https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/zvysujeme-ochranu-vodnich-toku-i-prav-spotrebitelu.chceme-zajistit-rovna-prava-pro-stejnopohlavni-pary
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

STAN: Zvyšujeme ochranu vodních toků i práv spotřebitelů. Chceme zajistit rovná práva pro stejnopohlavní páry

27. února 2024 | STAN
Poslanci v tomto týdnu projednají ve druhém čtení návrh vodního zákona, jehož cílem je zvýšit ochranu vodních toků. Do závěrečného čtení se dostala novela, jejímž cílem je narovnání práv pro stejnopohlavní páry, kterou jsou Starostové připraveni podpořit v plném znění. Na pořad schůze by se měl dostat i zákon o hromadných žalobách, který posílí pozici spotřebitelů v hromadných soudních sporech. Na popud opozice byla na středu svolána mimořádná schůze k migračnímu paktu, s jehož finální verzí Česko v několika bodech nesouhlasí a zdrží se. Původně vyjednaná podoba byla v řešení nelegální migrace totiž přísnější. Naším cílem je ale hledat další cesty, jak EU před tímto typem chránit, třeba ve spolupráci s třetími zeměmi.

Některé události z minulých let vyvolaly potřebu změnit některé části vodního zákona. Navrhovaná úprava přináší zpřesní kompetencí jednotlivých subjektů, které se podílejí na koordinaci prací při likvidaci havárie či jiné závažné události na vodním toku. „Při řešení některých havárií se v posledních letech projevilo, že kompetence stanovené ve vodním zákoně nejsou jednoznačné, a proto byl připraven návrh, který tento stav narovnává. Řízení prací při zneškodňování havárie přísluší vodoprávnímu úřadu příslušnému podle místa havárie, se kterým spolupracuje Hasičský záchranný sbor České republiky. Záchranné a likvidační práce při havárii řídí taky HZS. Aby byla prevence před podobnými událostmi efektivní, navrhuje se navýšit pokuty za vypouštění odpadních vod s obsahem nebezpečných a závadných látek. V rámci další prevence mohu zmínit i vznik Registru výpustí, který inventarizuje a digitalizuje všechny výpustě odpadních vod od potenciálních znečišťovatelů. Novela současně zavádí dosud chybějící povinnost pro vybrané znečišťovatele odpadní vodu nepřetržitě monitorovat,” uvedla k novele poslankyně Starostů a předsedkyně Výboru pro životní prostředí Jana Krutáková.

K návrhu zákona bylo podáno několik pozměňovacích návrhu ze strany členů zemědělského výboru a výboru pro životní prostředí a další ještě mohou být v rámci druhého čtení předloženy.

Poslanci v druhém čtení projednají novelu zákona o hromadném občanském řízení soudním, která klade zvláštní důraz na posílení kolektivní ochrany spotřebitelských práv.

„Nová právní úprava napraví nedostatky ve stávající legislativě, která nedostatečně zohledňuje procesní otázky a výrazně omezuje efektivitu vymáhání práv v oblasti vztahů mezi podnikatelem a spotřebitelem,” popsal hlavní přínosy místopředseda Ústavně-právního výboru a poslanec Starostů Vladimír Balaš.

„V momentě, kdy v současné době dochází k porušování práv spotřebitelů, jsou konkrétní případy projednávány na soudech jednotlivě - tedy odděleně. Nový zákon umožňuje sloučit tyto případy do jediného řízení, čímž dochází k efektivnějšímu průběhu soudních procesů, odlehčení soudů, úspoře nákladů pro spotřebitele i žalovaného a zajištění konzistence rozhodnutí ve stejných případech. Očekávám, že novela povede k efektivnějšímu vymáhání práv spotřebitelů a bude firmy motivovat k dodržování základních právních norem vůči spotřebitelům,” doplnil Balaš.

Do hlasování by tento týden mělo dospět i tzv. manželství pro stejnopohlavní páry. „K novele se sešlo několik pozměňovacích návrhů, avšak já bych ráda podotkla, že Starostové šli do změny zákona s cílem narovnat práva. Dlouhodobě zdůrazňujeme, že na ochranu rodinného života a souvisejících hodnot mají právo jak páry heterosexuální, tak i homosexuální. Navrhovanou úpravou chceme jednou provždy odstranit problémy, se kterými se setkávají stejnopohlavní páry v běžných životních situacích. Postoj našeho hnutí je od začátku neměnný. Z toho důvodu jsme ochotni podpořit pouze takový pozměňovací návrh, který svazek nebude nazývat manželstvím ale partnerstvím. Všechna ostatní práva musí být v novele zachována, včetně těch, která těmto párům přisuzují rodičovská práva. Ty jsou za nás jednou hlavních podstat novely. Uvědomme si, že se nebavíme v této souvislosti o fiktivních dětech, ale o dětech, kterých jsou v Česku nižší tisíce. Ty chceme novelou chránit,” zdůraznila místopředsedkyně hnutí Michaela Šebelová.

Na tento týden je také svolána mimořádná schůze na téma migračního paktu. U jeho schvalování se na půdě Evropské unie Česko zdrželo. Hlavním důvodem je, že se podoba paktu tak, jak byl dojednán během českého předsednictví, zásadně změnila po vyjednávání s Evropským parlamentem. „Bohužel musím konstatovat, že se původní politické dohody uzavřené během trialogu nepromítly do finálního znění paktu. Aktuální verze paktu, kterou členské státy EU začátkem měsíce schválily, neodpovídá české představě o řešení migrace. V paktu byly změkčeny zejména pasáže, které se týkají návratového řízení či ochrany vnějších hranic. Schválení jsme nicméně nechtěli blokovat, a proto se Česko zdrželo. Schválený text nicméně nepovažujeme ani my, ani naši evropští partneři, za ideální. Z tohoto důvodu budou pokračovat další jednání, která by měla přinést další posun směrem ke zpřísnění migrační politiky na celoevropské úrovni,” řekl poslanec Starostů a člen Bezpečnostního výboru Petr Letocha.

Poslanecký klub si dnes na svém jednání volil své vedení. Post předsedy klubu obhájil Josef Cogan, 1.místopředsedou také zůstává Ondřej Lochman. Řadovými místopředsedy byli zvoleni Petr Letocha, Viktor Vojtko, Michaela Opltová, Jan Berki a Pavla Pivoňka Vaňková.
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist