https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/PR-malymi-krucky-k-velkemu-vysledku-jak-jsme-diky-programu-net4gas-bliz-prirode-podporili-prirodu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

PR článek

Malými krůčky k velkému výsledku – jak jsme díky programu NET4GAS Blíž přírodě podpořili přírodu

12.2.2020 13:18 | PRAHA (ČSOP)
Program NET4GAS Blíž přírodě běží úspěšně již třináct let. Český svaz ochránců přírody (ČSOP) díky němu doposud zpřístupnil veřejnosti 99 přírodně cenných lokalit. / Na snímku obnova stromořadí na Hradisku, výsadba v krásné valašské přírodě.
Program NET4GAS Blíž přírodě běží úspěšně již třináct let. Český svaz ochránců přírody (ČSOP) díky němu doposud zpřístupnil veřejnosti 99 přírodně cenných lokalit. / Na snímku obnova stromořadí na Hradisku, výsadba v krásné valašské přírodě.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | NET4GAS Blíž přírodě / Český svaz ochránců přírody (ČSOP)
Program NET4GAS Blíž přírodě běží úspěšně již třináct let. Český svaz ochránců přírody (ČSOP) díky němu doposud zpřístupnil veřejnosti 99 přírodně cenných lokalit. Většinou se jedná o naučné stezky, pozorovatelny, vyhlídky, či jinak poučně i zábavně interpretované přírodní bohatství v krajině. Taková místa objeví mnoho místních obyvatel i turistů. Málokdo už ale tuší, že program NET4GAS Blíž přírodě podporuje i projekty takzvaně managementové, tedy jednorázová praktická opatření k obnově biotopů či podpoře konkrétních druhů. Vloni se povedlo zrealizovat pět takových projektů, které opět stojí za představení.
 
Borecké tůně - první obyvatel, skokan zelený.
Borecké tůně - první obyvatel, skokan zelený.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | NET4GAS Blíž přírodě / Český svaz ochránců přírody (ČSOP)

První z projektů – Borecké tůně byl realizován na Tachovsku. V obci Borek vznikly 4 nové tůně nepravidelného tvaru, které rozšíří nabídku kvalitních vodních biotopů a zvýší biodiverzitu v krajině. Tůně by měly soužit nejen obojživelníkům, ale také brodivým ptákům či hmyzu.

Ve Velkých Popovicích východně od Prahy se podařilo založit obecní sad, složený ze starých ovocných odrůd. Bylo vysazeno 22 jabloní a 10 třešní. Sad bude sloužit jako krajinotvorný prvek, ale zároveň bude plnit i vzdělávací funkci a podporovat komunitní život. Každý strom je opatřen cedulkou s názvem odrůdy, na místě je také infotabule zaměřená na zpracování ovoce, hadník a ještěrkoviště.

Mělnické tvrziště - prořezávka.
Mělnické tvrziště - prořezávka.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | NET4GAS Blíž přírodě / Český svaz ochránců přírody (ČSOP)

Výsledkem práce ochránců přírody z Valašského Meziříčí je vysazení 48 ovocných dřevin krajových odrůd jabloní, slivoní a třešní. Alej s navazujícím stromořadím v lokalitě Hradisko v Rožnově pod Radhoštěm na stejném místě existovala už v 19. století.

Výsadba na mezicestí probíhala za asistence krav.
Výsadba na mezicestí probíhala za asistence krav.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | NET4GAS Blíž přírodě / Český svaz ochránců přírody (ČSOP)

O Mělnické tvrziště, nacházející se na Tachovsku, pečuje ČSOP od roku 2001. Druhově bohaté suché trávníky na místě bývalé tvrze spásaly mnoho let ovce. Po odchodu posledního pastevce na konci sedmdesátých let skončila i pastva a místo zarostlo náletovou zelení, příkop mezi valy posloužil jako ukrytá skládka. V předešlých letech se postupně podařilo odstranit část náletových dřevin, uklidit spoustu odpadu a ostnatého drátu. Letos ochránci vyřezali příliš rozrostlé křoviny a odstranili pádem hrozící poškozené stromy. Části pokácených stromů (kmenů a silných větví) ponechali na hromadách a ve štosech na lokalitě pro hmyz a jako úkryty pro drobné živočichy. Během sezóny je osídlili slepýši, ještěrky a také dva ježci. Část křovin byla ponechána jako úkryt pro pasoucí se zvířata a jako hnízdní příležitost pro ptáky. Vyčištěné valy znovu lákají kolemjdoucí k návštěvě. Velký zájem vzbuzují přes sezónu pasoucí se jaci, ovce i kozy.

Na Hodonínsku na okraji obce Tvarožná Lhota, v místech zvaných Mezicestí, se až do loňského roku rozkládaly rozsáhlé lány, téměř bez stromů, křovin či úkrytů. Po dohodě s majiteli osel místní pozemkový spolek ČSOP 3 ha těchto pozemků travní směsí, vysadil sem 13 dubů, 2 jeřáby břeky, 2 třešně ptačí a 3 lípy a z kamenů sesbíraných z okolních polí vyskládal dvě kamenné zídky jako úkryty pro živočichy. Výsledkem je nejen zvýšení biodiverzity, ale i zlepšení vzhledu zdejší krajiny.


  Bližší informace:
 • Kateřina Adámková; Kancelář ÚVR ČSOP; T: 731 760 872; E: katerina.adamkova@csop.cz
 • Zuzana Kučerová; NET4GAS, s.r.o.; T: 739 537 273; E: zuzana.kucerova@net4gas.cz
  Informace o jednotlivých realizovaných projektech poskytnou:
 • Borecké tůně – ČSOP Bernartice, Václav Pinta, T: 606 806 482, E: vaclavpinta@seznam.cz
 • Obecní sad starých odrůd – ČSOP Velké Popovice, Eva Šrailová, T: 731 406 175, E: eva.srailova@seznam.cz
 • Obnova stromořadí a aleje starých a krajových odrůd na Hradisku – Severomoravské regionální sdružení ČSOP, Miroslav Dvorský, T: 728 585 009, E: mirek.dvorsky@ochranci.cz
 • Mělnické tvrziště – ČSOP Libosváry, František Groessl, T: 603 760 873, E: csop.libosvary@seznam.cz
 • Výsadba dřevin na lokalitě Mezicestí – ČSOP Bílé Karpaty, Jitka Říhová, T: 723 268 511, E: rihova@bilekarpaty.cz

Český svaz ochránců přírody je spolek lidí, kteří mají rádi přírodu a chtějí ji aktivně chránit. V současné době máme téměř 7000 členů. Mezi námi jsou profesionální odborníci i nadšení dobrovolníci, dospělí i děti. Každý může pomoci. Máte rádi přírodu? Přidejte se k nám! Více informací naleznete na www.csop.cz.

Společnost NET4GAS je spolehlivým a bezpečným provozovatelem přepravní soustavy pro zemní plyn v České republice a rozvíjí odpovědnou politiku ochrany životního prostředí s ohledem na současné a budoucí generace. Od toho se odvíjí nejen její odpovědné podnikání, ale také dlouhodobá strategie firemní filantropie realizovaná od roku 2007 v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě. Je dlouholetým generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody, se kterým se podílí na zpřístupnění přírodně cenných lokalit veřejnosti, a také celostátních přírodovědných soutěží Zlatý list a Ekologická olympiáda, které pořádá Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP. Více informací o programu a zpřístupněných lokalitách najdete na www.blizprirode.cz.Velkopopovický sad starých odrůd - značení.
Velkopopovický sad starých odrůd - značení.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | NET4GAS Blíž přírodě / Český svaz ochránců přírody (ČSOP)


reklama


 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist