https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/zasah-dalnice-u-prerova-do-biotopu-resi-nejvyssi-spravni-soud
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Děti Země: Zásah dálnice u Přerova do biotopů řeší Nejvyšší správní soud

16. dubna 2018 | Děti Země
Děti Země proti zamítavému rozsudku podaly kasační stížnost

Nejvyšší správní soud obdržel dne 12. dubna 2018 kasační stížnost Dětí Země, které ve čtyřech bodech žádají přezkum rozsudku krajského soudu, který dne 28. února 2018 zamítl jejich žalobu proti povolení výjimky ze zákona č 114/1992 Sb. k zásahu dálnice D0136 Říkovice – Přerov do biotopů 26 vzácných druhů živočichů.

Výjimka je tak nyní platná a tvoří podklad pro řízení o změně územního rozhodnutí z roku 2006, které začalo v březnu 2017 a účastníci řízení se mají k žádosti vyjádřit do 7. května 2018.

„S obsahem zamítavého rozsudku jsme nebyli spokojeni, neboť se podle naší právní analýzy krajský soud nijak pečlivě nezabýval nejméně čtyřmi našimi žalobními body z celkových šesti, takže jsme v kasační stížnosti požádali Nejvyšší správní soud, aby rozsudek přezkoumal,“ vysvětluje předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Stížnost znovu upozorňuje, že v rozhodnutí o výjimce ke škodlivému zásahu do biotopů 26 vzácných druhů živočichů dálnicí D1 u Přerova chybí přesné označení vegetačního období a hnízdění ptáků, takže po tuto dobu nelze provádět terénní práce, dále u dosadby dřevin a náhradní výsadbě chybějí údaje o počtech a druzích dřevin a doby péče o ně a ve spisu také nebyl projekt ochranných opatření, který Děti Země nemohly připomínkovat.

„Také jsme opět upozornili, že existují varianty dálničního obchvatu Přerova, které mohou mít menší škodlivý vliv na cenné biotopy, a navíc se vyhnou zastavěnému území Dluhonic, v níž dálnice nyní demoluje několik domů a zhoršuje kvalitu bydlení,“ upozorňuje Patrik na poslední čtvrtý bod stížnosti.

Podle něho není zřejmé, kdy Nejvyšší správní soud o stížnosti rozhodne, neboť to může být již za tři měsíce, jak rozhodl krajský soud, nebo až za rok. Nicméně výjimka je od 29. března 2018 pravomocná, takže povolování dálnice může pokračovat v řízení o změně územního rozhodnutí z roku 2006, neboť Ředitelství silnic a dálnic ČR nechalo zcela přepracovat jednu velkou mimoúrovňovou křižovatku, takže se musí znovu umístit.

„Zdá se nám poněkud bizarní, pokud státní investor po vydání územního rozhodnutí předělá velkou křižovatku, ale už odmítá odchýlit trasu dálnice v délce jednoho kilometru asi o 150 metrů na východ od Dluhonic, ačkoliv o to místní občané opakovaně žádají od roku 2000,“ podivuje se Patrik, podle kterého tak silně selhává vedení Přerova, které nepochopitelně rezignovalo na ochranu zájmů svých obyvatel.

Děti Země se dosud účastnily asi sedmi řízení o obchvatu Přerova: např. v letech 2005-6 to bylo územní řízení, v letech 2009-11 to byly dvě řízení o povolení výjimky k zásahu do biotopů 23 cenných druhů organismů a jedno stavebního řízení a od prosince 2016 do října 2017 šlo o řízení o výjimce pro 26 druhů živočichů.


* * * * * * * * * * *


I. Průběh povolování dálnice D0136 Říkovice – Přerov délky 10,4 km (km 75,3-85,4)


1) 15. 12. 2000 = Ministerstvo životního prostředí vydává stanovisko EIA podle zákona č. 244/1992 Sb. (v rámci procesu EIA) na základě předložené dokumentace EIA (červen 1999)

2) 25. 07. 2006 = krajský úřad v Olomouci potvrzuje územní rozhodnutí, které vydal MěÚ Přerov (2. 3. 2006) na základě žádosti ŘSD ČR (24. 6. 2005)

3) 03. 05. 2010 = ministr dopravy potvrzuje stavební povolení, které vydalo Ministerstvo dopravy (24. 11. 2009) pro 6 objektů pro 360 metrů dálnice v km 75,30-75,66 na základě žádosti ŘSD ČR (15. 5. 2009)

4) 28. 12. 2010 = MŽP potvrzuje rozhodnutí, které vydala Správa CHKO Litovelské Pomoraví (23. 10. 2009) o povolení výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu do biotopů 11 zvláště chráněných druhů živočichů na základě žádosti ŘSD ČR (21. 1. 2009)

5) 06. 06. 2011 = MŽP potvrzuje rozhodnutí, které vydal krajský úřad v Olomouci (28. 4. 2010) o povolení výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu do biotopů 11 zvláště chráněných druhů živočichů a 1 druhu rostliny na základě žádosti ŘSD ČR (5. 2. 2010)

6) 30. 11. 2016 = MŽP vydává závazné stanovisko EIA podle zákona č. 100/2001 Sb. (bez procesu EIA)

7) 27. 03. 2017 = ŘSD ČR podává žádost o vydání změny územního rozhodnutí č. 32/2006

8) 02. 10. 2017 = MŽP potvrzuje rozhodnutí, které vydal krajský úřad v Olomouci (24. 5. 2017) o povolení výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu do biotopů 26 zvláště chráněných druhů živočichů na základě žádosti ŘSD ČR (16. 12. 2016)


II. Průběh správního a soudního řízení o povolení výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu dálnice D0136 délky 9,74 km (km 75,66-85,40) do biotopů 26 zvláště chráněných druhů živočichů


16.12.2016 = ŘSD ČR podává žádost
28.02.2017 = Děti Země podávají vyjádření č. 1
12.04.2017 = Děti Země podávají vyjádření č. 2
24.05.2017 = krajský úřad v Olomouci výjimku povoluje
12.06.2017 = Děti Země podávají odvolání
02.10.2017 = MŽP odvolání Dětí Země zamítá
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
04.12.2017 = Děti Země podávají správní žalobu
04.01.2018 = Krajský soud v Ostravě – pobočka Olomouc přiznává odkladný účinek
28.02.2018 = Krajský soud v Ostravě – pobočka Olomouc žalobu zamítá
12.04.2018 = Děti Země podávají kasační stížnost


Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist