Petra Kolínská "> Zmapovali jsme překážky, které komplikují přípravu a realizaci adaptačních opatření v Praze - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/zmapovali-jsme-prekazky-ktere-komplikuji-pripravu-a-realizaci-adaptacnich-opatreni-v-praze
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Zelený kruh: Zmapovali jsme překážky, které komplikují přípravu a realizaci adaptačních opatření v Praze

31. ledna 2023 | Zelený kruh
Autor: Petra Kolínská, tel: 776552022

V hlavním městě se již několik let připravují a realizují projekty, které mají pomoci městu a jeho obyvatelům čelit negativním důsledkům spojeným se změnou klimatu. Hlavní směr udává Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu a její implementační plány. 

Zelený kruh začal mapovat překážky, se kterými se při přípravě/realizaci adaptačních opatření potkávají zástupci veřejné správy a městských organizací. Mapování proběhlo v roce 2022 formou hloubkových rozhovorů (11 organizací, 5 setkání) a anketního průzkumu (700+ oslovených, 130+ respondentů vyplnilo dotazník).

Mapování ukázalo, že v oblasti výsadby stromů jsou nejčastější komplikací kolize s inženýrskými sítěmi, obtížná vyjednávání s dalšími aktéry v území, ale také nedostatek financí na kvalitní řešení výsadby a následnou kvalitní údržbu a péči o stromy.

Podobně u opatření s dešťovou vodou bývá podle respondentů nejčastější překážkou finanční náročnost jejich realizace i následné správy a údržby, ale také nízká motivace či ochota veřejných správců i soukromých vlastníků nová řešení zavádět.

Jako výraznou komplikaci na úrovni plánování výstavby a rozvoje města vnímá velká část respondentů přílišný tlak na zahušťování vnitřního města a s tím související rapidní úbytek nezpevněných ploch. Výrazná většina také uvádí, že by v tomto ohledu pomohla např. závazná ochrana zelených vnitrobloků v územním plánu). 

V oblasti organizace a projektového řízení je nejčastěji zmiňovaným problémem praxe zadávání veřejných zakázek s kritériem nejnižší ceny bez důrazu na kvalitu nabízení služby. Výrazná shoda panovala na tom, že komplikace způsobuje nedostatečná koordinace záměrů a sdílení informací mezi městskými subjekty, ale také nedostatek personálních kapacit pro časově i odborně náročnou agendu adaptačních opatření.

Na základě identifikovaných bariér by respondenti nejčastěji ocenili zlepšení vzájemné komunikace a včasnou koordinaci záměrů napříč subjekty HMP, ale i se soukromými investory. Dále navýšení rozpočtů nejen na samotnou realizaci adaptačních opatření ale také na následnou správu a údržbu, ale také legislativní podporu ze strany HMP (např. ochrana vnitrobloků, vymahatelnost standardů HDV, přísnější ochrana zemědělského půdního fondu). 

Celá zpráva z mapování je dostupná zde (odkaz pro stažení):

Projekt vznikl s finanční podporou hlavního města Prahy a Active Citizens Fund.

Petra Kolínská, tel: 776552022
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist