnovitelnou surovinou.

ALDP podporuje nárůst spotřeby dřeva v ČR jako domácí obnovitelné, ekologicky přátelské a mnohostranně využitelné obnovitelné suroviny a přispívá ke koordinaci naplnění tohoto cíle s koncepcemi v dalších sektorech ekonomiky (životní prostředí, průmysl, stavebnictví atd.).

EU ve svých výstupech zdůrazňuje, že významnou úlohou dřevěných produktů je přispět k transformaci stavebnictví při plnění cíle dosažení uhlíkové neutrality do 2050, jak je stanoveno např. konkrétně v iniciativách „Renovační vlna – zelené budovy pro budoucnost" a „Nový evropský Bauhaus“ (NEB) a dalších iniciativách.

Shrnutí dalších připomínek:

- dokument by měl obsahovat zdůvodnění návrhu podpory vlastní výrobní kapacity státních lesů pro realizaci běžných těžebních a pěstebních prací i včasnou asanaci vznikajících kůrovcových ohnisek vč. závěrů analýzy efektivnosti takové podpory

- dokument hovoří o rozvoji malých a středních dřevařských a lesnických firem. Takový záměr je nevyvážený, chybí program pro udržení investic velkých firem v lesnicko-dřevařském sektoru a jejich další rozvoj, které v regionech patří k významným zaměstnavatelům

- při přípravě surovinové politiky pro dřevo je nutné zpracovat i konkrétní strategii vč. bilance a programu pro podporu tuzemského zpracování dřeva s přidanou hodnotou

- stát by měl připravit program motivační podpory veřejných zadavatelů, kteří ve veřejných zakázkách zohledňují environmentální aspekty a využívají dřevo

- v dokumentu chybí postoj a postup vlády pro vypořádání se se všemi novými předpisy EU v oblasti lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu a konkretizace cílů českého předsednictví ČR v Radě EU 2022 pro tuto oblast
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist