https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/zacala-soutez-chytra-mesta-2021
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Královéhradecký kraj: Začala soutěž Chytrá města 2021

15. dubna 2021 | Královéhradecký kraj
V národní soutěži Chytrá města 2021 se mezi sebou mohou poměřit zajímavá řešení, ať již v podobě projektů, modelů nebo vizí. Soutěž propaguje a podporuje využití inovativních postupů a moderních technologií, které mají přinést veřejnosti zkvalitnění života v regionech, krajích, městech a obcích.

Do letošního V. ročníku soutěže CHYTRÁ MĚSTA se mohou zapojit kromě měst, obcí a regionů také dodavatelé chytrých řešení, ať již v podobě projektu, modelu nebo vize. Přihlášeny tedy mohou být nejen již realizované projekty, ale také záměry či vize, které zatím realizovány nebyly. I v letošním ročníku bude opět vyhlášena Cena ministryně pro místní rozvoj ČR pro OSOBNOST SMART CITY 2021 a MODEL SMART CITY 2021.

Veškeré propozice a pravidla soutěže „CHYTRÁ MĚSTA 2021“ včetně přihlášky jsou uvedeny na internetové adrese www.soutezchytramesta.cz.

Členové Odborné poroty budou hodnotit každé přihlášené řešení z pohledu organizačního, provozního, finančního a institucionálního. Budou klást důraz také na to, zda přihlášené řešení bylo úspěšně realizováno a nevykazuje dlouhodobě odchylky od plánovaných parametrů, přispívá svou podstatou ke stabilitě místní ekonomiky, hlásí se k enviromentálním principům a podporuje využití řešení širokou veřejností či vykazuje dosažení konkrétní či očekávané úspory, ať již z pohledu energetického, ekonomického nebo optimalizace procesů či zda řešení je přístupné občanům a zda také podporuje sdílení a otevřenost dat a představuje inovaci v dané oblasti.

I přestože byl loňský ročník mnohem složitější a zcela jiný, než předcházející ročníky, přihlásilo se velké množství řešení, která byla zajímavá nejen z hlediska technologického, ale také byla velmi přínosná pro oblast Smart City a především pro koncové uživatele těchto řešení. Mnohá řešení také aktivně reagovala na řešení pandemie COVID19, ať již z pohledu navrhovaných řešení této pandemie nebo aktivní pomocí těm, jež byli celou situací postiženi nejvíce.

„Soutěží CHYTRÁ MĚSTA prošlo za dobu jejího pořádání více než 500 projektů, a tedy jsme v návaznosti na tuto skutečnost připravili Smart City Hub, který bude tyto projekty sdružovat a umožní tak jednodušší a efektivnější sdílení dobré praxe prostřednictvím projektů a řešení, jež prochází již pátým rokem certifikační platformou soutěže CHYTRÁ MĚSTA,“ upozorňuje na letošní novinku v rámci soutěže CHYTRÁ MĚSTA Petr Tomáš, statutární ředitel Smart City Innovations Institut, z.ú.

Vyhlašovatelem celoročního projektu soutěž CHYTRÁ MĚSTA 2021 je nevládní nezisková organizace Smart City Innovations Institut, z.ú. Také letošní již V. ročník soutěže probíhá stejně jako předcházející ročníky za významné podpory a pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, které je gestorem zavádění konceptu Smart Cities do českých měst a regionů a také s podporou a záštitou Svazu měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR.

Záštitu letošnímu ročníku poskytly také Národní centrum energetických úspor, z.s., Centrum marketingového výzkumu a tržních analýz při Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze a také Czech Smart City Cluster, z.s. Klíčovým partnerem letošního ročníku soutěže se opět stejně jako v předcházejících letech stala společnost ČEZ ESCO, a.s. a také společnost Axians redtoo s.r.o., dále mezi partnery letošního ročníku patří společnost DHI a.s., REGUTEC a.s. a iNexia, s.r.o., jakož i další odborné organizace a experti z oblasti Smart City.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist