https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/zeleni-navrhuji-pustit-kanal-dunaj-odra-labe-k-vode-a-zacit-realne-bojovat-se-suchem-v-cr
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Strana zelených: Zelení navrhují pustit kanál Dunaj-Odra-Labe k vodě a začít reálně bojovat se suchem v ČR

22. srpna 2018 | Strana zelených
Sucho trápí Česko a české politické špičky přitom stále diskutují o nesmyslném plánu výstavby kanálu Dunaj-Odra-Labe (DOL). Zelení navrhují tento nerentabilní a pro vodu a půdu nebezpečný projekt definitivně opustit a investovat peníze do levnějších a prokazatelně přínosnějších opatření na boj proti suchu. Zároveň dnes Zelení spustili petici proti výstavbě kanálu a na podporu reálných opatření pro boj se suchem na adrese www.zeleni.cz/petice-sucho.

Strana zelených je znepokojena nedostatečnou činností Vlády ČR v problematice sucha, které trápí většinu území ČR. Vláda se problému nevěnuje s dostatečnou aktivitou, kterou si tato problematika zaslouží. Její kroky navíc postrádají komplexnost a provázanost na další oblasti životního prostředí, jakými jsou například kvalita zemědělské půdy či kvalita českých lesů. Ty přitom s otázkou zadržování vody v krajině a bojem proti suchu bezprostředně souvisí.

I poté, co se ukázalo, že megalomanský plán na stavbu kanálu Dunaj-Odra-Labe (DOL) by vyšel daňové poplatníky na více než šest set miliard korun, uvažuje stále ministr dopravy Daniel Ťok o výstavbě některých jeho částí. Zelení navrhují, aby prostředky, které chce vláda vyhodit na tento projekt, byly vynaloženy na smysluplná opatření, jakými jsou například protierozní opatření, revitalizace meandrů nebo zazelenění a výstavba vodních prvků v českých městech.

„Už není možné vyčkávat a přešlapovat na místě, jako doposud. Nebavíme se zde o nějakém imaginárním problému, ale o reálném nebezpečí nedostatku vody, které se bezprostředně dotýká nás všech. V horizontu dvaceti let navrhujeme alokovat alespoň 70 miliard na revitalizaci mokřadů, zejména říčních a potočních niv, a urychleně začít s jejich realizací,“ říká předseda Zelených Petr Štěpánek.

Zelení dále navrhují vložit více financí do dotačního programu Dešťovka, který se musí zjednodušit tak, aby byl pro běžné lidi jednoduchý a smysluplný. Chce-li stát bojovat se suchem, musí do problematiky vtáhnout veřejnost. Podobně, jako se to povedlo v otázce třídění odpadů.

Dalšími opatřeními by podle Zelených mělo být navýšení prostředků v revolvingovém fondu na budování kapkových závlah a dalších zemědělských investic a v neposlední řadě také urychlené změny v druhové skladbě českých lesů či budování suchých poldrů v oblastech s rizikem přívalových dešťů.

Pozornost si zaslouží i česká města, kde Strana zelených navrhuje více průsakových ploch namísto asfaltu, výsadbu více stromů a obecně zvětšit zelené plochy i formou podpory zelených střech a fasád jak pro obce, tak pro veřejnost.

„Nesmíme ale zapomínat na odstraňování příčin. Změny musí nastat jak v zemědělství, tak v energetice. Musíme se jednou pro vždy odpoutat od fosilních paliv a směřovat k navýšení produkce z obnovitelných zdrojů, k úsporám a chytré rozvodné síti,“ dodává Štěpánek.


Návrh Zelených na nutné investice

Plán na následujících 20 let by stál celkem 520 miliard korun. To je méně, než nejlevnější zvažovaná varianta kanálu DOL.

* 80 miliard na výkupy půdy kvůli ekologické stabilitě, protierozní ochraně a zvýšení retenční schopnosti krajiny
* 70 miliard na revitalizaci mokřadů, zejména říčních a potočních niv
* 60 miliard na prvotní péči o nově vymezené prvky ÚSES (Územní systém ekologické stability) a systému protierozní ochrany a zvýšení retenční schopnosti krajiny
* 50 miliard na výkupy půdy v povodích vodárenských nádrží
* 45 miliard pro obce na adaptační opatření
* 40 miliard na komplexní pozemkové úpravy
* 30 miliard do revolvingového fondu na budování kapkových, výjimečně jiných závlah a dalších zemědělských investic
* 30 miliard na adaptační opatření v lesích, především na urychlení změny druhové skladby
* 30 miliard na zajištění pitné vody (modernizace úpravárenských technologií a vodovodů, výstavba vodovodů a nových podzemních vodních zdrojů a ve výjimečných případech i vodárenských nádrží)
* 20 miliard na podporu produkce hnoje
* 15 miliard na několik velkých suchých poldrů v povodích s největším rizikem přívalových dešťů
* 12 miliard na budování malých vodních nádrží (nerybochovné rybníky do 1 ha)
* 10 miliard na související aplikovaný výzkum a vývoj
* 8 miliard na rozšíření programu Dešťovka (celoplošná podpora retence a vyšší intenzita podpory ve všech třech podprogramech)
* 6 miliard na program podrobného monitoringu půd a na opětovné zkrácení cyklu agrochemického zkoušení zemědělských půd na tři roky
* 5 miliard na relevantní péči o vybraná zvlášť chráněná území, resp. druhy
* 4 miliardy na posílení monitoringu sucha (hydrometeorologického)
* 4 miliardy pro obce na zpracování studií odtokových poměrů a adaptačních strategií
* 0,2 miliardy na podrobný akční plán výše uvedených opatření


Negativa projektu DOL

Na negativa projektu DOL upozorňuje například Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR:
1. Těžké narušení přirozeného rozkladu organických látek a následná ztráta vody z dotčených půd a snížení jejich sorpční schopnosti.
2. Natolik vysoké provozní náklady kvůli překonávání velkých výškových rozdílů, že nelze očekávat využití pro pravidelnou nákladní dopravu, což vede k ekonomické nerentabilitě projektu.
3. Zhoršení ekonomické situace souběžné železniční dopravy.
4. Pokles biodiverzity a každoroční úbytek nejohroženějších životodárných podpůrných a regulačních služeb ekosystémů.
5. Nevratné ekologické škody na zbytcích relativně přirozených nivních biotopů.
tisknout poslat
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist