https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/vyjadreni-k-programovemu-prohlasen-vlady-pro-oblast-lesniho-hospodarstvi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Katedra ekologie lesa FLD ČZU v Praze: Vyjádření k programovému prohlášen vlády pro oblast lesního hospodářství

Programové prohlášení vlády v části věnované lesnímu hospodaření deklaruje, že lesy přinášejí kromě produkce dřeva společnosti užitek v mnoha dalších směrech, jejichž význam nebyl dosud v plné míře doceněn. Lapidárně tak činí již úvodní větou: „Lesy jsou naše národní bohatství, ne továrna na dřevo“. Současně vláda nastiňuje vize a jmenuje některá konkrétní opatření, jakými chce nedoceněné funkce lesů podpořit. V rámci možností daných žánrem sdělení považujeme vládní představu o stavu a potřebách našich lesů za výstižnou a můžeme se jen těšit na reálné kroky vedoucí k jejímu naplnění.

Na naléhavosti vládního prohlášení v této oblasti neubírá nic ani skutečnost, že mnoho ze zde jmenovaných problémů i návrhy jejich řešení jsou součástí lesnických koncepčních a strategických dokumentů již po několik desetiletí. Vládní prohlášení lze v tomto ohledu a v dobrém slova smyslu považovat za revoluční. To ovšem platí jen za předpokladu, že bude na rozdíl od výše zmiňovaných koncepčních dokumentů následovat viditelná snaha vlády programové prohlášení při správě lesů uplatňovat. O tom, že prosazení změny v přístupu k našim lesům nebude jednoduché, svědčí odmítavé reakce z různých lesnických kruhů, které se ve veřejném prostoru objevily bezprostředně po vyhlášení programového prohlášení. Na „obranu“ programového prohlášení vlády se ozvalo sdružení Pro Silva Bohemica, reprezentující lesníky dlouhodobě usilující o nezbytné změny a cítíme povinnost tak učinit i my. Je s podivem, jak ani přibývající doklady o neudržitelné míře využívání zdrojů planety lidskou společností, které se obrací proti ní samotné, nevedou u některých lesníků-hospodářů ke změně smýšlení a pochybnostem o správnosti jejich přístupu k lesům.

Prostý pochybností je i styl prosazování tohoto přístupu, kdy se v prohlášeních sice objevují výzvy k diskuzi, zároveň jsou ovšem navrhovaná opatření příkře a jednoznačně odmítnuta (např. vyhlášení NP Křivoklátsko). O čem pak diskutovat? Přitom právě rozšíření rozlohy lesů, v nichž bude jednoznačná či alespoň důležitá (tzn. nic menšího než převážná) pozornost věnována ochraně biologické rozmanitosti a samovolného vývoje, představuje jedno z klíčových opatření pro zastavení poklesu biologické rozmanitosti. Z našeho pohledu zde vláda zasluhuje jednoznačnou podporu. Strategie EU dokonce vyzývá jednotlivé členské státy ke striktní ochraně přírody na minimálně 10 % svého území. K naplnění této výzvy nám ani dva plánované nové národní parky zdaleka nepostačí. Nejde přitom o žádný rozmar bruselských úředníků, ale jen o poctivou snahu přijmout účinná opatření pro zastavení nepříznivých trendů, které v posledku ohrožují lidskou společnost samotnou. Ačkoli by přísně chráněná území neměla být tvořena výhradně lesy, jejich významná část určitě ano.

Úvahy o nedostatku dřeva zapříčiněném ochranou větší plochy lesních porostů nejsou v dané souvislosti na místě. V posledních letech je ČR nejvýznamnějším exportérem surového dřeva ze zemí EU. Jen s krátkozrakým přístupem můžeme zisk (nijak závratný) z prodeje surového dřeva nadřadit hodnotě, kterou by přineslo zachování lesa z hlediska poutání uhlíku a dalších ekosystémových služeb. Lesy, v nichž se hospodaří omezeně či vůbec by tak měly představovat zcela běžnou součást přinejmenším lesních porostů ve vlastnictví státu. Jak ukazují výsledky výzkumů, má přítomnost lesů bez hospodaření příznivý dopad i na zdravý vývoj hospodářských lesů v jejich sousedství. Přenesení vize vlády do života znamená z našeho pohledu jedinou možnou odpovědnou cestu k řešení nepříznivého stavu našich lesních porostů a zvýšení jejich příspěvku k řešení globálních výzev. Potřebujeme k tomu otevřenost novým odborným poznatkům a pokoru k přírodě. Ve vyjádření Lesnicko-dřevařské komory se mimo jiné uvádí: „Všechny mimoprodukční funkce lesa fungují v plné intenzitě pouze v lesích, ve kterých se řádně hospodaří“. Dokud budeme těmito slovy trvat na nenahraditelnosti naší péče o les, není lesu - a možná ani nám samotným - pomoci.
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist