https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/zprava-o-zivotnim-prostredi-vzrostlo-mnozstvi-odpadu.na-skladkach-ho-skoncilo-loni-uz-2-7-milionu-tun.v-pondeli-projedna
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Hnutí DUHA: Zpráva o životním prostředí: Vzrostlo množství odpadu. Na skládkách ho skončilo loni už 2,7 milionu tun. V pondělí projedná vláda nový odpadový zákon

6. prosince 2019 | Hnutí DUHA
Autor: Aleš Miklík, tel: 604 131 131
Vláda má v pondělí 9. prosince projednat Zprávu o životním prostředí za rok 2018 [1] a znovu také zákony o odpadech a obalech. Zpráva o životním prostředí konstatuje, že vláda v řešení odpadové problematiky selhává. V roce 2018 vzrostlo množství komunálních odpadů o 1,6 % na 5,8 milionů tun, z toho 46 % (2,7 milionů tun) skončilo na skládkách. Materiálově bylo využito 38,6 % [2]. Podle Zprávy vyprodukujeme 544,1 kg na obyvatele a patříme tedy v EU mezi nejhorší země [3]. Roste i celkové množství obalů, které ve stále větším množství končí kvůli děravé legislativě na skládkách.

Návrh nového zákona o odpadech, který by měla vláda v pondělí schválit zároveň se zprávou, však přesto odsouvá současný zákaz skládkování odpadů z roku 2024 na rok 2030. Proto Hnutí DUHA prosazuje, aby byl zákaz zachován pro biologicky rozložitelné a recyklovatelné odpady v původním termínu: od roku 2024. Hnutí DUHA naopak vítá, že nový zákon navrhuje zvýšit poplatek za skládkování odpadů doplněný motivační slevou pro obce s výborným tříděním odpadů.

Od roku 2000 také vzrostly emise skleníkových plynů z odpadů o 47 % (hlavně v důsledku hromadění bioodpadu na skládkách). Přitom minimálně milion tun skládkovaného odpadu je už dnes snadno kompostovatelný a recyklovatelný a na skládkách vůbec končit nemusí. Ostatně to po vládě požadují už dvacet let i evropské směrnice [4].

Na skládkách by podle návrhu ministra Brabce mělo skončit zbytečně navíc asi 10 milionů tun odpadů, ze kterých nekontrolovaně unikne do ovzduší metan odpovídající asi 10 milionům tun CO2 ekvivalentu - tedy víc, než veškerá letecká doprava z celé ČR za dané období [5].

Zpráva o životním prostředí za rok 2018 konstatuje:
• Množství komunálních odpadů se mezi roky 2009 a 2018 zvýšilo o 8,6 %. V absolutních číslech se produkce zvýšila o 457 tisíc tun, respektive o 36,6 kg na osobu a rok. [6].
• Množství obalů narostlo mezi roky 2009 a 2018 o 45 % z 0,9 milionu tun na 1,3 milionu tun [2].
• I přes zvyšující se recyklaci obalů roste množství obalů na skládkách. V roce 2009 skončilo na skládkách cca 200 tisíc tun nevyužitých obalů, ale v roce 2019 již dokonce 338 tisíc tun. Zpráva však chválí obalový průmysl za údajné plnění cílů legislativy a zvyšování míry recyklace: “Podíl recyklovaných odpadů z obalů z celkového množství vzniklých obalových odpadů v období 2009–2018 narostl, a to na 69,6 %, a s rezervou tak splňuje legislativní cíl pro daný rok (65 %).” [7]
• Na skládkách v roce 2018 skončilo 46 % komunálního odpadu, tedy 2 658,3 tisíc tun. [2]

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA řekl:
“Vytváříme více komunálních odpadů než průměrní Evropané a produkce stále stoupá. Recyklace obalů roste, ale protože spotřeba obalů stoupá, končí jich stále více na skládkách. Celkově na nich skončí 2,7 mil tun odpadů ročně. Třetina je kompostovatelná a na skládkách by už dávno neměly mířit. Zpráva o životním prostředí jasně ukazuje, že nový odpadový zákon není dostatečný.

Je správné, že ministr životního prostředí navrhuje zvýšit skládkovací poplatek a výborně třídícím obcím poskytnout motivační slevu. Naopak prodloužení skládkování neupravených odpadů až do roku 2030 problém se skládkami zase o něco zvětší a zvýší i emise skleníkových plynů. ”


Kontakty:
Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, 604 207 302, ivo.kropacek@hnutiduha.cz

Poznámky:
[1] Zpráva o životním prostředí za rok 2018,
[2] strana 268 Zprávy o životním prostředí za rok 2018
[3] Množství komunálních odpadů se za posledních devět let zvýšilo o 8,6 %, tedy v absolutních číslech o 457 tisíc tun, respektive o 36,6 kg na osobu a rok. Viz strana 272 Zprávy o životním prostředí za rok 2018
[4] Směrnice Rady 1999/31/ES, o skládkách požaduje v článku 6a), aby “odpady byly ukládány na skládku pouze po předchozí úpravě.” a v článku 5, aby do roku 2020 bylo v ČR “množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (dále jen BRKO) ukládaných na skládku sníženo na 35 % (hmotnostních) z celkového množství BRKO vyprodukovaných v roce 1995”. V roce 2017 jsme však skládkovali více než 62 %, viz [5]
[5] https://bit.ly/2DPzfc7
[6] strana 267 Zprávy o životním prostředí za rok 2018
[7] strana 274 Zprávy o životním prostředí za rok 2018
Aleš Miklík, tel: 604 131 131
 twitter
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist