https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/PR-prilezitost-pro-uhelne-regiony-operacni-program-spravedliva-transformace-pomaha-nastartovat-kraje-zatizene-tezbou
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

PR článek

Příležitost pro uhelné regiony: Operační program Spravedlivá transformace pomáhá nastartovat kraje zatížené těžbou

11.7.2024 10:42
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Ministerstvo životního prostředí
Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj jsou regiony, které byly po dlouhou dobu závislé na těžebním průmyslu. V současné situaci odklonu od uhlí je důležité, aby právě tyto kraje získaly podporu k dorovnání startovní čáry s ostatními. K tomu významně pomáhá Operační program Spravedlivá transformace (OPST), který podporuje ekonomické, technologické, sociální, ekologické a kulturní projekty v těchto lokalitách. Česká republika je v současné době nejúspěšnějším státem ve využívání prostředků z Fondu spravedlivé transformace v Evropské unii a obnově tzv. uhelných regionů.
 
V programu Spravedlivé transformace je otevřeno již více než padesát výzev v různých oblastech, které mají poskytnout více pracovních příležitostí, rozvíjet vzdělávání, obnovit přírodu, budovat infrastrukturu nebo třeba rozvíjet vodík. Veškerá podpora reflektuje potřeby a příležitosti jednotlivých regionů. Projekty se například zaměřují na obnovu území, na přírodě blízká opatření a ochranu biodiverzity. Jde kupříkladu o výzvy, které zahrnují projekty na revitalizaci starých důlních ploch a vytvoření nových zelených zón.

Takovou je třeba obnova dolu Gabriela a jeho okolí v Karviné, kde by mělo vzniknout centrum pohornické krajiny, POHO PARK GABRIELA. „Bude zde nejen expozice vyprávějící příběhy havířů a hornické krajiny, ale i centrum kultury, společenského života a byznysu. Veškerá výstavba v areálu nového kampusu bude v energeticky aktivním standardu a provoz i výstavba budou mít zápornou uhlíkovou stopou. Dokončené realizace by měly sloužit jako vzorové projekty a příklady dobré praxe a zvýšit tak zájem a informovanost o udržitelném způsobu podnikání. Operační program Spravedlivá transformace poskytl na revitalizaci podporu ve výši 428 milionů korun,” popsal projekt ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) při nedávné návštěvě areálu.

Kromě toho jsou aktuálně otevřeny výzvy zaměřené na výstavbu cyklostezek a obnovu lokalit s kulturními a technickými hodnotami. Díky takovým projektům se nejen zlepšuje infrastruktura regionů, ale také jejich přitažlivost pro turisty a podpora místní ekonomiky. Do konce roku je také otevřena výzva na podporu kultury, sportu a rekreace, která zahrnuje například výstavbu sportovních areálů a kulturních center.

Ministr Petr Hladík při nedávné návštěvě areálu dolu Gabriela.
Ministr Petr Hladík při nedávné návštěvě areálu dolu Gabriela.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Ministerstvo životního prostředí

Například v Ústeckém kraji financuje OPST tzv. filmové vouchery, které mají za cíl zatraktivnit lokality v regionu nejen pro české, ale také zahraniční filmové produkce, a přivést tak finance do zdejšího regionu. „Ústecký kraj vsadil mimo jiné na podporu filmového průmyslu. Audiovizuální tvorba splňuje klíčové parametry, je rychlá, vyžaduje specifické know-how i technologie. Zároveň se jedná o „čistý“ průmysl, může tak být v Ústeckém kraji důležitou částí jeho budoucí nízkouhlíkové ekonomiky. Jsem rád, že jsme filmaře a tím i tento region a jeho obyvatele mohli podpořit 50 miliony korun,” řekl ministr Petr Hladík.

Kromě toho je podpora zaměřena také na zkvalitnění vzdělávání a řešení nedostatku kvalifikovaných pedagogů v regionech. Konkrétně ve výzvě konektivita škol, modernizace odborných učeben a náborové příspěvky pro učitele inovativní projekty oběhového hospodářství, byl podpořen Karlovarský kraj s celkovou alokací 360 milionů korun. „Tento kraj se dlouhodobě potýká s nedostatkem kvalifikovaných pedagogických pracovníků a také s jejich postupným stárnutím. Tento trend je třeba měnit, podpořit tamní základní a střední školy a také udržet v regionu učitele, kteří by si jinak hledali uplatnění někde jinde,“ doplnil ministr.

Všechny podrobné informace o všech aktuálních a plánovaných výzvách jsou pravidelně aktualizovány na webových stránkách OPST. Program je zatím plánovaný do roku 2027, Česká republika se ale aktivně snaží na evropské úrovni vyjednat pokračování této podpory uhelných regionů.


reklama

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist